BTK Régészeti Intézet

Kovács Bianka Gina

Kommunikációs referens

Tudományos segédmunkatárs 

MA, PhD hallgató

Történeti Korok Régészete Osztály

 

Intézeti szoba: B2.33.

Telefon: +3612246700/4260

Email:

 

MTMT hu

Communication officer

Assistant research fellow

MA, PhD student

Department of Historical Archaeology

 

Room: B2.33.

Phone: +3612246700/4260

Email:

 

MTMT en


ÉvIntézményBeosztás
2018-tól MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos segédmunkatárs
2015–2018 Kuny Domokos Múzeum, Tata régésztechnikus
2014–2015 MTA BTK Régészeti Intézet szakmai szolgáltató
ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2019- Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola  
2012–2014 Eötvös Loránd Tudományegyetem régész (MSc)
2009–2012 Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem, régészet alapszakos bölcsész (BSc)
Kutatási terület

1. Késő középkori kerámia kutatása
2. Középkori várak kutatása
3. Magyarország Régészeti Topográfiája
4. Roncsolásmentes régészeti kutatások

 

Pályázati tevékenység
Év TémaTámogató Megbízatás
2022– Várak, településhálózat, anyagi kultúra, 1300–1700 – Komplex mikroregionális történeti, tájtörténeti, régészeti kutatások a Dunántúlon NKFIH K-22/143099 résztvevő kutató 
2022– Folyó, táj és település a középkorban: tájrégészeti, környezettörténeti és lelőhelydinamikai kutatások a Körösvidéken NKFIH K-21/138353 résztvevő kutató 
2019–2022 Magyarország Régészeti Topográfiája, Hódmezővásárhely Régészeti Topográfiája   résztvevő kutató 
2018–2020  Árpád-ház Program I.2. részprojekt: Székesfehérvár és környéke középkori és kora újkori régészeti topográfiája EMMI résztvevő kutató 

 

Ásatási tevékenység
ÉvHelyszínJelenség
2022

Herend, Németi-dűlő

késő középkori fazekaskemencék (roncsolásmentes kutatás)
2016 Tata, Kossuth tér 16. Árpád-kori falu és késő középkori mezőváros településobjektumai

 

Egyéb kutatási tevékenység
Év Kiadvány  Megbízatás
  Komárom-Esztergom megye várai az őskortól az újkorig – vártopográfiai kötet készítése résztvevő kutató
  Visegrád – Alsóvár 1960-as évekbeli ásatási leletanyagának feldolgozása résztvevő kutató 

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézményKurzusMegbízatás
2021 ELTE BTK Régészettudományi Intézet Bevezetés a középkori régészeti topográfiába (BBN-REG-210.K14)  
2015 ELTE BTK Régészettudományi Intézet Előadás címe: Egy ásatás 50 év távlatából - a kerámiaanyag feldolgozásának lehetőségei vendégelőadó

 

Kiállításrendezés
ÉvHelyszínTéma
2016 Kuny Domokos Múzeum, Tata Kultúrák határán - Étkezés megyénk végváraiban a török korban

 

Ösztöndíjak
ÉvIntézményTámogatóIdőtartam
2018 MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj 2018-2022
Tudományos testületek
Év Testület Megbízatás
2022– Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tag
2020– European Association of Archaeologists tag
2012– Castrum Bene Egyesület tag
Válogatott bibliográfia
1 Kovács, Bianka Gina: Import or Imitation?: Late Medieval Graphite Ware and Its Influence in Central Transdanubia (Hungary). In: Sawicki, Jakub; Lewis, Michael; Vargha, Mária (eds.): A United Europe of Things: Portable Material Culture across Medieval Europe Cham, Svájc : Springer International Publishing (2023) pp. 97-108.
2 Kolláth, Ágnes - Kovács, Bianka Gina - Kovács, Gyöngyi - Nádai, Zsófia: Household goods of Ottoman soldiers in the rural fortified settlements of the 16th–17th century in Hungary. In: Tente, Catarina; Theune, Claudia (eds.): Household goods in the European Medieval and Early Modern Countryside Leiden, Hollandia : Sidestone Press (2023) pp. 245-257.
3 Kovács, Bianka Gina: The kitchen of the noble Rozgonyi family : The kitchen in the Castle of Csókakő in the 15th century, as reflected by pottery finds. Hungarian Archaeology 12 (2023/1) 58-66.
4 Kovács, Bianka Gina: Late medieval ceramics with stamped decoration in Central Transdanubia. Antaeus 37 (2021), 249-282.
5 Kovács, Bianka: Von der ungarischen Königsburg zur osmanischen Grenzbefestigung – die Burg Gesztes. Burgen und Schlösser (4/2014), 233-241. 
6 Kovács Bianka Gina - Líbor Csilla: A tatai bencés apátság nyomában: temetőrészlet a Nagykert utcában. Communicationes Archaeologicae Hungariae 2023 (2023), 215-241.
7 Kovács Bianka Gina: A Vértes-Gerecse környéki sárga kerámia régiója a késő középkorban. Laczkó Dezső Múzeum Évkönyve 30 (2022), 269-286.
8 Kovács Bianka Gina: A néprajzi adatok hasznosítása a Vértes-Gerecse környéki késő középkori kerámia kutatásánál. In: Löffler, Zsuzsanna; Molnár, Csilla (szerk.) „...járni csak együtt tudnak”. Régészet és néprajz összefüggései. Szeged, 2021. 145-159.
9 Kovács Bianka Gina: A gesztesi Kisvár és leletanyaga. Communicationes Archaeologicae Hungariae 2019 (2021), 183-205.
10 Kovács Bianka Gina: Adatok Tata középkori településtörténetéhez – Feltárás Tata, Kossuth tér 16. szám alatt. In: Ringer István (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek VIII. Konferenciájának tanulmánykötete. Sátoraljaújhely, 2018. 29-50.
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.