Kutatási témák

Korai földművelő társadalmak kialakulása és megszilárdulása: a neolitizáció folyamata a Kr. e. 6–5. évezredi Kárpát-medencében

A Délkelet- és Közép-Európa érintkezési zónáját jelentő régió neolitikus lelőhelyeinek sokrétű kutatása régóta a Régészeti Intézet kiemelt kutatási területe. A kutatási téma fő kérdései az emberiség történetének egyik alapvető fordulópontjára vonatkoznak: a termelőgazdálkodást folytató közösségek megjelenése, a letelepült életmód, a településhálózat, a mezőgazdaság és az ezekkel párhuzamosan alapjaiban átalakuló szociális struktúrák, továbbá a környezet és a humán csoportok átalakult viszonyrendszerei egyaránt a gyújtópontjában állnak. A korábbi terepmunkák és újabb ásatások adatsorainak mikroregionális kutatások eredményeivel való integrálása az egykori társadalmi viszonyok modellezésének új szintjét teszi lehetővé. A folyamatban lévő kutatások módszertani kísérletként is szolgálnak azzal a céllal, hogy a korábbi településhálózati modelleket összhangba hozzák a jelenlegi, folyamatosan fejlődő kutatási területek, így az abszolút kronológia és az archeogenetika eredményeivel. A korábbi és jelenlegi kutatási projektek számos nemzeti és nemzetközi együttműködési hálózaton keresztül valósulnak meg, különböző hazai és nemzetközi kutatási pályázatok (DFG, ERC, NKFI) finanszírozásában.

Kutatási támogatások 2024-ben

NKFI K-19/132663 Változó tradíciók. Kerámia stílus, előállítás és használat tér és időbeli mintázatai a Kr. e. 6. évezred második felében a Délkelet Dunántúlon és a környező régiókban (2020–2024) — vezető kutató: Marton Tibor

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: Építészet és társadalom a Kr. e. 5. évezred első felében a Kárpát-medence nyugati felén (2020–2022, 2024–) — vezető kutató: Osztás Anett


A késő rézkor és bronzkor társadalmi-gazdasági stratégiái a Kárpát-medencében (Kr. e. 4–2. évezred)

A kutatási téma kiindulópontja a késő rézkor és a bronzkor társadalmi-gazdasági átalakulásainak komplex vizsgálata. Ez az időszak jelentős lépcsőfokot jelent a politikai berendezkedések evolúciójában is – a társadalmilag alig differenciált egalitárius közösségek és a legkorábbi államok kialakulása közötti fejlődési sorban –, hiszen ekkoriban jelenik meg a főnöki társadalom, a társadalmi egyenlőtlenség intézményesülése. E korszak fontos a későbbi történeti folyamatok megértésében, mivel ebben az időszakban alapozódik meg a mai Európa genetikai képe. A 21. századi kutatás egyik legnagyobb kihívása a nagy és összetett tudományos adathalmazok (big data) tárolása, értelmezése és terjesztése. Ezekre az új irányokra adott válaszként jött létre az MTA–BTK Lendület Bázis kutatócsoport (2023–2028) , amely a korábbi sikeres Lendület Mobilitás kutatási projekt (2015–2022) folytatása. Kiemelt célja a korszak már meglévő régészeti, bioarcheológiai, archeometriai, kronológiai és településhálózati adatainak rögzítése és bővítése. Az információk digitális adattárban való megőrzése lehetővé teszi az adathalmazok új és innovatív módon történő elemzését, értelmezését és modellezését, valamint új kutatási kérdések megfogalmazását. Ez kitűnő alapot jelenthet a korszak új szinergiában való kutatásához és elvezethet egy nemzetközi kutatási program (ERC) sikeres megvalósításához.

 Kutatási támogatások 2024-ben

MTA Lendület H pályázat: MTA–BTK Lendület Bázis Kutatócsoport; Bronzkori társadalmi–gazdasági stratégiák a Közép-Duna vidéken: digitális adatBÁZIS (Kr. e. 2500–1500), (2023–2028) — vezető kutató: Kiss Viktória

MTA NKM pályázat: Határokon túl: Bronzkori kapcsolatok vizsgálata Csehország és Nyugat-Magyarország területe között (2024–2025) — vezető kutató: Kiss Viktória

A programról a  projekt honlapján 

NKFI K-146290: Változások a bronzkori közösségek életében és temetkezési szokásaiban Tiszafüreden (2024–2028) — vezető kutató: P. Fischl Klára

A programról az Intézet honlapján, illetve a bronzkor.hu oldalán

NKFIH MEC_21 141 321: Őskori erődített települések Közép-Magyarországon (Pest megye)/Prehistoric fortified settlements in Central Hungary (Pest county) c. kötet kiadása (2022–2024) — vezető kutató: Kulcsár Gabriella

ERC The Yamnaya Impact on Prehistoric Europe (2019–2024) — vezető kutató: Volker Heyd, Helsinki Egyetem; Kulcsár Gabriella résztvevő kutató

Lengyel Kutatási Alap UMO-2020/37/B/HS3/02561: OPUS (37 edition) (2021–2025) — társ-vezető kutató: Kulcsár Gabriella