+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Téma

Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig

Futamidő

2010–2015

Témavezető

Bánffy Eszter

Összefoglalás

Az Alsónyék-Bátaszéken végzett feltárások a neolitikum több periódusából olyan európai jelentőségű neolitikus jelenségeket hoztak felszínre, amelyeknek feldolgozása és az eredmények monografikus megjelenése kiemelkedő jelentőségű forrásanyagként szolgál Kelet-Közép Európa és Délkelet Európa csatlakozó területeinek újkőkor kutatásához. A program a Starčevo kultúra, a közép-európai vonaldíszes kultúra (LBK), a Sopot kultúra, valamint a lengyeli kultúra településeinek és temetőinek elsődleges feldolgozását tűzte ki célul. Ez magában foglalja a dokumentáció befejezését és értékelését, valamint a különböző leletanyagtípusok és jelenség-csoportok bizonyos szempontok szerinti régészeti és természettudományos feldolgozását. A témavezető a korai korszakot dolgozza fel Osztás Anettel és Marton Tiborral közösen, az LBK és a Sopot kultúra emlékanyagának elsődleges feldolgozásában Marton Tibor és Oross Krisztián vesznek részt. A lengyeli sírokat Zalai-Gaál István elemzi, a késő neolitikus telepszerkezet és az építészet elemzése Osztás Anett feladata. A csontvázak fizikai antropológiai vizsgálata Köhler Kitti, a paleodemográfiai szempontú elemzés Mende Balázs Gusztáv, a paleopatológiai elemzés Pálfi György és Molnár Erika munkája. A program kb. 40 AMS radiokarbon minta mérésének anyagi fedezetét is tartalmazza, melyek a Starčevo kultúra és az LBK időszakát ölelik fel. A feldolgozás valamennyi részfeladatában nélkülözhetetlen szerepet vállal Vindus Melinda.

Kutatócsoport
tagjai

Bánffy Eszter, Köhler Kitti, Marton Tibor, Mende Balázs Gusztáv, Nyerges Éva Ágnes, Oross Krisztián, Osztás Anett, Molnár Erika és Pálfi György (Szegedi Tudományegyetem TTIK, Embertani Tanszék), Szécsényi-Nagy Anna, Vindus Melinda, Zalai-Gaál István