A Régészeti Intézet megalakulásának 65. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat nyitó eseményeként, 2023. május 11-én csütörtökön került bemutatásra a Magyarország Régészeti Topográfiája sorozat 12. kötete, amely Benkő Elek, Berta Adrián és Bondár Mária szerkesztésben, széles intézményközi együttműködésben készült el.

2023 05 11 mrt kep1

A mai program során a kötet szerkesztőit, szerzőit, és a topográfiai munkában résztvevő intézményekből megjelent munkatársakat Kulcsár Gabriella, a Bölcsészettudományi Központ Régészeti Intézetének igazgatója köszöntötte. Megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a Magyarország Régészeti Topográfiája sorozat évtizedeken át a Régészeti Intézet egyik kiemelt (köz)feladata volt, és az Intézet története szorosan összefonódik e nagyszabású vállalkozással. Az igazgatói köszöntőt követően Benkő Elek akadémikus, a kötet szerkesztője idézte fel a kötet megszületésének történetét, ismertetve a 2015-ben újraindult topográfiai munkát végig kísérő kihívásokat is. A kötet szakmai bemutatójában Laszlovszky József, a CEU professzora, a megjelent munka fő érdemeként azt emelte ki, hogy az nem csupán folytatja a múltban megjelent kötetek sorát, hanem azoknál egyrészt tartalmilag is teljesebb, másrészt a modern tudományos elvárásoknak megfelelő módszertanával a régészeti topográfia új irányát is kijelöli. A kötetbemutatót követően Berta Adrián a topográfiai munka módszertani hátterét ismertette előadásában, Csányi Viktor Hódmezővásárhely régészeti kutatásának rövid történetét tekintette át, majd Marton Tibor, Melis Eszter és Kovács Bianka Gina a különböző régészeti időszakokra vonatkozó eredményeket foglalták össze a kutatási területről. A kötetet gondozó Archaeolingua kiadó nevében Jerem Erzsébet, a kiadó vezetője zárta a megszólalók sorát, mindenkinek megköszönve e nagyszabású kötet elkészítésében végzett munkáját.

2023 05 11 mrt kep2

2023 05 11 mrt kep3

A Régészeti Intézet megalapítása óta kiemelt feladatának tekintette a Magyarország Régészeti Topográfiája (MRT) köteteinek összeállítását és közzétételét; 1966–2012 között 11 kötet jelent meg az intézet szerkesztésében. Az elmúlt évtized során jelentős változások érintették ezt a területet is, ami a topográfiai kutatás módszertanának és publikációs gyakorlatának a korszerűsítését is felvetette. Az MRT sorozat 12. köteteként megjelent munka az ország második legnagyobb területű közigazgatási egységének számító Hódmezővásárhely északi határát mutatja be. A korábbi egyetemi szakdolgozatok terepi megfigyeléseiből kiindulva a terület új bejárása során korszerű eszközökkel és térstatisztikai módszerekkel olyan megközelítésmódot sikerült kidolgozni, amely nemcsak a régészeti-településtörténeti kutatáshoz kínál megbízható adatokat, hanem a korábbiaknál jóval pontosabban határozza meg a lelőhelyek intenzitását és kiterjedését, ezzel segítve a mindenkori beruházások előzetes tervezését. A kötet megjelenésével egy 2015-ben elkezdődött, többoldalú együttműködés keretében megvalósult vállalkozás eredményei váltak elérhetővé. A topográfiai szócikkeket külön értékelő tanulmányok egészítik ki a BTK RI és az együttműködő Csongrád-Csanád vármegyei intézmények – SZTE Régészeti Tanszék, Móra Ferenc Múzeum, Tornyai János Múzeum és a megyei Kormányhivatal – munkatársai, valamint további felkért szerzők tollából. A kötethez tartozó térinformatikai adatbázist a BTK RI Adattára őrzi. Ez az adatbázis a korábbi kötetekhez képest óriási előrelépés az adatkezelésben: az adatok ellenőrizhetők, a terepen újra és újra rekonstruálhatók, a tudományos feldolgozásokhoz és a beruházóknak is megbízható információt szolgáltatnak.

Az Archaeolingua Kiadó gondozásában megjelent kötet az MTA Könyv- és Folyóirat-Bizottsága támogatásával és az ELKH/BTK belső pályázati kerete révén valósulhatott meg.