+36 1 224 6700   

BTK Régészeti Intézet

Szőke Béla Miklós

ny. tudományos tanácsadó, MTA doktora
Antaeus szerkesztőbizottsági tagja

Ókori, népvándorlás kori és középkori régészeti osztály

 

Intézeti szoba: B2.21.

Telefon: +3612246700/4207

Email:

ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2013 Magyar Tudományos Akadémia  MTA doktora (DSc)
1993 Magyar Tudományos Akadémia történettudomány (régészet) kandidátusa (CSc)
1976 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar  egyetemi doktor (dr. univ.)
1968–1973 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem, régészet
ÉvIntézményBeosztás
2013-tól MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) tudományos tanácsadó
1973–2012 MTA Régészeti Intézete tudományos főmunkatárs
Kutatási terület

1. 1973–1977: Árpád-kori és középkori kutatások
2. 1974–1980: Magyarország Régészeti Topográfiája, Békés megye I. és II. kötet
3. 1977–2001: Avar-szláv együttélés emlékeinek kutatása
4. 1980–1987: Kis-Balatoni mikrorégió kutatása
5. 1986–1996: Hahóti mikrorégió kutatása
6. 1994-től: Mosaburg/Zalavár Karoling-kori grófi székhely kutatása

 

Pályázati tevékenység
ÉvTémaTámogatóMegbízatás
2015–2019 Hatalom és kultúra a korai középkorban a Kárpát-medencében  NKFI NK 111853 témavezető
2012–2016 Mosapurc-Zalavár OTKA-NKFI T 100688 témavezető
2007–2008 Die sogenannte Gebrauchskeramik der Karolingerzeit im heutigen Österreich und Ungarn – archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen Osztrák-Magyar Akció alapítvány – Stiftung Aktion Österreich-Ungarn témavezető
2003–2004 Die Prunkkeramik der Karolingerzeit in Zentren der östlichen Randgebiete des Ostfrankenreichs Osztrák-Magyar Akció alapítvány – Stiftung Aktion Österreich-Ungarn témavezető
1995–2016 Mosaburg-Zalavár településtörténete OTKA T 18373, T 30638, T 43125, T 68104, T 100688 témavezető
1986–1996 Pannóniai, Illyrikum és Észak-Itália kapcsolatai az őskortól a középkorig. Mikroregionális kutatások (Hahóti medence) OTKA T 777, T 000453, E 012516, T 019223 témavezető

 

Ásatási tevékenység
ÉvLelőhelyTámogatóJelenség
1995–2001 Kehida-Fövenyes Zala megye birituális avar temető (141 sír)
1994-től Zalavár-Vársziget OTKA, Zala megye, Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, NKA telep és temető feltárása
1986–1996 Alsórajk-Határi tábla OTKA birituális temető (35 sír)
1986–1996 Kilimán-Felső major OTKA 5. századi temető (22 sír)
1986–1996 Alsórajk-Katélydomb OTKA premontrei kolostortemplom és temető
1986–1994 Kehida-Tsz major Zala megye birituális avar temető (302 sír)
1984 Söjtör-Petőfi utca Zala megye birituális avar temető (26 sír)
1980–1987 Balatonmagyaród-Hídvégpuszta, Fekete-sziget, Kiskányavár, Felső Kolon, Alsó Kolon, Pusztaszentegyház Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
1977–1982,1985 Zalakomár-Lesvári dűlő Zala megye birituális avar temető (587 sír)
1974–1980 Hunya-Cásrdavölgy, Endrőd-Szujókereszt, Szarvas Bezina, Szarvas-Rózsás ásatási bizottság  
1974–1979 Győr-Káptalandomb Győr Város kora középkori településrétegek
1974–1977 Pusztaszentlászló-Deáksűrű ásatási bizottság Árpád-kori temető (203 sír)
1973 Győr- Teleki laktanya Győr Város késő középkori városfal kutatása

