A BTK Régészeti Intézetében folyó, Várak, településhálózat, anyagi kultúra, 1300–1700 – Komplex mikroregionális történeti, tájtörténeti, régészeti kutatások a Dunántúlon c. kutatási projekt (NKFIH „OTKA” K 143099 / VAART-projekt) 2023 végén zárja első évét. Az év folyamán számos esemény történt a projekt életében (szakmai konzultációk, terepbejárások, archeometriai és geofizikai mérések, konferenciák, raktári munka stb.). Az alábbi fotókkal a csókakői vár (Fejér vármegye) ásatásai során előkerült leletanyag feldolgozásának néhány mozzanatába engedünk bepillantást.

A projekt egyik iránya kiemelt figyelmet fordít a csókakői vár tárgykultúrájára, az archeozoológiai anyagra, kitekintéssel a történeti, művelődéstörténeti, környezettörténeti tanulságokra. A leletanyag segíti nemcsak a vár lakóinak, hanem az adott mikrorégió múltjának teljesebb megismerését is. Az 1997-2017 között folyt csókakői várásatás hatalmas mennyiségű leletanyagot eredményezett, ennek már csak az áttekintése is óriási feladat. A leletanyagot a székesfehérvári Szent István Király Múzeum őrzi, feldolgozását a Régészeti Intézet kutatói a múzeummal kötött együttműködési szerződés keretében végzik.

2023 10 13 kep1

Schneiderné Horváth Adrienn (SZIKM) és Nádai Zsófia (BTK Régészeti Intézet) a csókakői leletanyagot rendezik a Szent István Király Múzeum raktárában

2023 10 13 kep2

A 2014. évi ásatás leletei a Régészeti Intézet restaurátorműhelyében

2023 10 13 kep3

Gucsi László restaurátor (BTK RI) a kerámialeleteket illeszti össze

2023 10 13 kep4

Mészáros Nóra grafikus (BTK RI) és Kovács Gyöngyi (projektvezető) a török kályhaszemek grafikai megjelenítéséről egyeztetnek

2023 10 13 kep5

Gál Erika archeozoológus (BTK RI) a csókakői állatcsontokat dolgozza fel

2023 10 13 kep6

Kovács Bianka csókakői kerámialeletekről tart előadást az érdeklődőknek a Kutatók éjszakáján