BTK Régészeti Intézet

Kovács Gyöngyi

Tudományos főmunkatárs, PhD

Történeti Korok Régészete Osztály

 

Intézeti szoba: B2.20.

Telefon: +3612246700/4267

Email:

 

MTMT hu

Senior research fellow, PhD

Department of Historical Archaeology

 

Room: B2.20.

Phone: +3612246700/4267

Email:

 

MTMT en


ÉvIntézményBeosztás
2019-től MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)  tudományos főmunkatárs, igazgató-helyettes 
2012–2018 MTA BTK Régészeti Intézet  tudományos főmunkatárs, igazgatói megbízott
1997–2011 MTA Régészeti Intézet tudományos főmunkatárs
1987–1996 MTA Régészeti Intézet tudományos munkatárs
1985 Ankarai Egyetem, Törökország  
1980–1986 Damjanich János Múzeum, Szolnok régész-muzeológus
Év Intézmény Végzettség, minősítés
1997  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészet Doktori Program  PhD
1984 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi doktor (dr. univ.)
1981 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar régészet-török szak
Pályázati tevékenység
ÉvTéma Támogató Megbízatás
2014–2019  A középkori Kárpát-medence környezettörténete NKFI   résztvevő kutató 
 

A pályázat több tudományág (történettudomány, régészet, geológia, biológia, környezet- és klímakutatás) együttműködésével a középkori Kárpát-medence környezettörténetének átfogó elemzésére törekszik, a magyar honfoglalás korától a kora újkorig terjedő időszakban.

   
2014–2018 Pest megye őskori és középkori várai NKFI  vezető kutató 
  Pest megyében jelenleg mintegy 100 őskori és középkori vár ismert (földvár és kővár). Miklós Zsuzsa 2014 májusában bekövetkezett tragikus halálát követően a Régészeti Intézet vállalta a pályázathoz kapcsolódó – részben az MRT Pest megyei munkálataiból kinövő – kutatások kiegészítését, befejezését. A munka során a történeti értékek egységes szempontok szerinti feltérképezésén túl képet alkothattunk a régió bronzkori településtörténetéről, a tájról, a középkori és oszmán kori várakról, a topográfiai változásokról. Örökségvédelmi szempontokat is szem előtt tartva dokumentáltuk a várak, erődítések jelenlegi állapotát, többek között olyan erődítési struktúrákat mértünk fel, melyek a földfelszínen már nem láthatók.    
1996–  A csókakői vár török kori építéstörténete     
 

A Vértes oldalában épített csókakői vár Fejér megye egyetlen ma is álló Árpád-kori eredetű, sziklára épült kővára. A vár 1543–44-ben oszmán fennhatóság alá került, amely – a tizenöt éves háború (1593–1606) egy-két évét kivéve – 1687-ig folyamatos volt. A vár a Nemzeti Várprogram részévé vált, a régészeti kutatás, a vár teljes területének feltárásával, 2017-ben lezárult.

 
Nemzeti Várprogram  vezető kutató
2008–2013  Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon  OTKA  vezető kutató 
  A pályázat futamideje alatt különféle kutatási módok segítségével vizsgáltuk a Dél-Dunántúl kisebb régióiban a középkori és kora újkori (14–17. századi) környezettörténet, vár- és településszerkezet, valamint anyagi kultúra egyes kérdéseit, részben új megközelítési formákkal. A számos tanulmány, előadás mellett 2016-ban jelent meg – OTKA támogatással – a projekt természettudományos kutatási eredményeit összefoglaló kötete („per sylvam et per lacus nimios” The Medieval and Ottoman Period in Southern Transdanubia, Southwest Hungary: the Contribution of the Natural Sciences. Eds.: Kovács, Gy. – Zatykó, Cs. Budapest: Institute of Archaeology RCH HAS).    
2002–2005  Keleti kerámia a hódoltságban  OTKA  résztvevő kutató 
2002–2006  A bajcsai vár (1578–1600) kerámiája  OTKA  vezető kutató 
  A projekt a délnyugat-dunántúli, stájer finanszírozással épült Bajcsavár (1578–1600) ásatásából származó – számos német, osztrák, stájer, itáliai tárgyat is tartalmazó – gazdag együttest vizsgálta.    
1998–2001  Török kori leletegyüttesek feldolgozása  OTKA  vezető kutató 
1987–  Magyarország Régészeti Topográfiája  OTKA  résztvevő kutató 
  Az MRT-program keretében a Tiszazug kutatásában való részvétel, együttműködve a szolnoki Damjanich János múzeum régészeivel.    

