+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Téma

 

ALSÓNYÉK-BÁTASZÉK NEOLITIKUS LELETANYAGÁNAK FELDOLGOZÁSA

Összefoglalás

 

Az Alsónyék-Bátaszéken 2006-2009 között végzett feltárások a neolitikum több periódusából olyan európai jelentőségű neolitikus jelenségeket hoztak felszínre, amelyeknek feldolgozása kiemelkedő jelentőségű forrásanyagként szolgál Kelet-Közép Európa és Délkelet Európa csatlakozó területeinek újkőkor kutatásához.

A régészeti értékelés a Starčevo kultúra, a közép-európai vonaldíszes kultúra (LBK), a Sopot kultúra, valamint a lengyeli kultúra településeinek és temetkezéseinek feldolgozását tűzte ki célul. Mivel a lelőhely a neolitikum során csaknem folyamatosan lakott volt, kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a régészeti jelenségeket, a belőlük előkerült leleteket és mindezek hátterét egy szűk földrajzi környezeten belül vizsgáljuk, különféle archeometriai és természettudományi vizsgálatok segítségével.

A természettudományos vizsgálatok keretén belül, többek között 70 mt DNS minta, 140 izotóp minta, valamint 276 radiokarbon minta segíti a lelőhely és a köré csoportosuló őstörténeti kérdések végső értékelését.

Ismertetés

 

 ↓ PDF

Kutatócsoport

 

 

  Régészet Bánffy Eszter, Marton Tibor, Oross Krisztián, Osztás Anett, Somogyi Krisztina, Vindus Melinda, Zalai-Gaál István 

 

Antropológia paleopatológia paleodemográfia

Köhler Kitti, Mende Balázs Gusztáv, Molnár Erika, Pálfi György, Pósa Annamária

 

Archeogenetika táplálkozás mobilitás 

Szécsényi-Nagy Anna, Marc Fecher

 

Archeozoológia

Gál Erika, Nyerges Éva Ágnes

 

Radiocarbon kormeghatározás

Alex Bayliss, Alasdair Whittle, Bernd Kromer, Derek Hamilton, Christopher Bronk Ramsey, Gordon Cook, Tomasz Goslar

 

Magnetométeres felmérések

Knut Rassmann, Serlegi Gábor

 

Kora neolitikus élelemtermelés és táplálkozáskutatás 

Mariya Ivanova, Marie Balasse, Delphine Frémondeau, Alexandre Chevalier, Pomázi Péter 

 

Kőeszközök vizsgálata

Szilágyi Kata, Oláh István, Szakmány György, Bendő Zsolt

 

Környezetrégészet

Sümegi Pál

Projektek/
Témavezetők

   

Bánffy Eszter

2010–2015

Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig, NKFI K 81230

Prof. Dr. Kurt W. Alt

Bánffy Eszter

2010–2014

Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas, DFG Projekt AL 287-10-1

Prof. Alasdair Whittle (School of History and Archaeology Cardiff University)

2012–2017

The times of their lives: towards precise narratives of change in the European Neolithic through formal chronological modelling, ERC-projekt

www.totl.eu

Knut Rassmann
(DAI RGK)

2011–2014

Forschungen in den kupferzeitlich-neolithischen Siedlungslandschaften um Fajsz-Kovácshalom, Alsónyék-Bátaszék und Tolna-Mözs in Ungarn

Mariya Ivanova (Institut für Ur- und Früchgeschichte, Universität Heidelberg)

2013–2016

Food cultures: Interdisciplinary studies of early farming food technology and palaeodiet in Southeastern Europe, DFG-Projekt

www.foodcultures.net

Együttműködő partnerek

 

English Heritage (Alex Bayliss); School of History and Archaeology, Cardiff University (Alasdair Whittle); Research Laboratory for Archaeology and the History of Art/Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (Christopher Bronk Ramsey); Scottish Universities Environmental Research Centre, Glasgow (Derek Hamilton, Gordon Cook); Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie gGmbH (Bernd Kromer), Poznan Radiocarbon Laboratory (Tomasz Goslar); Institut für Ur- und Früchgeschichte, Universität Heidelberg (Mariya Ivanova); Wosinsky Mór Múzeum, Szekszárd (Ódor János Gábor); Szegedi Tudományegyetem TTIK, Embertani Tanszék (Molnár Erika, Pálfi György, Pósa Annamária); MNM-NÖK (Oláh István); ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék (Szakmány György, Bendő Zsolt); SZTE TTK Földtani és Őslénytani Tanszék (Sümegi Pál); Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (Marie Balasse, Delphine Frémondeau); Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Bruxelles (Alexandre Chevalier); Deutches Archäologisches Institut, Römisch-Germanische Kommission (Bánffy Eszter, Knut Rassmann); Institut für Anthropologie Universität Mainz (Kurt W. Alt, Marc Fecher); Institute for Mummies and the Iceman, EURAC Research, Bolzano

Publikációk

 

↓ PDF

Illusztrációk

 

10 792 Fr 38         10 855 Ff 10         0205

    DSC 0021 R         M6 TO 5603 1 14481449 Ff 7         RIMG0201