BTK Régészeti Intézet

Vida Tivadar

Tudományos tanácsadó

doctor habilitatus, MTA doktora

Történeti Korok Régészete Osztály

 

Intézeti szoba: B2.23.

Telefon: +3612246700/4129

Email:

 

MTMT hu

 

Scientific advisor

doctor habilitatus, Doctor of the Academy

Department of Historical Archaeology

 

Room: B2.23.

Phone: +3612246700/4129

Email:

 

MTMT en

 


ÉvIntézményBeosztás
2018-tól Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet intézetigazgató
2012–2017 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet, Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék tanszékvezető
2008–2018 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet igazgató-helyettes
2002–2017 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet egyetemi docens
2019-től MTA Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos tanácsadó
2013–2019 MTA BTK Régészeti Intézet, Ókori és népvándorlás kori témacsoport tudományos főmunkatárs, témacsoport-vezető
1996–2012 MTA Régészeti Intézet tudományos főmunkatárs
1994–1996 MTA Régészeti Intézet tudományos munkatárs
1986–1996 MTA Régészeti Intézet tudományos segédmunkatárs
ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2019 Magyar Tudományos Akadémia MTA doktora (DSc)
2012 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar doctor habilitatus
1996 Magyar Tudományos Akadémia történelemtudomány (régészet) kandidátusa (CSc)
1994 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi doktor (dr. univ.)
1986 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem-régészet
Kutatási terület

1. Kárpát-medence régészete a népvándorlás korában és a korai középkorban: A keleti eurázsiai, a mediterrán késő antik/kora és közép bizánci, a nyugati Meroving és Karoling kulturális kapcsolatok, társadalmi tagozódás, gazdaság-kereskedelem, kézművesség, hitvilág, művészet
2. Kulturális és népi változások a 6-7. században a Kárpát-medencében, késő antik-kora bizánci fémedények, hitvilág és művészet a korai középkorban, a budakalászi avar és a szóládi langobard temető feltárása és feldolgozása

 

Pályázati és kutatási tevékenység
Év Kiadvány támogatóMegbízatás
2020–2026  Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD (HistoGenes) ERC Synergy Grant
ID: 856453
vezető kutató 
2016–2021 A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása és kiadása NKFI K 120486 vezető kutató 
2014–2019 Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: változó társadalmak és identitások NKFI NN 113157 vezető kutató
2014–2016 A budakalászi vadászjelenetes késő antik korsó NKFI PUB 111060 vezető kutató
2012 Tracing Longobard Migration through DNA Analysis   résztvevő kutató
2010–2015 A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása OTKA K 81891, K 91094 vezető kutató
2006–2009 Népvándorlás kori germán és avar leletkorpuszok OTKA K 61798 vezető kutató
2006–2009 Kontinuität und Migration in und um Keszthely-Fenékpuszta von der Spätantike bis zum 9. Jahrhundert MTA-DFG közös projekt, MTA Régészeti Intézete, Budapest és a Geistwissenschaftliches Zentrum, Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Leipzig társpályázó
2005–2009 A szóládi langobard temető feltárása és feldolgozása DAI-RGK/MTA-RI német-magyar projekt vezető kutató
2002–2005 Foreigners in the Early Medieval. Migration – Integration – Acculturation European Comission, Directorate-General for Education and Culture „Culture 2000” program résztvevő kutató
2001–2004 Monumenta Avarorum Archaeologica OTKA T 25615 vezető kutató
2001–2005 A budakalászi avar kori temető feldolgozása III OTKA vezető kutató
1997–2000 A budakalászi avar kori temető feldolgozása II OTKA vezető kutató
1997–1999 Olympia in der römischen Kaiserzeit und in der Spätantike Institut für Klassische Archäologie der Universität Würzburg résztvevő kutató
1996–1997 A késő avar sírkerámia Akadémiai Kutatási Pályázat, Sz.: 96-34/33 résztvevő kutató
1986–1990 Zu einigen handgeformten frühawarischen Keramiktypen und ihre östlichen Beziehungen Awarenforschungen-Projekt résztvevő kutató

 

Oktatási tevékenység
IntézményKurzusMegbízatás
ELTE BTK Régészet Népvándorlás kor vezető
ELTE BTK Régészet  Előadások, szemináriumok, speciális kollégiumok: császárkori barbárok (quadok, vandálok, gótok, szarmaták), Hun kor, Germán törzsi királyságok (gótok, gepidák, langobardok), Avarok, A karoling Pannónia, A magyar honfoglalás korának régészete témában  előadó
ELTE Történettudományi Doktori Iskola  Régészeti Program PhD témavezető 

 

