Az Adattáról

Az Adattár feladata az Intézetben folyó régészeti és bármilyen egyéb kutatás hagyományos módon és számítógéppel készült dokumentációjának és a kutatást elősegítő dokumentatív anyagnak a gyűjtése és gyarapítása, nyilvántartásba vétele, rendezése, tárolása és őrzése, a kutatás céljaira való rendelkezésre bocsátása.

Elérhetőség

HTK B épület, 2. emelet, B2.41. szoba

Telefon: (+36 1)2246700/4215

Nyitva tartás
 
Hétfő: 9–16 óra
Kedd: 9–16 óra
Szerda:  9–16 óra
Csütörtök: 9–16 óra
Péntek: 9–15 óra
Fontosabb számítógépes adatbázisok

Dialeltárkönyv: 65 044 rekord
Rajzleltárkönyv: 46 564 rekord
Térképleltárkönyv: 11 647 rekord
Helynévmutatók: 83 200 rekord
MRT (a megjelent kötetek lelőhelyeinek legfontosabb adatai): 25 514 rekord
Bibliográfia a topográfiai adatgyűjtéshez:
31 200 rekord
Lelőhelymutatók a topográfiai adatgyűjtéshez:
16 815 bibliográfiai egységből
400 000 lelőhely-, illetve (helynév-)mutató
Múzeumi leltárkönyvek: 18 múzeum,
301 304 leltárkönyvi tétel

2020. január 13.
Kutatási lehetőség

Az adattár gyűjteményeiben az Intézet dolgozói és külső kutatók a Régészeti Intézet igazgatójának engedélyével egyaránt kutathatnak.

A kutatás és a felhasználás engedélyeztetéséhez szükséges nyomtatványok a Letölthető űrlapok almenü alatt érhetők el.

A gyűjtemények anyagát a kartonok kivételével az intézet illetékes dolgozói kölcsönözhetik.
Külső intézményeknek, vagy ezek dolgozóinak adattári anyag csak különösen indokolt esetben, főigazgatói vagy igazgatói engedéllyel kölcsönözhető.

Az adattár zárt anyagként kezeli azokat a dokumentációkat és egyéb anyagokat (rajzokat, fényképeket stb.), amelyek a szerzői jog védelme alatt állnak. Ezek megtekintéséhez az illetékes kutató írásbeli engedélye is szükséges.

Az Adattár eredeti dokumentumokat nem kölcsönöz csak papíralapú vagy digitális másolatot készít, előzetes igazgató engedéllyel.

Kérjük, hogy az adattári gyűjteményekkel kapcsolatos kéréseiket az  email címre küldjék. 

 

Munkatársak

Kérjük, hogy az adattári gyűjteményekkel kapcsolatos kéréseiket az  email-címre küldjék. 

Horváth Friderika, osztályvezető
Szobaszám: B2.37
Telefon: (+36 1)2246700/4516
Email:

Füredi Magdolna, adattáros
Szobaszám: B2.41
Telefon: (+36 1)2246700/4215
Email: 

Kiss Tünde, adattáros
Szobaszám: B2.37
Telefon: (+36 1)2246700/4516
Email:

Palla Éva, adattáros
Szobaszám: B2.41
Telefon: (+36 1)2246700/4215
Email: 

Sternád Vilmos, adattáros
Szobaszám: B2.41
Telefon: (+36 1)2246700/4215
Email:  

Fontosabb gyűjtemények

Fénykép negatív: 207 297 tétel
Reprónegatív: 87 097 tétel
Idegen negatívról készült nagyítás: 6 738 tétel
Diapozitív: 65 044 tétel
Fényképes karton: 384 460 tétel
Irodalmi karton: 225 550 tétel
Térkép: 11 647 tétel
Rajz: 45 564 tétel
Ásatási dokumentáció: 1 275 tétel
Kézirat: 394 tétel
Terepbejárási jegyzőkönyv: 910 221 tétel
Digitális fénykép: 58 616 tétel

2020. január 13.