BTK Régészeti Intézet

Oross Krisztián

Tudományos főmunkatárs, PhD

Ősrégészeti Osztály

 

Intézeti szoba: B2.27–28.

Telefon: +3612246700/4263

Email:

 

MTMT hu

Senior research fellow, PhD

Department of Prehistoric Archaeology

 

Room: B2.27–28.

Phone: +3612246700/4263

Email:

 

MTMT en


ÉvIntézményBeosztás
2013-tól MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, tudományos titkár
2006–2012 MTA Régészeti Intézet  tudományos munkatárs
2003–2005 MTA Régészeti Intézet  tudományos segédmunkatárs
2000–2002 MTA Régészeti Intézet  fiatal kutatói ösztöndíjas
ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészet Doktori Program PhD
2000  József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (jogutódja Szegedi Tudományegyetem)  történész (abszolutorium)
2000 József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (jogutódja Szegedi Tudományegyetem)  régész
1997 József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (jogutódja Szegedi Tudományegyetem)  német nyelvtanár
Kutatási terület

1. A közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájának településrégészete a Kárpát-medence nyugati területein, különös tekintettel a Dél-Dunántúlra
2. A Kárpát-medence újkőkorának és rézkorának építészete
3. A Kárpát-medence újkőkorának és rézkorának abszolút kronológiája, radiokarbon mérések eredményeinek értékelése
4. A korai neolitikum kerámiaművessége

Pályázati és kutatási tevékenység
Év Téma Támogató Megbízatás
2019–2023  Változó tradíciók. Kerámia stílus, előállítás és használat tér és időbeli mintázatai a Kr.e. 6. évezred második felében a Délkelet-Dunántúlon és a környező régiókban NKFI K 132663 résztvevő kutató  
2015–2019 Újkőkori közösségek a Balkán és Közép-Európa érintkezési övezetében a Kr. e. 6. évezred második felében NKFI K 112366 vezető kutató 
Célja

Újkőkori települések és településhálózatok vizsgálata, leletegyüttesek feldolgozása, terepi kutatások

   
2012–2017 The times of their lives: towards precise narratives of change in the European Neolithic through formal chronological modelling FP7-IDEAS-ERC résztvevő kutató  
Célja Abszolút kronológiai keltezések és azok bayesiánus matematikai statisztikával való értékelése    
2011–2015 Gorzsa és a Dél-Alföld késői újkőkora

OTKA K 91184

OTKA K 91228

OTKA K 84151

résztvevő kutató  
Célja Késő neolitikus lelőhelyek komplex feldolgozása    
2011–2014 Forschungen in den kupferzeitlich-neolithischen Siedlungslandschaften um Fajsz-Kovácshalom, Alsónyék-Bátaszék und Tolna-Mözs in Ungarn DAI résztvevő kutató  
2010–2014 Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas DFG  résztvevő kutató 
Célja Archeogenetikai és további bioarcheológiai vizsgálatok    
2010–2015 Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig

OTKA K 91212

OTKA K 81230

résztvevő kutató 
Célja Az alsónyék–bátaszéki lelőhelykomplexum régészeti jelenségeinek és leletegyütteseinek tudományos feldolgozása    
2009–2013 The first farmers of Central Europe: Diversity in LBK lifeways Arts and Humanities Research Council  résztvevő kutató  
Célja Stabil (táplálkozás) és stroncium (migráció) izotóp vizsgálatok a közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájának népességén    
2006-2011 Az élelemtermelés kialakulásának kezdete és korai fázisai a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Duna-völgy között OTKA K 61935, DFG résztvevő kutató  
Célja Újkőkori települések kutatása    
2001–2007  Ecsegfalva 23 lelőhely kerámia leletanyagának feldolgozása és közlése   résztvevő kutató  

 