Ösztöndíjak
ÉvÖsztöndíjIntézmény
2002–2003 Humbolt-ösztöndíj  München
2000–2003 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj  MTA Régészeti Intézet
1998–1999  Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften ösztöndíja, (Volkswagen-Stiftung) Marburg
1993–1994  DAAD-ösztöndíj München
Szerkesztőbizottsági tagságok
ÉvKiadvány Megbízatás
2009-től VIA. Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák / Monographia Minor in Cultural Heritage

szerkesztőbizottság tagja

2008-tól Istros szerkesztőbizottság tiszteletbeli tagja
2002-től Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae társszerkesztő
1999-től Archaeologiai Értesítő szerkesztőbizottság tagja
1994-től Monumenta Avarorum Archaeologica társszerkesztő
Tudományos testületek
Év Testület Megbízatás
2012–2015 OTKA, Régészet-Magyar Őstörténet zsűri elnök
2009-től  Römisch-Germanisches Zentralmuseums und Forschungsiunstitut für Archäologie Mainz, Ständige Bewertungskomission tag 
2008 MTA Régészeti Tudományos Bizottság titkár
2007-től Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Tudományos Tanácsadó Testület tag
2006–2009 OTKA, Régészet-Magyar Őstörténet zsűri tag
2005 Deutsches Archäologisches Institut levelező tag
2004–2008 Szlavisták Nemzetközi Szövetsége, Régészeti Bizottsága (Mednarodni Slavistični Komite, Komisia Archeologičká) tag
2004-től Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kulturális szakértő
1999-től MTA Régészeti Tudományos Bizottság tag
ÉvDíj megnevezése
1990 Akadémiai Ifjúsági Díj
Válogatott bibliográfia
1. Vida, Tivadar: Die awarenzeitliche Keramik I. Früh- und Mittelawarenzeit, 6./7. Jh. Varia Archaeologica Hungarica 8. Hrsg.: Csanád Bálint. Berlin-Budapest 1999.
2. Völling, Thomas/Tivadar Vida: Das slawische Brandgräberfeld in Olympia. Archäologie in Eurasien 9. Rahden 2000.
3. Tivadar Vida: Conflict and coexistence: the local population of the Carpathian Basin under Avar rule (sixth to seventh century). in: The Other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars and Cumans. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 4501450, 2. (Florin Curta ed.) Brill, Leiden-Boston 2008, 1346.
4. Vida, Tivadar: Die Awaren. in: Anke Bodo /László Révész / Tivadar Vida: Reitervölker im Frühmittelalter. Hunnen – Awaren –Ungarn. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2008, 47-74.
5. Vida Tivadar: “...kérték, hogy Pannoniában lakhassanak.” Az avarok letelepedése. in: Régészeti Dimenziók. Tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyéből. Szerk.: Anders Alexandra/Szabó Miklós/Raczky Pál. Budapest 2009, 105122.
6. Vida, Tivadar: Avar Settlements Remains and Graves at Gyoma 133. in: Bartosiewicz, László/Berecz, Katalin/Choyke, Alíz/Medzihradsky, Zsófia/Székely, Balázs/H.Vaday, Andrea/Vicze, Magdolna/Vida, Tivadar: Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary II. Gyoma 133. Ed. by Sándor Bökönyi. Archaeolinqua 5. Budapest 1996, 323364.
7. Vida, Tivadar: Raumkonzepte der Awaren und Byzantiner und deren Auswirkungen im unteren Donaubecken im 6.7. Jahrhundert. In: Sv. Hansen – M. Mayer (Hrsg.) Parallele Raumkonzepte. Topoi Berlin Studies of the Ancient World 16. Walter de Gruyter GmbH, Berlin-Boston 2013, 307323.
8. Vida, Tivadar: Das Gräberfeld dem Horreum in der Innenbefestigung von Keszthely-Fenékpuszta. In: Keszthely-Fenékpuszta im Kontext Spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Orsolya Heinrich Tamáska (Hg.) Castellum Pannonicum Pelsonense 2. Budapest-Leipzig-Keszthely-Rahden/Westf. 2011, 397455.
9. Vida Tivadar – Fodor László: Kora avar kori temetőrészlet Szihalom-Budaszögről. Archaeológiai Értesítő 138, 2013, 157173.
10. D. Peters – C. Knipper – U. von Freeden – W. Müller – A. Maurer – K. W. Alt – T. Vida: Schmelztiegel Balaton? Zum Verhältnis „langobardischer” EinWanderergruppen und (vor-) langobardenzeitlicher romanischer Bevölkerung am Balaton – Szólád und Keszthely-Fenékpuszta zwischen Archäologie und Isotopie. In: Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton. Castellum Pannonicum Pelsonense 4, 2014, 337360.
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.