BTK Régészeti Intézet

Bollók Ádám

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs, PhD
Történeti Korok Régészete Osztály

 

Intézeti szoba: B2.23.

Telefon: +3612246700/4129

Email:

 

MTMT hu

Head of department

Senior research fellow, PhD

Department of Historical Archaeology

 

Room: B2.23.

Phone: +3612246700/4129

Email:

 

MTMT en


ÉvIntézményBeosztás
2019-től MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos főmunkatárs
2012–2019 MTA BTK Régészeti Intézet tudományos segédmunkatárs, majd munkatárs
2007–2011 MTA Régészeti Intézet tudományos segédmunkatárs
ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a történettudományok doktora (PhD)
2007 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar régészet szakos bölcsész
2007 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakos bölcsész
Kutatási terület

1. késő ókori és kora keresztény temetkezések régészete
2. késő római ezüstművesség
3. a késő ókori és kora középkori mindennapi élet tárgyai
4. avar kor és a magyar honfoglalás kora, a kora középkori Kárpát-medence népeinek mediterrán kapcsolata

 

Pályázati tevékenység
Év Téma Támogató Megbízatás
2020–2026 Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD (HistoGenes) ERC Synergy Grant
ID: 856453
résztvevő kutató
2014–  Seuso Kutatási Projekt Miniszterelnökség résztvevő kutató 
2015–2019  Hatalom és kultúra a Kárpát-medencében a korai középkorban NKFI K 111853 résztvevő kutató 
2013–2017  Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA–NKFI K 108670 résztvevő kutató 
2014–2015 Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében NKFI PUB 111079 vezető kutató
2013–2015 Christianization and Burial: Changing Culture in Changing Societies MTA Posztdoktori pályázat vezető kutató
2008–2012 Bizánc Közép- és Kelet-Európában: régészeti és művészettörténeti kutatások OTKA NK 91199 résztvevő kutató

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézményKurzus
2019 ELTE BTK Régészettudományi Intézet Róma bukása (Koncz Istvánnal közösen)
2014/2015 ELTE BTK Régészettudományi Intézet A Bizánci Birodalom régészete (Kalla Gáborral és Vida Tivadarral közösen)
2010 PPKE BTK Medievisztika Tanszék A népvándorláskor története a Kárpát-medencében
2008– ELTE BTK Régészettudományi Intézet Óratartás meghívott előadóként a Népvándorlás kori szakirány különböző kurzusain

 

Konferenciarendezés
ÉvHelyszínTéma
2016 Budapest ‘Transformation und Konfrontation mit der römischen Tradition in der Spätantike und im frühen Mittelalter – Romani und Barbaren in West- und Ost-Mitteleuropa’ (társszervező)
2014 Budapest ‘Avar kori régészeti kutatások: helyzetkép’ (társszervező)
2014 Budapest ‘A nemzet szolgálatában: perspektívák a magyarországi 19. századi ókor- és koraközépkor-kutatás szemszögéből’ (társszervező)
2009 Budapest ‘Die Archäologie der frühen Ungarn / The Archaeology of the Ancient Hungarians’ (társszervező)
2009 Budapest ‘Centre and Periphery in the Age of Constantine VII Porphyrogennetos' (társszervező)

 

Ösztöndíjak
ÉvIntézményTámogatásIdőtartam
2019 Rockefeller Museum, Jeruzsálem; University of Haifa Israel Academy of Sciences and Humanities és a Magyar Tudomán Akadémia csereprogram ösztöndíja 2 hét
2017–2018 University of Oxford, visiting scholar  Sólyom Ösztöndíj 1 év
2012–2013 RGZM, Mainz Posztdoktori ösztöndíj  1 év
2010 Ludwig-Maximilians-Universität, München  DAAD-ösztöndíj 3 hónap
2009 Nyitra Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied és a Magyar Tudományos Akadémia csereprogram ösztöndíja 2 hónap
2008 Római Magyar Akadémia, Róma  Eötvös ösztöndíj 1,5 hónap
2006 Universität Wien, Bécs  ÖAD-ösztöndíj 3 hónap
2004–2010 RGZM, Mainz rövid kutatási ösztöndíjak 2–4 hét
Szerkesztőbizottsági tagságok
Év Kiadvány  Megbízatás
2014– Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae szerkesztőbizottsági tag

