+36 1 224 6700   

BTK Régészeti Intézet

Rácz Piroska

tudományos segédmunkatárs

Bioarcheologiai és környezetrégészeti osztály

 

Intézeti szoba: B2.26.

Telefon: (+361)2246700/4143

Email:

ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2004 Szegedi Tudományegyetem Biológus
ÉvIntézményBeosztás
2020-tól Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet tudományos segédmunkatárs
2009–2019 Szent István Király Múzeum antropológus-muzeológus
Kutatási terület

1. Történeti embertan
2. Fejér megye avar kori leletei
2. Csákvár késő római kori temetője

 

Pályázati tevékenység
Év Téma Támogató Megbízatás
2021-től Településkoncentráció a Kr. e. 5. évezredben: Alsónyék-Bátaszék lelőhelykomplexum feldolgozása   résztvevő kutató
2018–2022 A Kárpát-medence késő rézkori temetkezéseinek komplex elemzése NKFI 128413 résztvevő kutató 
2018–2023 Árpád-ház Program V.1. részprojekt: Árpád-kori magyarság embertani-genetikai képe  EMMI 39509/2018/KFSZ résztvevő kutató

 

Szerkesztőbizottásgi tagságok
ÉvKiadványMegbízatás
2016–2017 Alba Regia szerkesztőbizottsági tag
2009–2015 Alba Regia segédszerkesztő

 

Tudományos testületek
Testület Megbízatás
Magyar Biológiai Társaság  tag
Válogatott bibliográfia
1 Rácz P.: Szent István ereklyéi. Rubicon, XXIV. évf. (2013.) 6. sz. 20–25.
2 Rácz P.: Sárszentágota-Óvoda 11. századi csontvázleleteinek embertani vizsgálata. (Adalék a Sárvíz-völgy Árpád-kori népességének embertani arculatához. Appendix.) In Révész László – Wolf Mária szerk.: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szeged, 2013. /Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről, 3./ 223–226.
3 Rácz, P.: Avar period anthropological finds from Nagyvenyim-Munkácsy utca – Fűzfa utca. Alba Regia, 43. Székesfehérvár, 2015, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága. 81–89.
4 Rácz P.: A székesfehérvári királyi bazilika temetkezései. Anthropological finds in the royal basilica of Székesfehérvár. In Szőllősy Csilla – Reich Szabina szerk.: A Szűz Mária-prépostság és temploma. The provostry and church of the Virgin Mary. Székesfehérvár, 2016, Szent István Király Múzeum. Második, bővített és javított kiadás. /A Szent istván Király Múzeum Közleményei, D sorozat 344. szám/ 50–55.
5 Rácz P.: A székesfehérvári királyi bazilika temetkezései. In Farkas Gábor Farkas – Szebelédi Zsolt – Varga Bernadett szerk.: „Nekünk mégis Mohács kell...” II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései. Az Országos Széchényi Könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett és bővített kiadása. Budapest, 2016, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Országos Széchényi Könyvtár. 109–123.
6 Rácz P.: Szent István király ereklyéi. In Gärtner Petra szerk.: Szent István király bazilikájának utóélete. A Középkori Romkert 1938-tól napjainkig. Székesfehérvár, 2016. /A Szent István Király Múzeum Közleményei, B sorozat 56. szám/ 31–36.
7 Rácz P.: A Nagyvenyim-Munkácsy utca – Fűzfa utca lelőhely avar kori embertani leletei. Anthropologiai Közlemények, 59. Budapest, 2018. Magyar Biológiai Társaság. 3–9. oldal. 
8 Éry K. – Marcsik A. – Rácz P.: Csákvár késő római kori népességének embertani vázlata. Folia Anthropologica 16. 5–28. Szombathely, 2020.
9 Rácz P.: A balatonszentgyörgyi badeni birituális temető emberi maradványai. In Bondár Mária - Somogyi Krisztina: Késő rézkori birituális temető Balatonszentgyörgy határában. Budapest, 2022, Archaeolingua. 239-258.
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg.