+36 1 224 6700   

BTK Régészeti Intézet

Bánffy Eszter

tudományos tanácsadó, MTA doktora
Acta Archaeologica szerkesztőbizottsági tagja

Ősrégészeti osztály

 

 

Intézeti szoba: B2.31.

Telefon: +3612246700/4520

Email:

Év;IntézményVégzettség, minősítés
2009 Szegedi Tudományegyetem habilitáció
2005 Magyar Tudományos Akadémia MTA doktora (DSc)
1988 Magyar Tudományos Akadémia történelemtudomány (régészet) kandidátusa (CSc)
1982 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar indológia és összehasonlító indoeurópai nyelvészet (MA)
1980 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar  őskori és középkori régészet (MA)
1977 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar angol nyelv és irodalom (BA)
ÉvIntézményBeosztás
2013-tól Deutsches Archäologisches Institut, Römisch-Germanische Kommission (RGK), Frankfurt am Main Erste Direktorin
2009-től  Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanár 
2005-től MTA Régészeti Intézete (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos tanácsadó 
2008–2011  MTA Régészeti Intézete tudományos igazgató-helyettes 
2001–2008 MTA Régészeti Intézete tudományos osztályvezető 
1988–2005 MTA Régészeti Intézete tudományos főmunkatárts 
1986–1988 MTA Régészeti Intézete tudományos segédmunkatárs, aspiráns
Kutatási terület

1. Az élelemtermelés kialakulása a Kárpát-medencében
2. Magyarországi örökségvédelmi kérdések
3. Elméleti régészeti kérdések
4. A Tolnai és Kalocsai Sárköz: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig
5. A Duna-Tisza-köze korai neolithikuma
6. Geoarcheológia
7. Bioarcheológia

 

Pályázati és kutatási tevékenység
Év Téma Támogató  Megbízatás
2020–2024  Újkőkori tellek és környezetük az Alsó-Tisza-vidéken Kr. e. 5000-4500 között  NKFI K 135073 résztvevő kutató
2017  
Boyne to Brodgar. Együttműködés University College Dublin, University of Highlands and Islands, The National Museum of Scotland intézményekkel.
  német projektvezető 
2013–2016 Food cultures: Interdisciplinary studies of early farming food technology and palaeodiet in Southeastern Europe Universität Heidelberg magyar projektvezető
2013  A "The Early Neolithic of the Danube - Tisza interfluve, Southern Hungary" c. monográfia publikációra való előkészítése NKFI PUB 107576 vezető kutató 
2012–2017 The times of their lives: towards precise narratives of change in the European Neolithic through formal chronological modelling,  ERC magyar projektvezető
2011–2014 Forschungen in den kupferzeitlich-neolithischen Siedlungslandschaften um Fajsz-Kovácshalom, Alsónyék-Bátaszék und Tolna-Mözs in Ungarn DAI RGK magyar projektvezető
2010–2015 Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig, OTKA K 81230 vezető kutató
2011–2012 FP7 - Geomágneses vizsgálat a Sárközben RGK Frankfurt magyar projektvezető
2010–2014 Bevölkerungsgeschichte des Karpartenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas DFG Projekt AL 287-10-1 magyar projektvezető
2006–2010 Az élelemtermelés kialakulásának kezdete és korai fázisai a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Duna-völgy között OTKA vezető kutató
2000–2001, 2007–2010 Ásatások Fajsz térségében, Német-magyar együttműködés a Tübingeni egyetemmel (J. Petrasch, Tübingen) DFG projektvezető
2000–2001 Nemzetközi együttműködés a Heidelbergi egyetemmel DAAD magyar projektvezető
1995–2003  Dunántúli mikroregió, Kerka-völgy OTKA résztvevő kutató 
1987–1993  Dunántúli mikroregió, Hahót-völgy OTKA résztvevő kutató  
1984–1986  Kis-Balaton-program   résztvevő kutató  

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézmény Megbízatás
2006-tól  Szegedi Tudományegyetem, Föld- és Őslénytani tanszék   címzetes egyetemi tanár
  Szegedi Tudományegyetem Geoarcheológia Doktori Iskola   tag
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola  külső alapító tag 
1990–1991  Miskolci Egyetem  
1988 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Régészet  
1986–2017 Centro Camuno di Studi Preistorici/Italy (1986), theuniversities of Ljubljana (1994, 2000), Vienna (1994), Prague (1996), Frankfurt/Main (1999),Heidelberg (1989, 1994, 2007, 2011), Harvard University Cambridge MA (2008), MITCambridge MA (2008), Madison, Wisconsin (2008), New York University (2010), Buffalo,SUNY (2011), Paris, Sorbonne (2013), Cambridge (UK), Berlin (D) (2014), Regensburg (D),Frankfurt am Main (D), Bonn (D) (2015), Bonn (D), Edinburgh (UK), Leiden (NL), Oxford (UK)(2016), Kiel (D) Tübingen (D), Paris, Sorbonne (F) (2017) Speciális tömbösített előadások

 

Ösztöndíjak
ÉvÖsztöndíjIntézmény 
2008  Fulbright vendégkutatói ösztöndíj  Harvard egyetem, Cambridge, Massachusetts 
1998–1999 Soros Open Society ösztöndíj  
1983 DAAD-ösztöndíj (10 hónbap) Universität Heidelberg
Szerkesztőbizottsági tagságok
Kiadvány Megbízatás
EAA - Themes of contemporary archaeology sorozatszerkesztő
RGK - Confinia et Horizontes sorozatszerkesztő
European Journal of Archaeology  szerkesztőbizottsági tag
Journal of World Archaeology szerkesztőbizottsági tag
Magyar Régészet - Online Magazin szerkesztőbizottsági tag
Proceedings of the Prehistoric Society szerkesztőbizottsági tag

 

Tudományos testületek
Év Testület Megbízatás
2020-tól European Association of Archaeologists elnök
2012–2014 European Association of Archaeologists  

jelölő bizottsági tag

2005–2011  European Association of Archaeologists tag, titkár
2007–2009 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Tudományos Tanácsadó Testület tag, elnök (2010)
1998–2007 Bolyai Ösztöndíj Bizottság tag
  Deutsches Archäologisches Institut  rendes tag
  Society for American Archaeology tag
  European Academy of Sciences and Arts tag
  Niedersächsisches Institut fürhistorische Küstenforschung (Wilhelmshafen) tag
  Society of Antiquaries tag
  British Academy tag
  Max Planck Harvard Research Center for Archaeoscience in the AncientMediterranean (MHAAM) tag
  Magyar Ősrégészeti Társulat tag 
  Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tag 
  "Oscar Montelius" Foundation kurátor 
  „Pro Archaeologia Hungariae” Alapítvány kurátor
  "Pro Archaeologia Saxoniae" Foundation  kurátor 
Válogatott bibliográfia
1. Bánffy, E.:Archaeology and settlement history in the Hahót Basin SW-Hungary. Antaeus 22 (1996)
2. Bánffy, E.: Cult objects of the Lengyel culture. Archaeolingua SM. Budapest 1997.
3. Vaday, A. – Bánffy, E. – Bartosiewicz, L. – T. Biró K. – Gogaltan, F. – Horváth, F. – Nagy, A.: Kompolt-Kistér: újkőkori telep. Újkőkori, bronzkori, szarmata és avar lelőhely. Leletmentő ásatás az M3 nyomvonalán (A Neolithic, Bronze age, Sarmatian and Avar site. Rescue excavation at the M3 motorway). Eger 1999.
4. Bánffy, E.: A peculiar female figurine from the Near East -­ case study. Archaeolingua SM. Budapest 2001.
5. Bánffy, E.: The 6th Millennium Boundary in Western Transdanubia and its role in the Central European transition (The Szentgyörgyvölgy-­Pityerdomb settlement).Varia Arch.Hung.15. Budapest 2004.
6. M. Bondár – B. Havasi – P. Pettitt – F. Redő – E. Bánffy: Archaeology and settlement history in the Kerka valley – SW Hungary. Antaeus 28 (2006).
7. E. Bánffy – I. Bognár-­Kutzián†: The Late Neolithic tell settlement at Polgár-Csőszhalom: the 1957 excavation. BAR IS 1730 Archaeolingua Central European Series 4. Oxford 2007.
8. Bánffy, E.: The Early Neolithic in the Danube-­Tisza interfluve. BAR Archaeolingua Central European Series 7. BAr International Series 2584. Oxford 2013.
1. Bánffy E.(ed.) 2002: Prehistoric studies. In memoriam Ida Bognár-­Kutzián. Antaeus 2 (pp.670)
2. Bánffy E.(ed.) 2006: Archaeology and settlement history in the Kerka valley – SW Hungary. Antaeus 28.
3. Anreiter, P. – Bánffy, E. – Bartosiewicz, L. – Meid, W. – Metzner-­Nebelsick, C. (eds): Archaeological, Cultural and Linguistic Heritage. Studies in Honour of Erzsébet Jerem in honour of her 70th birthday. Archaeolingua 2012.
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg.
ÉvDíj megnevezése
2007 Kuzsinszky Bálint-emlékérem 
1986 Révai József-díj