BTK Régészeti Intézet

Marton Tibor

Osztályvezető

tudományos főmunkatárs, PhD

Ősrégészeti Osztály

 

Intézeti szoba: B2.27–28.

Telefon: +3612246700/4266

Email:

 

MTMT hu

Head of department

Senior research fellow, PhD

Department of Prehistoric Archaeology

 

Room: B2.27–28.

Phone: +3612246700/4266

Email:

 

MTMT en


ÉvIntézményBeosztás
2000-tól MTA Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos munkatárs
ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2016 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészet Doktori Program  PhD
2000 József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (jogutódja Szegedi Tudományegyetem)  régész
Kutatási terület

1. Kerámia, illetve pattintott kőeszközök feldolgozása
2. Kerámia feldolgozás Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő lelőhelyről
3. Kerámia feldolgozás Alsónyék-Bátaszék lelőhelyről (kora és középső újkőkor)
4. Kerámia feldolgozás Tolna-Mözs lelőhelyről

 

Pályázati és kutatási tevékenység
ÉvTéma Támogató Megbízatás
2019–2023 Változó tradíciók. Kerámia stílus, előállítás és használat tér és időbeli mintázatai a Kr.e. 6. évezred második felében a Délkelet-Dunántúlon és a környező régiókban NKFI K 132663 vezető kutató
2018–2022  Az anyagi kultúra változó horizontjai: a mindennapi és szimbolikus tevékenységek színtereinek vizsgálata a késő rézkori települések leletanyagának többszintű értelmezésével NKFI K 129332 résztvevő kutató
2015–2018  Újkőkori közösségek a Balkán és Közép-Európa érintkezési övezetében a Kr. e. 6. évezred második felében  NKFI K 112366  résztvevő kutató 
2013–2016  Food cultures: Interdisciplinary studies of early farming food technology and palaeodiet in Southeastern Europe  Deutsche Forschungsgemeinschaft - GZ 101 IV/5-  résztvevő kutató 
2010–2014  Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas  Deutsche Forschungsgemeinschaft  résztvevő kutató 
2011–2014  Forschungen in den kupferzeitlich-neolithischen Siedlungslandschaften um Fajsz-Kovácshalom, Alsónyék-Bátaszék und Tolna-Mözs in Ungarn    résztvevő kutató 
2012–2017  The times of their lives: towards precise narratives of change in the European Neolithic through formal chronological modelling  European Research Council SH6, ERC-2011-ADG  résztvevő kutató 
2010–2015  Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig  OTKA  K 81230  résztvevő kutató 
2010–  A 2008 és 2009 között az MTA Régészeti Intézete által Tolna-Mözsön feltárt település kerámia anyagának feldolgozása    résztvevő kutató 
2008–   A 2006 és 2009 között Alsónyék, illetve Bátaszék határában feltárt lelőhelykomplexum leletanyagából a Starčevo kultúrához, illetve közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájához, valamint a Sopot kultúrához sorolható kerámiaanyag feldolgozása   résztvevő kutató 
2007–  A Fajsz-Garadombon feltárt újkőkori lelőhely kerámia, illetve pattintott kőeszköz leletanyagának feldolgozása    résztvevő kutató 
2004–2006, 2008–2009  A dunántúli középső kőkor és a neolitizáció kutatás a   résztvevő kutató 
2003–2004  A felső-egyiptomi, keleti sivatagi kutatási program keretében a Bi’ir Minayh kőkori lelőhelyeinek feltárása és az előkerült leletanyag feldolgozása ELTE Egyiptológia Tanszék  résztvevő kutató 
2001– Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő lelőhely újkőkori kerámia leletanyagának kutatása   résztvevő kutató 
2000–2001 Az egykori gyulai járás topográfiája; adattári, raktári adatgyűjtés, őskori leletanyag meghatározása   résztvevő kutató 

 

