Az emberiség történetében nyomon követhető fordulópontok, korszakhatárok értelmezése nagy kihívást jelent a humán-, élet- és természettudományok számára egyaránt. A Régészeti Intézet 2021. november 16-án kedden, 10 órakor kezdődő kerekasztal-beszélgetése során az elmúlt 12 000 év történetének sorsfordító, máig ható környezeti, gazdasági és társadalmi folyamatait érintjük különböző szakterületek kutatóinak segítségével: a letelepült életmód, a termelőgazdálkodásra való áttérés, a kézművesség megjelenése, a táplálkozás és életmód változásaival összefüggően megváltozó egészségügyi helyzet, a betegségek, járványok megjelenése.

2021 10 25 mtu kep2

Kiemelt témáink lesznek a tájhoz és környezethez való alkalmazkodás stratégiái, a természetes erőforrások használata és a vízgazdálkodás kérdései, valamint a történeti korok mobilitási és vándorlási folyamatainak környezeti, társadalmi, gazdasági háttere és ezek hatásai. Hogyan befolyásolták ezek a kritikus események, kataklizmák az egyén sorsát a közösségeken, kultúrákon, népeken belül a különböző történeti korokban? Hogyan hatnak a hasonló események a mai kor emberére? Milyen tanulsággal szolgálhatnak a múltban lezajló környezeti és társadalmi változások vagy krízisek a jövő emberi társadalmának? 

A beszélgetés résztvevői:

Kulcsár Gabriella (ELKH BTK Régészeti Intézet), Oross Krisztián (ELKH BTK Régészeti Intézet), Zatykó Csilla (ELKH BTK Régészeti Intézet), Bollók Ádám (ELKH BTK, Régészeti Intézet), Mende Balázs Gusztáv (ELKH BTK Archeogenomikai Intézet), Rab Árpád (Budapesti Corvinus Egyetem), Samu Andrea (WWF Magyarország Alapítvány)

Helyszín: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Konferenciaterem. Humán Tudományok Kutatóháza, földszint. 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A meghívó innen letölthető.

2021 10 25 mtu kep1