+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Gál Erika

tudományos főmunkatárs, CSc

Bioarcheologiai és környezetrégészeti osztály 

 

Intézeti szoba: B2.30.

Telefon: +3612246700/4314

Email:   

ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2002 Bukaresti Tudományegyetem Földtudományok doktora (Kandidátusi fokozatra honosítva az MTA által 2004-ben)
1997 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Okleveles biológus és biológiatanár
 
Év Intézmény Beosztás
2004-től MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos főmunkatárs
2011–2013 Osztrák Tudományos Akadémia tudományos munkatárs
2002–2004 MTA Régészeti Intézet tudományos munkatárs
2000–2002 Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Állattani Tanszék kutatóasszisztens
Kutatási terület

1. Régészeti állattan
2. Paleopatológia
3. Tafonómia
4. Madárőslénytan

 

Pályázati tevékenység
Futamidő TémaTámogatóMegbízatás
2018–2022 A Kárpát-medence késő rézkori temetkezéseinek komplex elemzése NKFI K128413 résztvevő kutató
2015–2020 Csontoktól, bronzoktól és telepektől a társadalomig: vándorlások és társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 2500–1500) MTA Lendület program résztvevő kutató
2014–2019 A középkori Kárpát-medence környezettörténete NKFI K 112318 résztvevő kutató
2013–2017 A környezettől a hitvilágig: életmód- és kultúraváltás az állatcsontleletek tükrében a késő rézkortól a késő bronzkorig OTKA–NKFI NF 104792 vezető kutató
2011–2013 Kultusz és rituálék a Iuppiter Heliopolitanus (Carnuntum) szentélyben Osztrák Tudományos Alap résztvevő kutató, archeozoológus
2008–2011 Ember és állat kapcsolata Dél-Dunántúlon a kora bronzkor idején OTKA PD 71965 vezető kutató, archeozoológus
2005–2009 A középkori Székelyföld OTKA K 48577 résztvevő kutató, archeozoológus
2005–2008 Őslénytani és régészeti madárcsontleleteken alapuló környezet- és állattartás-történeti vizsgálatok OTKA F 48818 vezető kutató, archeozoológus
2004–2006 Anatómiai és paleopatológiai vizsgálatok háziállatok csontozatán: recens megfigyelések a régészeti leletek értelmezésében OTKA K 47228 résztvevő kutató, archeozoológus
2002–2005 Magyarország környezettörténete NKFP résztvevő kutató, archeozoológus
2000–2002 A Királyerdő (Bihar-megye, Románia) recens és fosszilis gerinces állatvilága Román Tanügyminisztérium  kutatási asszisztens, paleontológus
2007 Fowling in Lowlands: Neolithic and Chalcolithic bird exploitation in South-East Romania and the Great Hungarian Plain OTKA PU 50163 vezető kutató, szerző

 

Konferenciarendezés
ÉvHelyszínTéma
2016 MTA BTK Régészeti Intézet 6th Animal Palaeopathology Working Group Meeting of the International Council for Archaeozoology (régészeti állattan, paleopatológia) 
2015 MTA BTK Régészeti Intézet Bökönyi Sándor emlékülés (régészeti állattan)

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézményKurzus
2014-2015 PPKE Régészettudományi Intézet Bevezetés az archaeometriába, Archaeozoológia
2006 ELTE Régészettudományi Intézet Tudományos kommunikáció

 

Ösztöndíjak
ÉvTámogatásIdőtartam
2005 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Három év
2001 Román Kormányzati Kutatási Ösztöndíj Három hónap
2001 Arany János Közalapítvány Kutatási Ösztöndíja Hat hónap
1998 MTA Kutatási Ösztöndíj Tíz hónap
1995 Collegium Transsylvanicum Alapítvány Ösztöndíja Hat hónap
Tudományos testületek
ÉvTestületMegbízatás
2018 International Council for Archaeozoology (ICAZ) Nemzetközi Tanács-tag, munkacsoportok koordinátora
2011 Ősrégészeti Társaság tag
2007 European Association of Archaeologists (EAA) tag
1995 International Council for Archaeozoology (ICAZ) tag
1994 Society of Avian Palaeontology and Evolution (SAPE)  tag
Válogatott bibliográfia
1 Gál, E. 2020. Remains of small domestic and game birds from medieval sites in Hungary. Quaternary International 543: 99–107. 
2 Bartosiewicz, L. – Biller A. Zs. – Csippán, P. – Daróczi-Szabó, L. – Daróczi-Szabó, M. – Gál, E. – Kováts, I. – Lyublyanovics, K. – Nyerges, É. Á. 2018. Animal exploitation in Medieval Hungary. In: Laszlovszky, J. – Nagy, B. – Szabó, P. – Vadas, A. (eds) The Economy of Medieval Hungary. Leiden – Boston: Brill, 113–165.
3 Bartosiewicz, L. – Gál, E. 2018. Ottoman Turkish influences on animal exploitation in 16th–17th century Hungary. In: C. Çakırlar – J. Chahoud – R. Berthon – S. Pilaar Birch (eds) Archaeozoology of the Near East XII. Proceedings of the 12th International Symposium of the ICAZ Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas Working Group, Groningen Institute of Archaeology, June 14-15 2015, University of Groningen, the Netherlands. Groningen: Barkhuis, 191–205.
4 Gál, E. 2017. Animals at the dawn of metallurgy in south-western Hungary. Relationships between people and animals in southern Transdanubia during the Late Copper to Middle Bronze Ages. Budapest: Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences. 288 pp.
5 Gál, E. – Kunst, G. K. 2014. Offered to Gods, Eaten by People: Bird Bones from the Sanctuary of Jupiter Heliopolitanus in Carnuntum–Mühläcker (Austria). In: D. Serjeantson and L. Bejenaru (eds), Birds and archaeology: recent research. International Journal of Osteoarchaeology 24(3): 336–346.
6  Bartosiewicz, L. – Gál, E. 2013. Shuffling nags, lame ducks. The Archaeology of Animal Disease. Oxford: Oxbow.
7 Gál, E. 2012. Állatcsontleletek a középkori Székelyföldről (Animal bones from the Szekler Land in the Middle Ages). In: E. Benkő A középkori Székelyföld II. (The medieval Székelyland II). Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 663-750.
8 Bökönyi, S. – Gál, E. – Bartosiewicz, L. 2010. Archaeozoology at Pantanello and five other sites. The Chora of Metaponto 2. Austin: University of Texas Press. 144 pp.
9 Gál, E. – Csippán, P. – Daróczi-Szabó, L. – Daróczi-Szabó, M. 2010. Evidence of the crested form of domestic hen (Gallus gallus f. domestica) from three post-medieval sites in Hungary. Journal of Archaeological Sciences 37: 1065–1072. 
10 Gál, E. 2007. Fowling in lowlands. Neolithic and Copper Age bird bone remains from the Great Hungarian Plain and South-East Romania. Budapest: Archaeolingua Series Minor. Vol. 24. 149 pp.

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg.

 
Év Díj
2009 Elismerő Oklevél az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2005–2008) támogatása során elért eredményekért
2007 OTKA – Élet és Tudomány 2007. évi cikkpályázata: II. díj
2000 Természet Világa folyóirat 2000. évi cikkpályázata: II. díj