Osztályvezető

Horváth Friderika

Archaeozoológiai Labor

Gál Erika

Antropológiai Labor:

Rácz Piroska

Térinformatikai és roncsolásmentes Labor

Berta Adrián (vezető), Ekrik Ákos

Restaurátor Műhely

Gucsi László

Grafikai Műhely

Mészáros Nóra, Réti Zsolt, Varga Zsóka

Adattár

Füredi Magdolna, Kiss Tünde, Sternád Vilmos, Szederkényi Róbert

Az osztály feladatai közé tartozik az intézetben folytatott kutatások módszertani és örökségvédelmi jellegű hátterének biztosítása.

A biorégészeti kutatások kiemelt tevékenységi területe a fizikai antropológia és archeozoológia. Az osztály, az intézet másik két osztályának munkatársaival együttműködésben koordinálja a környezettörténeti, környezetrégészeti és roncsolásmentes terepi kutatásokat, műszeres felméréseket, biztosítja a tájrégészeti kutatások hátterét.

Az osztály üzemelteti az intézet adattárát, őrzi az intézeti ásatások és kutatási programok dokumentációját és a magyar régészet számos további meghatározó dokumentumát, köztük kutatói hagyatékokat. Folyamatosan archivál, hagyományos és digitális állagmegóvást és adatmentést végez, adatokat szolgáltat intézeti munkatársak és külső kutatók részére.

A Restaurátor Műhelyben leletegyüttesek állagmegóvását, helyreállítását és feldolgozását végzi, üzemelteti a Grafikai Műhelyt.


Kutatási téma együttműködésben az Ősrégészeti és Történeti korok régészete osztállyal

Kutatási erőforrások hasznosítása a Kárpát-medence mikro- és makrotörténeti összefüggéseinek feltárásában

A téma a Kárpát-medence elmúlt évezredeinek mikro- és makrotörténeti folyamatait vizsgálja oly módon, hogy a különböző kutatási projektek eredményeit egy koherens keretbe integrálja. A fő szándék egy fenntartható modell kialakítása, amely a kutatási adatokat digitálisan megőrzi, megosztja és elemzi. Ennek érdekében az archivált és frissen létrehozott adathalmazokat egy központi adatcsomópontban egyesítjük, majd ezeket megfelelő vizualizációval kiegészítve interpretáljuk. Ez a stratégiai projekt a "Magyarország Digitális Régészeti Atlasza" kezdeményezés kezdeti lépéseit is magában foglalja. Tudományos kérdésfeltevéseiben szorosan kapcsolódik az Intézet multidiszciplináris kutatási projektjeihez.