+36 1 224 6700   

BTK Régészeti Intézet

Zatykó Csilla

igazgatóhelyettes

tudományos főmunkatárs, PhD
Antaeus szerkesztőbizottsági tagja

Ókori, népvándorlás kori és középkori régészeti osztály

 

Intézeti szoba: B2.22.

Telefon: +3612246700/4264

Email:

ÉvIntézményVégzettség, minősítés
1996–1999 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola, Régészet Doktori Program PhD
1994–1995 Central European University Medieval Studies - MA
1987–1998 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történész
1987–1993 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar régész, népvándorlás- és középkori szakirány
ÉvIntézményBeosztás
2012-től MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos főmunkatárs
2002–2012 MTA Régészeti Intézet tudományos főmunkatárs
1997–2002 MTA Régészeti Intézet tudományos munkatárs
1993–1997 MTA Régészeti Intézet ösztöndíjas
Kutatási terület

1. Roncsolásmentes régészeti kutatás
2. Középkori falusi települések telek- és határszerkezet rekonstrukciója
3. Középkori környezettörténet, vízgazdálkodás
4. Tájrégészet

 

Pályázati és kutatási tevékenység
ÉvTéma Támogató Megbízatás
2022-2026 Vár, településhálózat, anyagi kultúra, 1300-1700. Komplexmikroregionális történeti, tájtörténeti, régészeti kutatások a Dunántúlon. NKFIH K143099 résztvevő kutató
2021-2025 Folyó, táj és település a középkorban: tájrégészeti, környezettörténeti és lelőhelydinamikai kutatások a Körösvidéken NKFIH K138353 vezető kutató
2014–2019 A Kárpát-medence középkori környezettörténete NKFI K 112318 résztvevő kutató
2009–2012  Argonauta Program (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8) OTKA NNF 78931 résztvevő kutató 
2009–2012  Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon (14-17. század)  OTKA K 78931 résztvevő kutató 
2008–2012  Ménfőcsanak-83. út sok-korszakos lelőhelyének feldolgozása  OTKA K 47072 résztvevő kutató 
2002–2005  Magyarország környezettörténete a neolitikumtól a törökkorig  NKFP-5/0063/2002  résztvevő kutató, koordinátor 
1996–2000  Különböző típusú falvak középkori szerkezete OTKA  vezető kutató

 

Konferenciarendezés
ÉvHelyszínTéma
2022 BTK Régészeti Intézet, Budapest, Tudományok Kutatóháza A megismerés útjai: táj, település és hálózatok a múltban
2017 Budapest, MTA Humán Tudományok Kutatóháza Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban

 

Ösztöndíjak
ÉvIntézményÖsztöndíjIdőtartam
2011 MTA Régészeti Intézet Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 1 év
2001 Universität Wien, Institut für Ur- und Frühgeschichte Akadémiai csereegyezmény 1 hónap
1991 Groningeni Egyetetm, Biológiai és Régészeti Intézet TEMPUS ösztöndíj 3 hónap
Szerkesztőbizottsági tagságok
Év Testület Megbízatás
2003-tól  Antaeus  szerkesztőbizottsági tag 

 

Tudományos testületek
ÉvTestületMegbízatás
2018–2020 MTA Régészeti Tudományos Bizottság tag
2016–2019 Ruralia: The International Association for the Archaeology of Medieval Villages and the Rural nemzeti képviselő
2019-től Ruralia: The International Association for the Archaeology of Medieval Villages and the Rural titkár
2010-től European Association of Archaeologists  tag
2020 European Association of Archaeologists  Tudományos Bizottsági tag
2008-tól Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat  tag
2006-tól Magyar Régész Szövetség tag, alelnök
Válogatott bibliográfia
1 Zatykó, Csilla: Morphological Study on a 15th Century Village, Csepely. ActaArchHung 49 (1997) 167–193. 
2 Zatykó, Csilla: Medieval Villages and Their Landscape: Methods of Reconstruction, in: Laszlovszky, J. – Szabó, P. (eds): People and Nature in Historical Perspective. Budapest 2003, 343–375.
3 Zatykó, Csilla: Reconstruction of the Settlement Structure of the Medieval Nagyszakácsi (Somogy county). Antaeus 27 (2004) 367–431.
4 Zatykó, Csilla –Juhász, Imola – Sümegi, Pál (eds): Environmental Archaeology in Transdanubia. Varia Archaeologica Hungarica XX. Budapest 2007.
5  Zatykó, Csilla: Aspects of fishing in medieval Hungary, in: J. Klapste – P. Sommer (eds): Ruralia VIII: Processing, Storage, Distribution of Food – Food in the Medieval Rural Environment. Brepols 2011, 399–408.
6 Viczián, István – Zatykó, Csilla: Geomorphology and Environmental History in the Drava Valley, near Berzence. Hungarian Geographical Bulletin 60 (2011) 4, 357–377.
7 Zatykó, Csilla: Appearance of social hierarchy in village structures: the conclusions of two case studies from Hungary, in: J. Klapste: Ruralia IX. Hierarchy in Rural Settlements. Brepols 2013, 437–446. 
8 Zatykó, Csilla: People beyond Landscapes: past, present and future of Hungarian landscape archaeology. Antaeus 33 (2015) 371-390.
9 Zatykó, Csilla - Kovács, Gyöngyi - Rózsás, Márton: Castles, settlements and environment in the Drava valley: case studies from the medieval and Ottoman period. Ekonomska i ekohistorija / Economic and ecohistory: scientific research journal for economic and environmental history 15 (2019) 5-22.
10 Benkő Elek - Zatykó Csilla (szerk): A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban. Budapest 2021.
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.