+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Zalavár-Várszigeten, a Karoling-kori Mosaburg és az Árpád-kori Colon civitas területén kisebb megszakításokkal 1948 óta folynak ásatások. A Szőke Béla Miklós (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete) és Ritoók Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum) által idén megkezdett kutatás elsődleges célja a 850. január 24-én Szűz Mária tiszteletére felszentelt, majd 1019-ben Szt. Adorján tiszteletére újraszentelt templom körül létesített temető még bolygatatlan részeinek feltárása.

A Szűz Mária/Szent Adorján templomot ugyanis a 19-20. században teljesen elbontották, a helyén nyitott homokgödör révén pedig a templomhoz közeli sírok egy részét is elpusztították. A temető kutatása 1951-1953 között kezdődött el a templomtól keletre és északkeletre, aminek eredményei 1963-ban jelentek meg.

2021 08 02 kep 1 zalavar

Zalavár-Vársziget

A templom és a körülötte található temető maradványainak hitelesítő feltárása az elmúlt években már számos szenzációs eredménnyel járt. 2019-ben a templom szentélyének közelében több, gazdag mellékletekkel ellátott magas társadalmi rangú férfi temetkezése került elő. 2020-ban további mellékletes sírok kerültek elő, és a Karoling-kori temetőt határoló palánkfal alapárkát is sikerült azonosítani a Mária-templom hossztengelyének folytatásában. 

2021 08 02 kep 2 zalavar

A 2019-ben feltárt egyik tölgyfakorporsós temetkezés (Forrás: BTK RI)

2021 08 02 kep 3 zalavar

Ásatás 2020-ban (Forrás: BTK RI)

Az idei ásatás feladata, hogy a régebbi kutatásokat biztosan össze lehessen kapcsolni az újonnan feltárt területekkel, ill. a homokgödör szélének még kutatatlan részeit is feltárják. Ezzel a Szűz Mária/Szt. Adorján templom körüli temető összesítő alaprajza végre hiánytalanul tartalmazhatja az összes feltárható sírt, és lezárhatóvá válik az éppen 70 évvel ezelőtt elkezdett kutatás.

2021 08 02 kep 4 zalavar

Temetkezés feltárása, 2021