Ásatási tevékenység 
Év Lelőhely Jelenség Megbízatás
2008–2009 Regöly 2. középső kőkori telepfeltárás ásatásvezető
2006–2008  Fajsz–Garadomb  újkőkori telepfeltárás  résztvevő 
2005–2006 Regöly 2. középső kőkori telepfeltárás ásatásvezető
2004–2005 Abony 36 -Turjányos dűlő rézkori telepfeltárás ásatásvezető
2003–2004 Bi’r Minayh (Felső-Egyiptom) ős- és újkőkori telepfeltárás résztvevő
2003 Vörcsök–hegy, Agyagbánya rézkori telepfeltárás ásatásvezető
2002 Balatonszárszó–Kis-erdei-dűl újkőkori telepfeltárás résztvevő
2002 Balatonlelle–Kenderföld, római kori telepfeltárás római kori telepfeltárás ásatásvezető
2001 Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő újkőkori telepfeltárás résztvevő

 

 
Ösztöndíjak
ÉvIntézményIdőtartam
2006 Österreichische Akademie der Wissenschaften, Bécs 2 hét
2001 Karl-Ruprecht Universität, Heidelberg 3 hónap 
Tudományos testületek
Testület Megbízatás
European Association of Archeologists tag
Ősrégészeti Társaság tag
Magyar Régész Szövetség tag
Válogatott bibliográfia
1. Marton, T.: LBK Households in Transdanubia : A Case Study In: Anders Alexandra, Kulcsár G, Kalla G, Kiss, V. – V. Szabó, G. (szerk.): Moments in Time: Papers Presented to Pál Raczky on His 60th Birthday. 919 p. Budapest: L'Harmattan, 2013. pp. 159–172. (Ősrégészeti Tanulmányok = Prehistoric Studies; 1.)
2. Whittle, A – Anders, A – Bentley, R A – Bickle, P – Cramp, L– Domboróczki, L – Fibiger, L– Hamilton, J –  Hedges, R – Kalicz, N.– Kovács, Zs E – Marton, T – Oross, K – Papp, I – Raczky, P: Hungary. In: Bickle P – Whittle A (eds.): The First Farmers of Central Europe: Diversity in LBK Lifeways. Oxford: Oxbow, 2013. pp. 49–100.
3. Marton, T – Oross, K: Siedlungsforschung in linienbandkeramischen Fundorten in Zentral- und Südtransdanubien – Wiege, Peripherie oder beides? In: Wolfram S (szerk.)Siedlungsstruktur und Kulturwandel in der Bandkeramik: Beiträge der internationalen Tagung „Neue Fragen zur Bandkeramik oder alles beim Alten?!” Leipzig, 23. bis 24. September 2010. 355 p. Dresden: Landesamt für Archäologie, 2012. pp. 220–239. 
4. Oross, K – Marton, T: Neolithic burials of the Linearbandkeramik settlement at Baltonszárszó and thier European context. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 63: pp. 257–299. (2012)
5. Bánffy, E – Marton, T – Osztás, A: Early neolithic settlement and burials at Alsónyék-Bátaszék: First report. In: Kozlowski, J – Raczky, P (eds.): Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost distribution of the Starcevo/Körös culture. 363 p. Kraków: Polska Akademia Umiejętności Archiwum Nauki PAN i PAU, 2010. pp. 37–51.
6. Eichmann, W J – Kertész, R – Marton, T: Mesolithic in the LBK heartland of Transdanubia, Western Hungary. In: Gronenborn, D – Petrasch, J (Hrsg.): Die Neolithisierung Mitteleuropas: the spread of the Neolithic to Central Europe : Internationale Tagung. Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 2010. pp. 211–233.
7. Marton, T – Oross, K: Reconstructing space in a Familiar World: the Formation of Late LBK Settlements in Central Transdanubia. In: Kozlowski, J K (ed.): Interactions between different Models of Neolithization: north of the Central European agro-ecological barrier : papers presented on the symposium organized by the EU project FEPRE (the Formation of Europe: Prehistoric population dynamics and the roots of socio-cultural diversity). 200 p. Kraków: Polska Akademia Nauk, 2009. pp. 51–73. (Prace Komisji prehistorii Karpat; 5.)
8. Marton, T: Development of pottery style on the LBK settlement of Balatonszárszó-Kis-Erdei-dűlő in Hungary. ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS 7: pp. 197–216. (2008)
9. Marton, T.: Material finds from Balatonszárszó, neolithic settlement: connections within and without the TLPC territory. ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 27: pp. 81–86. (2004)
10. Marton T.:Mezolitikum a Dél-Dunántúlon – a somogyi leletek újraértékelése. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 9: pp. 39–48. (2003)
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.