BTK Régészeti Intézet

Takács Miklós

Tudományos tanácsadó

MTA doktora

Történeti Korok Régészete Osztály

 

Intézeti szoba: B2.36.

Telefon: +3612246700/4117

Email:

 

MTMT hu

Scientific advisor

Doctor of the Academy

Department of Historical Archaeology

 

Room: B2.36.

Phone: +3612246700/4117

Email:

 

MTMT en


ÉvIntézményBeosztás
2020-tól Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet tudományos tanácsadó (2018-tól félállásban)
2015-től PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Régészettudományi Intézet docens (2015–2018), egyetemi tanár (2018-tól) 
2011–2020 MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos főmunkatárs
1992–2011 MTA Régészeti Intézet tudományos segédmunkatárs, munkatárs, 
ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2018 Magyarország Köztársasági Elnöke egyetemi tanár
2017 Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelemtudomány habilitált doktora
2014 Magyar Tudományos Akadémia MTA doktora (DSc)
1998 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi doktor (dr. univ.)
1995 Magyar Tudományos Akadémia történelemtudomány (régészet) kandidátusa (CSc)
Kutatási terület

1. Az Árpád-kori falu régészete
2. Az Árpád-kor szakrális építészete, különös tekintettel az egyes templomok bizánci vagy itáliai előképeire
3. A Kárpát-medence déli részének a településrégészete
4. Az észak-balkáni térség középkor-régészete

 

Pályázati tevékenység
ÉvTémaTámogatóMegbízatás
2019–2023 A Mosoni síkság kora Árpád-kori települései, életmódja a környezeti adottságok tükrében NKIF K 132030 vezető kutató
2013–2017 Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8-11. században NKIF NK 104533 vezető kutató
2008–2012 Reiterkrieger – Burgbauer projekt. A projekt keretében a település-régészeti alprojekt. Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz alprojektvezető
2008–2012 Bizánc Közép- és Kelet-Európában (régészeti és művészettörténeti kutatások) OTKA NK 91199 réstvevő kutató

 

Ásatási tevékenység
Év Lelőhely Jelenség
1993–1994

Lébény-Bille-domb

Infrastrukturális nagyberuházást megelőző mentőásatás. Számos korszak maradványait őrző lelőhelyet feltáró kutatócsoport tagjaként az avar, illetve a korai Árpád-kori települési fázisának a vizsgálata.
1991–1992 Lébény-Kaszás-domb Infrastrukturális nagyberuházást megelőző mentőásatás. Számos korszak maradványait őrző lelőhelyet feltáró kutatócsoport tagjaként az avar kori, valamint a középső és kései Árpád-kori települési fázisának a vizsgálata.
1990–1991 Ménfőcsanak-Szeles-dűlő Infrastrukturális nagyberuházást megelőző mentőásatás. Számos korszak maradványait őrző lelőhelyet feltáró kutatócsoport tagjaként a korai Árpád-kori települési fázisának a vizsgálata.

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézményKurzusMegbízatás
2014-től Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Régészeti Tanszék / Régészettudományi Intézet főkollégiumok, ill. szemináriumok tartása, és szaktárgyi segédtudományi kurzusok vezetése 2014–2017: docens, 2018-tól egyetemi tanár
1995–2014 ELTE BTK Régészettudományi Intézet Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék szaktárgyi segédtudományi kurzusok tartása, szemináriumok vezetése megbízott előadó

 

Konferenciarendezés
ÉvHelyszínTéma
2015 Budapest, MTA BTK RI ’How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches’ c. konferencia
2005 Szentendre-Dobogő Arts and crafts in medieval rural environment. – L'artisanat rural dans le monde médiéval. – Handwerk im mittelalterlichen ländlichen Raum. Ruralia VI
2001 Szolnok Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig.

 

Kiállításrendezés
ÉvHelyszínTéma
2006–2007 Budapest, Mainz, Asparn Honfoglalás kori magyar ifjú sírja Gnadendorfban / Heldengrab im Niemandsland 

 

Ösztöndíjak
ÉvTámogatóÖsztöndíj
1998–2001 Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Szerkesztőbizottásgi tagságok
ÉvKiadványMegbízatás
2019-től Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu szaklektor
2015-től Ziridava szaklektor
2009-től Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters szaklektor („peer reviewer”)

 

Tudományos testületek
ÉvTestületMegbízatás
2009–2011 Magyar Régész Szövetség,  a Felügyelőbizottság elnöke
2011-től Magyar-Szerb Történész Vegyesbizottság tag
2010-től Magyar Bizantinológiai Társaság

titkár (2010–2012), elnökségi tag (2012-től)

2009-től MTA Régészeti Tudományos Bizottság tag
2003-tól „Ruralia. The Jean-Marie Pesez Conferences on Medieval Rural Archaeology” c. nemzetközi régészeti falukutató munkabizottság végrehajtó bizottsági tagja (2003–2005), a végrehajtó bizottsági titkára (2005–2019), magyar nemzeti képviselő (2019-től)
ÉvDíj megnevezéseAdományozó
1995 Akadémiai Ifjúsági Díj MTA főtitkára
Válogatott bibliográfia
1 Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken, Budapest: MTA Régészeti Intézet, 172 p. (Varia Archaeologica Hungarica; 1.), 1986
2 Formschatz und exaktere Chronologie der Tongefässe des 10-14. Jahrhunderts der Kleinen Tiefebene, ACTA ARCHAEOL ACAD SCI HUNG 48: 135-195, 1996
3 Árpád-kori falusias települések kutatása Magyarországon 1990 és 2005 között., In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary. Szerk.:Benkő Elek - KovácsGyöngyi. Budapest, 1-67., 2010
4 A honfoglaló magyar szállásterület déli kiterjedése, In: Révész László, Wolf Mária (szerk.) A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei: Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szeged: Martin Opitz Kiadó, 2013. pp. 641-666. (Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről; 3.), 2013
5 A honfoglalás kor és a településrégészet, In: Sudár Balázs, Szentpéteri József, Petkes Zsolt, Lezsák Gabriella, Zsidai Zsuzsanna (szerk.) Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014. pp. 137-149. (MTA BTK MŐT Kiadványok; 1.), 2014
6 Die ungarische Staatsgründung als Modellwechsel und/oder möglicher Akkukturationsprozess, In: Härtel R (szerk.) (szerk.) Akkulturation im Mittelalter. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2014. pp. 165-205. (Vorträge und Forschungen; 78.), 2014
7 The archaeological investigation of medieval agrarian tools and techniques in Hungary: – an overview of some rarely quoted analyses, Ruralia X. Agrarian technology in the medieval landscape. Szerk.: Jan Klápště. Turnhout, , 385-394., 2016
8 Changing political landscapes in the ninth-century central Carpathian basin: Interpreting recent settlement excavation data, Imperial spheres and the Adriatic: Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812). Szerk.: Ančić Mladen; Shepard Jonathan; Vedriš Trpimir, Routledge, London - New York, 225-239., 2018
9 Byzantinische oder byzantinisierende Raumgestaltungen kirchlicher Architektur im frühárpádenzeitlichen Ungarn. Eine vergeleichende Analyse auf Grundlage von Parallelen aus dem Balkan. Monographien Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Band 139. Mainz 2018. 
10 Néhány gondolat az avar kor anyagi kultúrájáról a településrégész szemszögéből. Történelmi szemle 41 / 2(2019), 165–208 .
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.