BTK Régészeti Intézet

Horváth Friderika

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs, CSc
Történeti Korok Régészete Osztály

Régészeti Örökség és Módszertan Osztály

 

Intézeti szoba: B2.13.

Telefon: +3612246700/4516

Email:

 

MTMT hu

Head of Department

Senior research fellow, CSc

Department of Historical Archaeology

Department of Archaeological Methodology and Heritage Managment

 

Room: B2.13.

Phone: +3612246700/4516

Email:

 

MTMT en


ÉvIntézményBeosztás
2012-től MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudoimányi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos főmunkatárs, kommunikációs referens (2014-től)
1997–2012 MTA Régészeti Intézet tudományos munkatárs, főmunkatárs, M6 autópálya ásatások koordinátora (2007–2009)
1994–1997 MTA Régészeti Intézet TMB ösztöndíjas, tudományos segédmunkatárs
ÉvIntézményVégzettség, minősítés
1998  Magyar Tudományos Akadémia történelemtudomány (régészet) kandidátusa (CSc) 
1993 Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (jogutódja PÉcsi Tudományegyetem) történelem szakos tanár, régészeti specializáció
1991 Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (jogutódja PÉcsi Tudományegyetem) orosz nyelv, BA

 

kutatási terület:

1. A római kori bennszülött kerámia és előzményei, kelta–római átmenet kérdésköre
2. Az import terra sigillata edények forma és műhely szerinti meghatározása, történeti és gazdaságtörténeti értékelése
3. Limes-kutatás, fegyvertörténet és határvédelem kérdésköre
4. A késő antik Pannonia edényművesség sajátosságainak és barbár kapcsolatrendszerének kutatása
5. késő római kor és népvándorláskor közötti átmenet kérdésköre, a Római Birodalom reakció a megváltozott hatalompolitikai helyzetre
(asszimiláció, akkulturáció és a transzformáció lenyomata a korszak hagyatékában) 
6. Rurális települések kutatása Pannonia római kori évszázadaiban

 

kutatási tevékenység:

1995-1998: Corpus der römischen Funden im europäischen Barbaricum, DAI-program(Römisch-Germanische Kommission koordinálásában) (résztvevő)

1996–1999: Római kori bennszülött kerámia, OTKA-pályázat (témavezető) 

2000–2003: Az almásfüzitői vicus leletanyagának feldolgozása, OTKA-pályázat (témavezető)

2000–2003 (OTKA): Nagyút-Göbölyjárás II. (M3 autópálya) lelőhely feldolgozása, terra sigillata anyag értékelése (résztvevő)

2002–2005: Intercisa-castellum és vicus 1967-1983. évi ásatások feldolgozása. OTKA-pályázat (résztvevő)

2002–2006: Páty-Terminál lelőhely kelta-római településanyagának feldolgozása, OTKA pályázat (résztvevő)

2006–2011: Kontinuität und Migration in und um Keszthely-Fenékpuszta von der Spätantike bis zum 9. Jh. (Együttműködés GWZO, Universität Leipzig) (résztvevő)

2008: NKA Publikációs-pályázat

2014–: Keszthely-Fenékpuszta 2009–2017. közötti feltárásainak feldolgozása: Keszthely-Fenékpuszta késő római erődjének római kori fázisai és továbbélése a népvárláskor évszázadaiban, ennek történeti és katona politikai háttere, valamint lenyomata az anyagi kultúrában, régészeti és archeometriai megközelítés (Együttműködés: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) an der Universität Leipzig)

2015–: A dél-pannoniai késő római temetők kutatása, az akkulturáció és transzformáció nyomon követése a „Hatalom és kultúra a Kárpát-medencében a korai középkorban“ NKFI K 111458 pályázat keretein belül (vezető kutató: Szőke Béla Miklós) (együttműködés: Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár)

2017: Dunaszentgyörgy-Középső-dűlő korai veterán-telepének kutatása a limes hátországában; az M6 autópálya mentén végzett feltárás leletanyagának feldolgozása és értelmezése

2017–2018: Esztergom-Várhegy terra sigillata anyagának feldolgozása, kora római megtelepedés a tartomány korai határvédelmi rendszerének kérdésköre (Együttműködés: MNM Balassi Bálint Múzeuma, NKA-pályázat)

