Az Artificia Mirabilia, tanulmányok Vaday Andrea tiszteletére – Studies in Honour of Andrea Vaday című kötet bemutatójára és átadó ünnepségére 2022. november 29-én került sor a BTK Régészeti Intézetben.

Vaday Andrea, Intézetünk ny. tudományos tanácsadója 1973-tól 2006-os nyugdíjazásáig dolgozott a Régészeti Intézetben. Kutatásainak fókusza a római időszak, azon belül is különösen a Kárpát-medencei római kori Barbaricum története és régészete, emellett azonban számos más korszak kutatását támogatta munkáival.

2022 11 30 vaday kep1

A munkássága előtt tisztelgő kötet huszonöt tanulmányt tartalmaz. Nagy többségük a római kor régészetéhez kapcsolódó kérdésekkel foglalkozik, egyes szerzők pedig őskori, illetve középkori témákat vizsgálnak. Ünnepi kötetünkben Vaday Andreát barátai, munkatársai és tanítványai köszöntik, hálával idézve fel az inspiráló szakmai beszélgetéseket, a közös ásatások emlékét és a sokszor hosszú estékbe nyúló leletfeldolgozásokat, amikor a közös munkák alkalmával a fiatal generációk sorát oktatta a régészet tudományára, életre szóló szakmai útmutatást nyújtva sokunknak. 

A kötet bemutatóján, ahol számos szerző, az ünnepelt egykori kollégái és barátai gyűltek össze nagy számban, mindannyiunk nagy örömére Vaday Andrea személyesen vett részt.

2022 11 30 vaday kep2

Takács MiklósMasek ZsófiaSamu LeventeVida Tivadar (Szerk).: ARTIFICIA MIRABILIA, Tanulmányok Vaday Andrea tiszteletére (Studies in Honour of Andrea Vaday). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat. Budapest 2022.