+36 1 224 6700   

BTK Régészeti Intézet

Masek Zsófia

tudományos titkár

tudományos munkatárs, PhD

Ókori, népvándorlás kori és középkori régészeti osztály

 

Intézeti szoba: B2.32.

Telefon: +3612246700/4149

Email:

ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2018 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészet Doktori Program  PhD
2018 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakos bölcsész (osztatlan képzés)
2009 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar régészet szakos bölcsész (osztatlan képzés)
ÉvIntézményBeosztás
2020-tól Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet tudományos munkatárs
2015–2019 MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos segédmunkatárs
2013–2014 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ régész-muzeológus
2013 Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár segédmuzeológus, gyűjteménykezelő, gyűjteményvezető
2010–2012 Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár segédmuzeológus, gyűjteménykezelő
2009-2012 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar doktori ösztöndíj
Kutatási terület

1. A római kori Alföld régészeti kutatása
2. A kora népvándorlás kori Kárpát-medence régészeti kutatása
3. Régészeti topográfia, környezetrégészet és tájrégészeti kutatási lehetőségek a népvándorlás kori régészetben
4. Római kori földépítmények roncsolásmentes kutatása

 

Pályázati és kutatási tevékenység
Év Téma Támogató Megbízatás
2018–2022  Életmód-stratégiák a hun és gepida kori Kárpát-medencében NKFI K 128035 résztvevő kutató
2019–2022 Hun kori sírkerámia a Kárpát-medencében Bolyai János Kutatási Ösztöndíj vezető kutató
2020–2021  Interregionális kapcsolatrendszerek a Kárpát-medence keleti részén a Gepida Királyság korában Bolyai+felsőoktatási fiatal oktatói, kutatói ösztöndíj (ÚNKP-20-5-ELTE-477) vezető kutató
2019  Római kori szarmata halomsírok roncsolásmentes régészeti kutatása az Alföldön NTP-NFTÖ-18-B-0401 vezető kutató
2015–2019  Hatalom és kultúra a korai középkorban a Kárpát-medencében NKFI NK 111853 résztvevő kutató

 

Ásatási tevékenység
ÉvHelyszínJelenség
2014 A 21-es út bővítésének próbafeltárásai Jobbágyi és Szurdokpüspöki területén bronzkor, vaskor, római kor, népvándorlás kor
2014 A Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciójához kapcsolódó leletmentések Nógrád megye területén római kor 
2014 Az M4 gyorsforgalmi út építésének (Abony–Fegyvernek) megelőző feltárásai Szolnok határában őskor, római kor (szarmata), népvándorlás kor (avar)

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézményTéma Megbízatás
2012  PTE BTK, Régészet szak Kelet-Magyarország a római korban  
2010  ELTE BTK, Régészet szak Barbár települések kutatása a 2-6. századi Kárpát-medencében  
2009– ELTE BTK, Régészet szak Népvándorlás kori anyagismeret, Népvándorlás kori leletfeldolgozás, Népvándorlás kori főkollégium, Földépítmények meghívott előadó

 

Konferenciarendezés
ÉvHelyszín Téma
2019  MTA HTK Power and Culture in the Carpathian Basin during the Early Middle Ages: Transformations of Social Display
2016  MTA BTK Jakobinus terem Facing and Transforming the Roman Tradition in Late Antiquity and the Early Middle Ages – Roman-ness and the Barbarians in Western and East Central Europe

  