 

Tudományos testületek
Év Testület Megbízatás
2020– NKFIH Régészeti zsűri  tag
ÉvDíj megnevezése
2016  Akadémiai Ifjúsági Díj 
Válogatott bibliográfia
1 Bollók Ádám: Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében. Formatörténeti tanulmányok a honfoglalás kori díszítőművészethez (The Ornamental Vocabulary of the 10th Century in the Carpathian Basin. Form-Historical Studies in Decorative Arts of the Hungarian Conquest Period). Budapest 2015.  
2 Bollók Ádám: Mortuary Display, Associated Artefacts, and the Resurrection of the Body in Early Christian Thought: Some Considerations for Archaeologist. Antaeus 35–36 (2018) 245–270.  
3 Bollók Ádám: ‘Portable Sanctity’ Brought to the Afterlife. Pilgrim Eulogia as Grave Good in the Late Antique Eastern Mediterranean In: Bács A. Tamás – Bollók Ádám – Vida Tivadar (eds): Across the Mediterranean — Along the Nile : Studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity Dedicated to László Török on the Occasion of His 75th Birthday. Budapest 2018, 763–803.  
4 Bollók Ádám: The “Phylactery of the Cross” and Late Antique / Early Medieval Mortuary Practices in the Eastern Mediterranean and on Its Fringes. In: Bugarski, Ivan – Heinrich-Tamáska, Orsolya – Ivanišević, Vujadin – Syrbe, Daniel (eds/Hrsg.): GrenzÜbergänge: Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien der historisch-archäologischen Forschung an der mittleren Donau / Late Roman, Early Christian, Early Byzantine as Categories in Historical-Archaeological Research at the Middle Danube. Akten des 27. Internationalen Symposiums der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Ruma, 4.–7.11.2015. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 4. Remshalden 2016, 215–230.  
5 Bollók Ádám: A Fifth-Century Scriptural Amulet from Hács-Béndekpuszta in its Mediterranean Context. In: Bollók Ádám – Csiky Gergely – Vida Tivadar (eds): Zwischen Byzanz und der Steppe: Archäologische und historische Studien. Festschrift für Csanád Bálint zum 70. Geburtstag / Between Byzantium and the Steppe. Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday. Budapest 2016, 31–61.  
6 Bollók Ádám: Burials of Christians and the “Christian Cemetery” in Late Antiquity and the Early Middle Ages. In: Tóth Endre – Vida Tivadar – Takács Imre (eds): Saint Martin and Pannonia. Christianity on the Frontiers of the Roman World [Exhibition Catalogue]. Pannonhalma–Szombathely 2016, 113–122.  
7 Bollók Ádám: Rediscovering Antiquities and Reviving the Past. Byzantium during the 9th and 10th Centuries. Convivium III.1 (2016) 60–75.  
8 Bollók Ádám: From Carolingian Europe to Its Periphery and Back Again. A Brief Contribution to the Study of the Last Phases of Carolingian Metalwork and the Western European Booty of the Ancient Hungarians, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 42 (2014) 77–116.  
9 Bollók Ádám: Apotropaion and Burial in Early Byzantium: Some Preliminary Considerations. In: Juhász Erika (Hrsg.): Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und West (Antiquitas – Byzantium – Renascentia V / Bibliotheca Byzantina I) Budapest 2013, 227–241. Letöltés 
10 Bollók Ádám: Byzantine Jewellery of the Hungarian Conquest Period: A View from the Balkans. In: Adams, N. – Entwistle, C. (eds), ‘Intelligible Beauty’. Recent Research on Byzantine Jewellery (British Museum Research Publications 178). London: The British Museum 2010, 173–185.  
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.