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézményKurzus
2010-től ELTE BTK Régészettudományi Intézet PhD képzés
1994-2012 ELTE BTK Régészettudományi Intézet anyagismeret, spec. Kollégiumok

 

Konferenciarendezés
ÉvHelyszínTéma
2019 Budapest Macht und Kultur des frühen Mittelalters im Karpatenbecken: Transformation der gesellschaftlichen Repräsentation – Power and Culture in the Carpathian Basin during the Early Middle Ages: Transformation of Social Representation
2016 Budapest Transformation und Konfrontation mit der römischen Tradition in der Spätantike und im frühen Mittelalter – Romani und Barbaren in West- und Ost-Mitteleuropa / Facing and Transforming the Roman Tradition in the Late Antiquity and the Early Middle Ages – Romaness and the Barbarians in Western and Central Europe.

 

Kiállításrendezés
Év Helyszín Téma
2014 Magyar Nemzeti Múzeum Karoling kor

 

Ösztöndíjak
ÉvIntézményIdőtartam
1989–1990, 1997, 2011, 2015 Alexander von Humboldt-Stiftung  egy év, ill. 2-3 hónapok
1980, 1982 Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo Spoleto  egy hónap
1977 Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Wien egy hónap
1970 Moszkva-Lomonoszov Egyetem, posztgraduális fél év
Szerkesztőbizottsági tagságok
ÉvKiadványMegbízatás
2018-tól Antaeus 35–36 szerkesztő
2003–2016 Antaeus 26–34 főszerkesztő

 

Tudományos testületek
Év Testület Megbízatás
2011-től  MTA Régészeti Tudományos Bizottság tag
2003–2007 OTKA Régészeti albizottság tag
Válogatott bibliográfia
1. Szőke, B.M. (Vándor L.): Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője (Árpádenzeitliches Gräberfeld von Pusztaszentlászló) Fontes ArchHung Budapest 1987 (188 oldal). 
2. Szőke, B.M. (Jankovich B. D., Makkay J.): Magyarország Régészeti Topográfiája 8. Békés megye, A szarvasi járás IV. 2. Akadémiai Kiadó, Budapest 1989 (501 old., 91 tábla)
3. Szőke, B.M. (K. Éry, R. Müller, L. Vándor): Die Karolingerzeit im Unteren Zalatal. Gräberfelder und Siedlungsreste von Garabonc I-II und Zalaszabar-Dezsősziget. Antaeus 21. Budapest 1992. 482 old., 107 tábla, 2 térkép. 
4. Szőke, B.M.: Awaren und Slawen in Südwest-Ungarn. Straubing. 1994. 56 old., 35 ábra.
5. Szőke, B.M. (hrsg.): Archäologie und Siedlungsgeschichte im Hahóter Becken, Südwest-Ungarn. Von der Völkerwanderungszeit bis zum Mittelalter. Antaeus 23 (Budapest) 1996. 319 old., 156 tábla, 2 térkép. 
6. Szőke, B.M. (hrsg.): Archäologie und Siedlungsgeschichte im Hahóter Becken, Südwest-Ungarn. Von der Völkerwanderungszeit bis zum Mittelalter. Antaeus 23 (Budapest) 1996. 319 old., 156 tábla, 2 térkép. 
7. B. M. Szőke: The Carolingian Age in the Carpathian Basin: Permanent Exhibition of the Hungarian National Museum. Budapest, 2014. 141 p., 102 fig.
8. Szőke, B.M.: Die Beziehungen zwischen dem oberen Donautal und Westungarn in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts (Frauentrachtzubehör und Schmuck). in: F. Daim (hrsg.): Awarenforschungen II. Wien 1992. 841–968. 
9. Szőke, B.M. A Karoling-kor Pannóniában. Budapest 2019. 535 oldal, 108 kép.
10. Szőke, B.M. Pannonien in der Karolingerzeit. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz Bd. 145.  Mainz 2020. S. 514. Abb. 108. 
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.
ÉvDíj megnevezése
2012 Schönvisner István díj