+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

2020-ban Szőke Béla Miklós (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet), Ritoók Ágnes és Gergely Katalin (Magyar Nemzeti Múzeum) folytatták Zalavár-Vársziget régészeti kutatását. A lelőhely a Karoling-korban a Keleti Frank birodalom legkeletibb grófságának székhelye, közigazgatási és térítési központja (840–907), az Árpád-korban megyeszékhely (Colon civitas), ahol a magyar királyság egyik legkorábbi, a középkorban hiteles helyként működő, a török korban pedig végvárrá átalakított bencés kolostora (1019) állt.

A feltárást végző régészek, Ritoók Ágnes, Szőke Béla Miklós és Gergely Katalin, az alábbiak szerint összegzik kutatásaik legfrissebb eredményeit és további lehetőségeit:

zalavar 2021 1170A Vársziget déli részén a kutatást hármas céllal folytattuk: (1) a kolostor épületegyüttesét megsemmisítő modern bolygatás (ún. homokgödör) kiterjedésének meghatározása északkelet és kelet felé; (2) A kolostor Szent Adorján templomának pontos lokalizálása az azt övező temető sírjai alapján; (3) Az 1951–1955 között folytatott ásatások nyugati határának tisztázása és beillesztése az 1994 óta folyó kutatások összesítő alaprajzába.

  • A kutatott felület nyugati részén a középkori épületeket teljesen, a temetkezéseket részben elpusztító modern bolygatás széle szabálytalan, sokszorosan ívelt. Az alja egyenetlen, de mindenütt igen mély, kiszedett középkori alapfal nyomát sehol sem találtuk meg. A kő- majd homokbányászatnak teljesen áldozatul estek a középkori épületegyüttes 19. században még látható maradványai.
  • A kolostor temploma körül 32 sírt bontottunk ki. A három Árpád-kori sír egyikében a koponya alatt I. László dénárja feküdt. Ételmelléklet (állatcsont) alapján további három sírról feltételezhető, hogy halottját a 10. században temették el. 26 sír pedig a Szent Adorján templom Karoling-kori elődje, az ugyanott épült Mária templom (840) körül feküdt. Utóbbiakban ezüst ékszerek (függők, gyöngyök és lemezgombok), kések és sarkantyúgarnitúrák voltak a csontvázak mellett. Meglepő felfedezés, egyben új eredmény, hogy a Mária templom hossztengelyének folytatásában egy palánkfal alapárkát találtuk meg, amely a Karoling-korban a temető egy részét határolta – itt feküdt a tavaly feltárt, díszes karddal, sarkantyúgarnitúrával és egy bizánci arany solidus-szal eltemetett előkelő férfi sírja is.
  • Az 1951-1955. évi feltárás nyugati határát egy 15 m-es szakasz kivételével elértük, azonosítottuk az akkor feltárt sírokat, a feltáratlan temetkezéseket pedig kibontottuk. Kiderült, hogy a Karoling-kori palánkfal-árkot akkor még nem találták meg, ezért nem is dokumentálták. Következésképp az 1951–1955. évi feltárás további részein is hitelesítő ásatást kell majd folytatni.

A feltárás költségeit a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Nemzeti Múzeum fedezte. Az ásatásról további részleteket az alábbi linken olvashat:

https://mnm.hu/hu/muzeum/hirek/folytatodtak-feltarasok-zalavar-varszigeten