2023 tavaszán megindultak a „Várak, településhálózat, anyagi kultúra, 1300–1700 – Komplex mikroregionális történeti, tájtörténeti, régészeti kutatások a Dunántúlon” (K 143099) című NKFIH / OTKA projekt terepi munkálatai (projektvezető Kovács Gyöngyi). A csókakői vár egykori uradalmához tartozó falvak területén végeztünk terepbejárásokat, illetve az épített objektumok (pl. templomok) maradványainak dokumentálására geofizikai kutatásokat. A tavaszi terepmunkákkal a középkori Tímár, Veleg és Sárkány falu területét vizsgáltuk, a terepen nyert adatok kiegészülnek majd Bocsi Zsófia régész-történész oklevél-kutatásaival.

2023 04 13 csokako kep1

Terepszemle Tímár falu templomának helyén

A márciusi terepbejárásokon a Régészeti Intézet részéről Zatykó Csilla, Kovács Bianka és Kovács Gyöngyi vett részt. A Szent István Király Múzeummal kötött kutatási együttműködési megállapodás alapján csatlakozott hozzájuk Belegrai Tamás, a székesfehérvári múzeum régésze, valamint Lencsés Zsuzsanna, a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály örökségvédelmi szakügyintézője. A geofizikai méréseket Stibrányi Máté és munkatársai végezték (Munifex Kft).

2023 04 13 csokako kep2

Geofizikai mérés Veleg falu helyén

2023 04 13 csokako kep3

Terepszemle Sárkány falu helyén