Ásatási tevékenység
Év Lelőhely Jelenség Megbízatás
2006–2008  Fajsz-Garadomb (Bács-Kiskun megye)  újkőkori település résztvevő munkatárs 
2006  Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő (Somogy megye)  középkori templom és temető, újkőkori település résztvevő munkatárs 
2002–2003  Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő (Somogy megye)  újkőkori település ásatásvezető 
2001 Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő (Somogy megye) középkori templom és temető, újkőkori település résztvevő munkatárs

 

 
Válogatott bibliográfia
1. Oross, K.: The pottery from Ecsegfalva 23. In: Whittle, A. (ed.): The Early Neolithic on the Great Hungarian Plain. Investigations of the Körös culture site of Ecsegfalva 23, County Békés. Varia Archaeologica Hungarica XXI. Budapest 2007, 491–620.
2. Bánffy, E.–Oross, K.: Entwicklung und Dynamik der Linearbandkeramik in Transdanubien. In: Zeeb-Lanz, A. (Hrsg.): Krisen – Kulturwandel – Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Beiträge der Internationalen Tagung in Herxheim bei Landau (Pfalz) vom 14.–17. Juni 2007. Internationale Archäologie–ASTK 10. Rahden/Westf. 2009, 219–240.
3. Oross, K.–Bánffy, E.: Three successive waves of Neolithisation: LBK development in Transdanubia. Documenta Praehistorica 36 (2009) 175–189.
4. Marton, T.–Oross, K.: Reconstructing Space in a Familiar World: the Formation of Late LBK Settlements in Central Transdanubia. In: Kozłowski, J. K. (ed.): Interactions between different models of the Neolithization north of the Central European Agro-Ecological Barrier. Prace Komisji Prehistorii Karpat Pau 5. Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2009, 51–

5. Bánffy, E.–Oross, K.: The earliest and the earlier phase of the LBK in Transdanubia. In: Gronenborn, D.–Petrasch, J. (Hrsg.): Die Neolithisierung Mitteleuropas. Internationale Tagung, Mainz 24. Bis 26. Juni 2005. – The Spread of the Neolithic to Central Europe. International Symposium, Mainz 24 June – 26 June 2005. RGZM – Tagungen, Band 4. Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz 2010, 255–272.

6. Oross, K.–Marton, T.–Whittle, A.–Hedges, R. E. M.–Cramp, L. J. E.: Die Siedlung der Balaton-Lasinja-Kultur in Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő. In: Šuteková, J.–Pavúk, P.–Kalábková, P.–Kovár, B. (eds): Panta Rhei. Chronology and Cultural Development of South-Eastern end Central Europe in Earlier Prehistory. Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday. Bratislava 2010, 379–405.
7. Oross, K.–Siklósi, Zs.: Relative and absolute chronology of the Early Neolithic in the Great Hungarian Plain. In: Anders, A.–Siklósi, Zs. (eds): The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume III. The Körös Culture in Eastern Hungary. British Archaeological Reports International Series 2334. Archaeopress. Oxford 2012, 129–159.
8. Marton, T.–Oross, K.: Siedlungsforschung in linienbandkeramischen Fundorten in Zentral- und Südtransdanubien – Wiege, Peripherie oder beides? In: Smolnik, R. (Hrsg.): Siedlungsstruktur und Kulturwandel in der Bandkeramik. Beiträge der internationalen Tagung „Neue Fragen zur Bandkeramik oder alles beim Alten?!” Leipzig, 23. bis 24. September 2010. Landesamt für Archäologie, Freistaat Sachsen. Dresden 2012, 220–239.
9. Oross, K.–Marton, T.: Neolithic burials of the Linearbandkeramik settlement at Balatonszárszó and thier European context. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae 63 (2012) 257–299.
10. Oross, K.: Regional Traits in the LBK Architecture of Transdanubia. In: Anders, A.–Kulcsár, G. (eds): Moments in Time. Papers presented to Pál Raczky on His 60th Birthday. Ősrégészeti Tanulmányok/Prehistoric Studies 1. Ősrégészeti Társaság–Eötvös Loránd University. L’Harmattan. Budapest 2013, 187–202.
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.