Terepbejárásokkal és terepi mérésekkel folytatódtak idén tavasszal a FLOTT: Folyó, táj és település a középkorban: tájrégészeti, környezettörténeti és lelőhelydinamikai kutatások a Körösvidéken (NKFIH-OTKA K138353) program munkálatai.

2023 04 19 flott kep5

A Körösmenti vizes élőhelyeken tervezett kutatások a környezeti rekonstrukciók, a rendelkezésre álló, hagyományos, lelőhely-központú MRT adatok, valamint újonnan végzett terepbejárások és terepi mérések eredményeinek összevetésével komplexebb képet kíván nyújtani a középkor különböző időszakainak megtelepedési stratégiáiról, a tájhoz, vízrajhoz alkalmazkodó közöségekről, illetve a tájhasználat különböző módjairól.

2023 04 19 flott kep1

A Békés megyei Korhány-ér mintaterület három középkori településének, Vátyon, Begécs és Mezőgyarak felmérése után 2023-ban a Gyepes-ér környezetéhez tartozó, egykori Écsi falu területén folytatódott a kutatás. A többkorszakos lelőhelyen a terepbejárás mellett mágneses és földradaros méréseket végeztek a projekt résztvevői, a középkori falu természeti környezethez alkalmazkodó helyzetének, kiterjedésének, kronológiájának, valamint belső szerkezetének megismerése céljával. A falu templomának és más épített objektumok föld alatt és a felszínen megmaradt nyomainak felmérésével Écsi központi részének alaposabb megismerésére nyílhat mód. A hóviharokkal tarkított márciusi munkákban a Régészeti Intézet részéről Kovács Bianka, Marton Tibor, Berta Adrián és Zatykó Csilla vettek részt, a geofizikai felmérésekben Stibrányi Máté, Kecskés Bence, Mesterházy Gábor és Serlegi Gábor közreműködtek.

2023 04 19 flott kep3

2023 04 19 flott kep4

2023 04 19 flott kep2