A Horvát Régészeti Társaság (Hrvatsko Arheološko Društvo) Tisućljeća među rijekama – arheologija međurječja, azaz Évezredek folyók között – folyóközi régészet címmel rendezte meg éves gyűlését 2023. október 2–6. között a baranyai Pélmonostoron (Beli Manastir). A konferencia helyszínéül a Baranyai Örökség Néprajzi Központjának (Etnološki centar baranjske baštine) épülete szolgált, ez az intézmény ápolja és mutatja be a terület sokszínű kulturális örökségét, multietnikus jellegét.

A rendezvény a Dráva, a Duna és a Száva folyók közötti területek, mindenekelőtt Szlavónia és a horvátországi Baranya régészeti kutatásainak új eredményeit volt hivatott megvitatni. A régióban az elmúlt évek infrastrukturális beruházásait megelőző régészeti tevékenységekhez jelentős felfedezések köthetők, az Eszéket (Osijek) a magyar országhatárral összekötő autópályaszakasz megelőző feltárásai jelenleg is folynak.

2023 10 17 oskor kep3

A konferencia központi témájaként vizsgált területek a HUN-REN BTK Régészeti Intézet újkőkori régészeti kutatásokat végző munkacsoportja által kutatott dél-dunántúli régió közvetlen szomszédságában fekszenek. A magyar és horvát régészek által végzett ásatások és a feltárt leletegyüttesek feldolgozása számos szoros, évezredeken átívelő kulturális összefüggésre világított rá. Kutatóink évek óta eredményes együttműködést folytatnak horvát kollégákkal, a rendszeres párbeszéd nagyban elősegíti a termelőgazdálkodás elterjedésének és az új életforma megszilárdulásának modellezését a Kárpát-medence nyugati területein.

2023 10 17 oskor kep4

2023 10 17 oskor kep1

Bánffy Eszter Liminal zones, bottleneck and a new core area: the spread of farmers and the birth of the Central European Neolithic címmel tarott keynote előadást Közép-Európa neolitizációjáról. Jakucs János, Marton Tibor és Oross Krisztián Systematic research of settlement networks and material culture in 6th millennium cal BC southern Transdanubia című előadásukban a Dél-Dunántúl Kr. e. 6. évezredi településhálózatait elemezték.

2023 10 17 oskor kep2

Jakucs János, Marton Tibor, Oross Krisztián