 

Oktatási tevékenység
 Intézmény Megbízatás
 ELTE BTK  Előadások, féléves szakmai gyakorlatok, szakdolgozati témavezetés, PhD opponensi vélemények és részvétel vizsgabizottságokban
 SzTE Előadások, féléves szakmai gyakorlatok, szakdolgozati témavezetés, PhD opponensi vélemények és részvétel vizsgabizottságokban 

 

Ásatási tevékenység
Év Lelőhely Jelenség  Megbízatás
Török hódoltsági helyszínek kutatása
1996–2017 Csókakő-Vár (teljes körű feltárás) 13–17. századi kővár  Hatházi Gáborral közösen
2004 Zsámbék-Törökkút (szondázó ásatás)   Gáll Ervinnel közösen 
1995–2001 Nagykanizsa-Bajcsavár (teljes feltárás)  16. századi stájer építésű palánkvár

Vándor Lászlóval közösen

1989–1994, 2002–2003 Barcs-Belterület (szondázó ásatás)  török palánkvár Éder Katalin, Költő László, Papp Adrienn, Rózsás Márton közreműködésével
1984 Törökkoppány-Belterület (szondázó ásatás)  török palánkvár   
1982–1983 Törökszentmiklós-Rózsa tér, Plébánia-kert (szondázó ásatás)  török palánkvár  
Magyarország Régészeti Topográfiája  
1987–1991 Terepbejárások a kunszentmártoni járás (Jász-Nagykun-Szolnok m.) területén középkori templom és 16–18. századi templom körüli temető résztvevő
1987–1988 Tiszainoka-Csonkatorony (szondázó ásatás)    
Jász-Nagykun-Szolnok megyei ásatások  
1980–1986  

Jászberény-Hajtai homokbánya, Nagyrév-Zsidóhalom, Kengyel-Halastó, Törökszentmiklós-Rózsa tér és Plébánia-kert, Rákóczifalva-Kastélydomb, Törökszentmiklós-Szenttamás, Szolnok-Zagyvapart

  részben vezetőként, részben résztvevőként
Konzulensi tevékenység
  Különböző lelőhelyek    
Szerkesztőbizottsági tagságok
Év Kiadvány  Megbízatás
 2016–  Hereditas Archaeologica Hungariae   szerkesztőbizottsági tag

 

Tudományos testületek
Év Testület Megbízatás
2017– MTA Régészeti Tudományos Bizottság tag
2009– OTKA RGM  zsűritag
2005–2010 Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat választmányi tag
2005– Magyar Régész Szövetség alapító tag
  ICOM tag
  Castrum Bene Egyesület tag
ÉvDíj megnevezése
2016 Schönvisner-díj
Válogatott bibliográfia
1. Kovács Gy.: Török kerámia Szolnokon (Turkish Pottery from Szolnok). Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 30–31. Szolnok: Damjanich János Múzeum 1984. 152 p. és 35 t.
2. Weitschawar / Bajcsa-Vár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében [Weitschawar / Bajcsa-Vár. A Styrien fortification from the second half of the 16th century in Hungary]. Szerk.: Kovács Gy. Zalaegerszeg: Zala megyei Múzeumok Igazgatósága 2002. 259 p.
3. Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Eds.: I. Gerelyes – Gy. Kovács. Opuscula Hungarica III. Budapest: Hungarian National Museum 2003. 412 p.
4. Kovács, Gy.: Iznik Pottery in Hungarian Archaeological Research. In: Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art in Hungary. Ed.: I. Gerelyes. Budapest 2005, 69–86.
5. Kovács Gy.: Ottoman Military Architecture in Hungary. In: Thirthteenth International Congress of Turkish Art [Budapest 2007]. Eds.: G. Dávid – I. Gerelyes. Budapest 2009, 375–392.
6. Kovács Gy. – Rózsás M.: A barcsi török vár és környéke. Újabb kutatások (1999–2009) (The Ottoman-Turkish Castle at Barcs and its surroundings. New Research /1999–2009/). In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon / Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary. I–II. Szerk.: Benkő E. – Kovács Gy. Budapest 2010. II: 621–642.
7. Kovács, Gy – Bartosiewicz, L. – Éder, K. – Gál, E. – Miklós, Zs. – Rózsás, M. – Tóth, J. A. – Zatykó, Cs.: Medieval and Ottoman-period (14th–17th c.) archaeology in the Drava river region, Hungary. ActaArchHung 65 (2014) 155–168.
8. Kovács, Gy. – Hatházi G.: Újabb kutatások a csókakői várban. Az alsóvár régészeti kutatása (2014–2015). [Recent research at Csókakő Castle, Fejér County. The archaeological research into the outer ward /2014–2015/]. Castrum 19/1–2 (2016) 111–130. 
9. Kovács Gy. – Csányi M. – Tárnoki J.: Topográfiai kutatások a Tiszazugban (Jász-Nagykun-Szolnok megye) (Topographic research in the Tiszazug area /Jász-Nagykun-Szolnok County/). In: Magyarország régészeti topográfiája. Múlt, jelen, jövő / Archaeological Topography of Hungary. Past, Present and Future. Szerk.: Benkő E. – Bondár M. – Kolláth Á. Budapest 2017, 239–253.
10. Kovács Gy.: A kora újkori kerámia változásaihoz. Régi és új elemek a székesfehérvári Hiemer-ház leletanyagában (Changes in early-modern-age ceramics. The old and the new in finds from Székesfehérvár’s Hiemer house). In: Mesterségek és műhelyek a középkori és kora újkori Magyarországon. Tanulmányok Holl Imre emlékére / Crafts and Workshops in Hungary during the Middle Ages and the Early Modern Period. Studies in Memory of Imre Holl. Szerk.: Benkő E. – Kovács Gy. – Orosz K. Budapest 2017, 325–351.
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.