2018–: Szebény késő római villa rustica roncsolásmentes felderítése, az M6 autópálya építéséhez kötödő feltárás leletanyagának feldolgozása (Együttműködés: Janus Pannonius Múzeum, Pécs)

2018: Kutatások Ságvár késő római erődjében – Az 1971–1979. évi feltárások régészeti anyagának közzététele (Együttműködés: Magyar Nemzeti Múzeum, ELTE Régészettudományi Intézet munkatársai, MTA Geokémiai Kutatóintézet), elbírálás alatt álló NKFI pályázat (vezető kutató)

 

ásatási tevékenység:

1993: Lussonium erőd (ásatásvezető)

1998–2004, 2007: Almásfüzitő-vicus (ásatásvezető)

2007: M6 autópálya, Szebény–Mogyorós 10. lelőhely római kori villagazdaság (szakmai konzulens)

2008: M6 autópálya TO-033 lelőhely (Paks-Gyapa) (szakmai konzulens)

2008: M6 autópálya TO-019 Dunaszentgyörgy-Tengelic lelőhely (szakmai konzulens)

 

szerkesztői tevékenység:

2017–: Az ANTAEUS, az MTA Régészeti Intézet évkönyvének főszerkesztője

2014–: Az MTA BTK Régészeti Intézet honlapjának webszerkesztője

2003–: Az ANTAEUS, az MTA Régészeti Intézet évkönyvének szerkesztőbizottsági tagja, technikai szerkesztő

2007–2010: A Magyar Régész Szövetség honlapjának szerkesztőbizottsági tagja, webszerkesztő

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján elérhető MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia: 

F. Horváth: Die römerzeitliche Siedlungskeramik im Vicus von Almásfüzitő (Odiavum/Azaum) am Beispiel einer frühkaiserzeitlichen Grube. Xantener Berichte 13 (Xanten 2003) 206–240.

F. Horváth: Römische bodenständige Keramik. Antaeus 27 (2004) 343–365.

Viczián I.–Horváth F.: A tatai mocsarak a római korban és Mikoviny Sámuel lecsapoló munkája (Marshes in the environs of Tata at the Roman Age and their draining by Sámuel Mikoviny). Földrajzi Értesítő LV/3–4 (2006) 257–272.

Horváth F.: Egy ritka emailos fibula Almásfüzitő vicusából (Eine seltene Emailfibel aus dem Vicus von Almásfüzitő). Archaeologiai Értesítő 132 (2007) 295–304.

F. Horváth: Glazed pottery of Keszthely­Fenékpuszta in the spectrum oft the ceramics of the LateRoman fortress, in: Ch. Magrini – F. Sbarra (eds): Late Roman Glazed Pottery in Carlino and in Central ­East Europe. Production, Function and Distribution. Proceedings of the Second International Meeting of Archaeology in Carlino (March 2009). BAR Int. Ser. 2068. Oxford 2010, 93102.

F. Horváth: Keramik. In: Die römischen Gräberfelder von Intercisa II: Die Altfunde aus den Museumssammlungen in Berlin, Mainz und Wien. Bestandskatalog 11 des Museums für Vor- und Frühgeschichte SMPK, Berlin-Charlottenburg (Berlin 2011) 193216.

F. Horváth: Das spätantike Keramikspektrum von Keszthely-Fenékpuszta. Ein Einblick. In: O. Heinrich-Tamaska (Hrsg.), Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Castellum Pannonicum Pelsonense 2 (Rahden 2011)

F. Horváth: Eine besondere Gruppe der spätrömischen Keramik mit polierter Oberfläche. Beiträge zu den römisch–barbarischen Beziehungen. Antaeus 34 (2016) 41–104.

F. Horváth – A. Miháczi-Pálfi – S. Évinger – Zs. Bernert: Barbarisierte Römer – Romanisierte Barbaren? Interpretationsmöglichkeiten der fremden Komponente am Beispiel des Gräberfeldes von Somogyszil. Antaeus 35–36 (2017–2018) 1–28.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban