+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Téma 

Hatalom és kultúra a korai középkorban a Kárpát-medencében/Power and Culture in the Carpathian Basin of the Early Middle Ages

Összefoglalás

A kora középkor kulturális hagyatékét a régészet hagyományos módszereinek és eszközeinek alkalmazásával sokféleképpen vizsgálták: a klasszikus, antikvárius szemléletű, majd a kronológiai, tipológiai, és társadalmi viszonyokat és körülményeket vizsgáló, végül a különböző természettudományos vizsgálati módszereket is alkalmazó értékeléseknek köszönhetően igen fontos részeredmények születtek. A komplex szemléletű, mindezen eredményeket egységben látó, a történeti folyamatokkal korreláló vizsgálat azonban rendre elmaradt, a történészek pedig rendre félreértették, - értelmezték a régészeti elemzéseket. Célunk annak a bonyolult viszonyrendszernek a vizsgálata, hogy milyen módjai, megjelenési formái vannak a hatalom és kultúra találkozásainak, és ezek hogyan változtak. Képes volt-e a kultúra hatalmat, s gyakorlóit befolyásolni, s teremtett-e a hatalom kultúrát? Lehetséges-e ezt a folyamatosan változó viszonyrendszert objektivizálni, s a régészet eszközeivel kontextuálisan elemezni?

Ismertetés

↓ PDF

Futamidő

2015–2019

Témavezető

Szőke Béla Miklós

Kutatócsoport
tagjai

Bollók Ádám, Horváth Friderika, Masek Zsófia, Miháczi-Pálfi Anett, Szőke Béla Miklós