+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Vaday Andrea

ny. tudományos tanácsadó, MTA doktora

 

Intézeti szobaszám: B2.36. 

Email:

ÉvIntézményVégzettség
2011 Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanár
2005 Magyar Tudományos Akadémia MTA doktora (DSc)
1988 Magyar Tudományos Akadémia történelemtudomány (régészet) kandidátusa (CSc)
1968  Eötövös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar  régészet-latin szak 
ÉvIntézményBeosztás
2006-tól MTA Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) ny. tudományos tanácsadó
2005-től MTA Régészeti Intézete  tudományos tanácsadó
1987­–2005 MTA Régészeti Intézete  tudományos főmunkatárs
1981–1987 MTA Régészeti Intézete  tudományos munkatárs
1976–1981 MTA Régészeti Intézete  tudományos segédmunkatárs
1973–197a MTA Régészeti Intézete adattárvezető
1968–1973 Szolnok, Damjanich János Múzeum segédmuzeológus (1968), muzeológus (1969), főmuzeológus (1970)
Kutatási terület

1. A pre-római időszak régészete a Kárpát-medencében
2. római provinciális régészet
3. a római kori barbaricum története és régészete a Kárpát-medencében
4. kora népvándorlás kori régészet

 

Pályázati tevékenység
ÉvTémaTámogató Megbízatás
2013–2017 Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8-11. században NKFI NK 104533 résztvevő kutató
2010–2011 Régészeti kutatások Békés megyében OTKA K 81935 résztvevő kutató
2004–2009 Ménfőcsanak-83. út sok korszakos lelőhelyének feldolgozása OTKA K 47072 résztvevő kutató
  MTA RI Alföldi Mikroregionális Kutatási program   résztvevő kutató
  Magyarország Régészeti Topográfiájának Békés-megyei (egykori Gyulai járás)   résztvevő kutató
  Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum DAI résztvevő kutató

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézményKurzus Megbízatás
2011–2012 Miskolci Tudományegyetem   előadó
  PTE történész PhD Ókori iskola     alapító tag 
1998-tól  JPTE BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék (jogutódja PTE BTK)    tudományos főmunkatárs (1998–2011), egyetemi tanár (2011-től) 
1998  Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár   vendégoktató 
1996 Restaurátor Főiskola szilikát tanszak   felkért előadó
1970-től ELTE BTK Régészet szak anyagismeret, szeminárium, illetve római és kora népvándorlás-kor előadások alkalmanként felkért előadó

 

Ásatási tevékenység
Év Lelőhely 
2007-2008   Salgótarján OBI (császárkori telep)
2003  Salgótarján TESCO
2002-2006  Kazár (császárkori kelta és germán telep)
2000 Salgótarján, Ipari-Park II
1995 Ménfőcsanak, Metro Bevásárlóközpont
1994  M504-es út; Újhartyán (római kori barbár); Kompolt-Kistér (újkőkor, bronzkor, római kori barbár, avar); Kompolt, Kistéri-tanya (szarmata temető)
1993-1994 Ménfőcsanak, 83-as út
1987 Gyoma, Ailer-téglagyár
1986-1987 Örménykút 52. topográfiai lelőhely
1976-1986 Tiszaföldvár, téglagyár

 

Kiállításrendezés
Helyszín
Kunszentmárton 
Szolnok 
Salgótarján 

 

Tudományos testületek
 Testület Megbízatás
Barbaricumi Régészeti Társaság alapító tag
Magyar Régész Szövetség előkészító bizottság elnökségi titkár (2005), elnökségi tag (2006)
Deutsches Archäologisches Institut tiszteletbeli és tanácskozási jogú tagja
Válogatott bibliográfia
1. A. Vaday: The representation of a Saint on horseback and the Archangel from the avar period / Lovas szent és az arkangyal ábrázolásai az avar korból. Hungarian Archaeology. e-Journal, 2013. Spring (Szerk. E. Jerem)
2. Vaday A.: Pécs története az avar kortól a magyar államalapításig. /The History of Pécs from the Avar Period until the Foundation of the Hungarian State. In: Pécs Története I. (Szerk. Vonyó J. – Visy Zs. Pécs, 2013. 233–265., 287–298., 352–357.
3. Vaday A.: Megjegyzések a lassú korongon formált cserépbográcsok időrendjéhez. In: Tempora Obscura. Sötét idők falvai. 2006-ban Debrecenben megrendezett konferencia. Szerk.: Kolozsi Barbara–Szilágyi Krisztián Antal. Debrecen, 2011. 519–603. (társszerző: Takács M.)
4. A. Vaday: Archaeological Investigations in County Békés 1986–1992. with contributions of L. Bartosiewitcz– A.M. Choyke – F. Gyulai. Red. Cs. Bálint. Varia Archaeologica Hungarica XXV. Archaeolingua. Budapest, 2011. (társszerzők: D. Jankovich B. – L. Kovács)
5. Vaday A.: Késő-császárkori kutatások a Zagyva-völgyében. In: Hadak útján XIX. Győr 2010, 9–40. (társszerző: Szabó A.)
6. Vaday A.: Késő bronzkori és késő vaskori telepleletek Mátraszőllős – Királydombról./ Spätbronzezeitliche und früheisenzeitliche Siedlungsfunde aus Mátraszőllős – Király domb. In: „Régről kell kezdenünk” Studia Archaeologica in honnorem Pauli Patay. Régészeti tanulmányok Nógrád megyéből Patay Pál tiszteletére. Szécsény, 2010. 137–194. (társszerző: Tankó K.)
7. Vaday A.: „Kincsek a föld alatt” (Újabb kutatások a Zagyva-völgyben) / Die Sätze der Vergangenheit im Museum der Gegenwart / „Treasures under the Ground” – Recent excavations in the Zagyva River Valley. Neograd (Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve) XXXII(2009) Salgótarján, 2010. 297–309.
8. A. Vaday: Grab- und Bestattungsitten im spätbronzezeitlichen Gräberfeld von Zagyvapálfalva (NO-Ungarn) Proceedings of the 9th International Colloquium of Funerary Archaeology Bistriţa, Romania, May 9th – 11th, 2008. 2009. 125–136. (társszerző: Guba Sz.)
9. Vaday A.: Salgótarján, Bevásárlóközpont – több korszakú régészeti lelőhely (Előzetes jelentés II)/ Salgótarján, Shopping centre – multiperiod archaeological site (Preliminary report II) In: Régészeti kutatások Magyarországon 2008/ Archaeological Investigations in Hungary 2008. Budapest, 2009. 5–43. (társszerző: Szabó A.)
10. Vaday A.: Régészeti adatok a Zagyva-völgy népességének meghatározásához a római korban / Archäologische Angaben zur Bestimmung der römerzeitliche Bevölkerung des Zagyva-Tals. Specimina Nova Suppl. VIII(2009) Pécs. 277–348. (társszerző: Szabó A.)
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.