Ösztöndíjak
ÉvIntézményTámogatásIdőtartam
2006/ 2007 Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Archäologie Erasmus-ösztöndíj szemeszter
2018 Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt    2 hét
2016 Bécs: Aktion Österreich-Ungarn AÖHU-Universitätslehrerstipendium 1 hónap
2016 Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie   1 hónap
2007 Lipcse, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO) Stipendium der Universität Leipzig szemeszter
Tudományos testületek
ÉvTestületMegbízatás
2020 Magyar Tudományos Akadémia, II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya köztestületi tag
2019 Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tagság
2019 Ókortudományi Társaság tagság
2011 Magyar Régész Szövetség tagság
Válogatott bibliográfia
1 A fresh look at Hunnic cauldrons in the light of a new find from Hungary. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 68 (2017) 75–136.
2 Die Forschung zu gepidischen Siedlungen in Ungarn – Spätantike Kontinuitätsmodelle im Kerngebiet des Hunnenreiches. In: Tivadar Vida – Dieter Quast – Zsófia Rácz – István Koncz (Hrsg./eds): Kollaps – Neuordnung – Kontinuität: Gepiden nach dem Untergang des Hunnenreiches. Tagungsakten der Internationalen Konferenz an der Eötvös Loránd Universität, Budapest, 14. – 15. Dezember 2015. Collapse – Reorganization – Continuity: Gepids after the fall of the Hun Empire. Proceedings of the International Conference at Eötvös Loránd University, Budapest, 14th–15th December 2015. Budapest 2019, 659–696.
3 Die kulturellen Beziehungen der hunnenzeitlichen Eliten im östlichen Mitteldonaugebiet am Beispiel der einglättverzierten Drehscheibenkeramik. In: Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschaft- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Akten des 23. Internationalen Symposiums der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Tengelic, 16-19.11.2011. Hrsg.: Hardt, M. – Heinrich-Tamáska, O. Weinstadt 2013, 229–251.
4 The transformation of Late Antique comb types on the frontier of the Roman and Germanic world – Early medieval antler combs from Rákóczifalva (County Jász-Nagykun-Szolnok, Hungary). In: Antaeus 34 (2016) 105–172. 
5 „Barbárok?” – A rákóczifalvi késő szarmata – hun kori pusztulási horizont értékelése. In: Hadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom 2014. november 4–6. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae No. 3.1 – Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3.1. Budapest–Esztergom 2015, 371–406.
6 Római császárkori települések Kántorjánosi és Pócspetri határában (Kaiserzeitliche Siedlungen in den Gemarkungen von Kántorjánosi und Pócspetri). In: Szabó Á. – Masek Zs. (szerk.): Ante viam stratam. A Magyar Nemzeti Múzeum megelőző feltárásai Kántorjánosi és Pócspetri határában az M3 autópálya nyírségi nyomvonalán. Budapest 2012, 179–342.
7 Dakische Mode an den pannonischen Limes? Zur Akkulturation der ungarischen Tiefebene in der frührömischen Kaiserzeit. In: In: Maciej Karwowski – Balázs Komoróczy – Peter Trebsche (Hrsg.): Auf den Spuren der Barbaren: Archäologisch, Historisch, Numismatisch (Archäologie der Barbaren 2015). Spisy Archeologického Ústavu av čr Brno 60. Brno 2019, 95–115.
8 Masek, Zsófia – Serlegi, Gábor – Vágvölgyi, Bence: Burial Mounds, Circular Enclosures and Beyond. Complex archaeological investigation of Roman-period barrows in the Great Hungarian Plain using non-destructive survey methods. – Halmok, körárkok, és ami mögöttük van: Római kori halomsíros temetők komplex roncsolásmentes régészeti kutatása az Alföldön. Hungarian Archaeology 8.4 (2019) 19–27. Magyar Régészet 8.4 (2019) 18–26.
9 Attila sírjának nyomában – A jászalsószentgyörgyi késő szarmata kori halomsíros temető. In: Régészeti nyomozások Magyarországon 2. Szerk.: Ilon Gábor. Budapest 2019, 205–224.
10 F. Kovács Péter – Hoppál Krisztina – Masek Zsófia – Horváth Eszter – Bendő Zsolt – Váczi Tamás: Előzetes jelentés Tiszapüspöki-Fehér-tó part szarmata teleprészlet és gepida temető feltárásáról és archeometriai feldolgozásáról (Preliminary report on the Gepid cemetery and Sarmatian settlement section from Tiszapüspöki-Fehér-tó part). In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XXIV (2016) 81–92.
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások  a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.