+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Redő Ferenc

ny. tudományos főmunkatárs, CSc

 

 

Email:

 

Kutatási terület

1. Zala megye római kora, Zalalövő története az ókorban 2002–2005. Municipium Aelium Salla OTKA-pályázat (témavezető)
2. Kora császárkori villa feltárása a közép-itáliai San Potito di Ovindoliban. A San Potito-i római császárkori villa legkorábbi periódusának teljes feltárása (Kr. u. 1. sz. második fele). MTA–CNR bilaterális egyezmény keretében elnyert támogatás (2007–2009)
3. Császárkori numizmatika

Válogatott bibliográfia
1. Redő, F.: Numismatical Sources of the Illyr Soldier Emperors' Religious Policy: DissArch II./2 Budapest 1973, 163 o.
2. Römische Forschungen in Zalalövő 1975: (szerzőtársak: Mócsy, A.-Cserményi, V.-Tóth, E.-Lányi,V.-Gabler, D.-Lőrincz, B.-Szabó, K.-Fülöp Gy.): ActaArchHung 29 (1977) 209-279.
3. Römische Forschungen in Zalalövő 1976 (szerzőtársak: Lányi, V.-Gabler, D.-Szabó, K.-Fülöp, Gy.-Maróti, É.-Nagy Árpád, M.): ActaArchHung 30 (1978) 349-430.
4. Römische Forschungen in Zalalövő 1977 (szerzőtársak: Lányi, V.-Gabler, D.-Katona-Győr, Zs.-Nádorfi, G.-Szabolcsi, Zs.): ActaArchHung 31 (1979) 352-390.
5. Römische Forschungen in Zalalövő 1978-1979 (szerzőtársak: Gabler, D.-Péterfi, Zs.-Zsákovics, R.-Szabó, K.-Katona-Győr, Zs.-Nádor, G.): ActaArchHung 33 Budapest 1981 273-346. 
6. Römische Forschungen in Zalalövő 1980-1981 (szerzőtársak: Nádor, G.-S. A. Boutamin-Nagy, M.-Gabler, D.): ActaArchHung 34 Budapest 1982 323-362.
7. Redő, F.: The History of the SPQR Mint. MittArchInst 12/13 (1984) 85-111. 
8. Redő, F.: Dating and Structure of Coinage. The Antiochian Mint under Gallienus. MittArchInst 14 (1985) 93-119.
9. Redő F.: A datáló érem. (szerzőtárs: Somogyi P.) NumKözl LXXXIV-LXXXV (1986) 35-44. 
10. Redő, F.: Gli scavi nella villa romana a San Potito-di-Ovindoli (L'Aquila) 1983-1984. (szerzőtárs: Gabler, D.) ActaArchHung 38 (1986) 41-79.
11. Redő, F.: Gli scavi a San Potito di Ovindoli 1985-1986. (szerzőtárs: Gabler D.) Specimina Nova Universitatis Quinqueecclesiensis, Pécs 1988, 69-94.
12. Redő, F.: Römische Forschungen in Zalalövő 1982-1983. ActaArchHung 41 (1989) 405-433.
13. Redő, F.: Frequency Analyses of Roman Coins: Proceedings of the 10th Inter-national Congress of Numismatics, London 1986. IAPN Publication 11 Wetteren 1989, 239-244.
14. Redő, F.: Gli scavi della villa romana di San Potito di Ovindoli (Gabler D.): Il Fucino e le aree limitrofe nell'antichita. Atti del convegno di archeologia, Avezzano 1989. Avezzano 1991 478-500. 
15. Redő, F.: Registerband. Die Römischen Inschriften Ungarns. Lieferungen 1-4 (szerzőtársak: Lőrincz, B.-Marton, E.) Bonn-Budapest 1991, 136.
16. Redő, F.: Onomasticon provinciarum Europae latinarum. Vol I. Aba-Bysanus (szerkesztőtárs: Lőrincz, B.) 1994 Budapest, xiii+364. 4 térkép.
17. Redő, F.: Data recording and GIS application in landscape and intra-site analysis (case-studies in progress in the Archaeological Institute of HAS (szerzőtársak: Csáki, Gy.-Jerem, E.): Archaeology and Geograph-ical Information Systems. A European Perspective London-Bristol 1995 85-99.
18. Redő, F.: Eine kaiserliche Villa im Mittelitalien San Potito di Ovindoli (szerzőtárs: Gabler, D.): Balácai Közlemények Veszprém 1994 15- .
19. Redő, F.: Gli scavi della villa romana di San Potito di Ovindoli La Pannonia e l'Impero Romano (szerzőtárs: Gabler, D.) Annuario dell'Accademia d'Ungheria Roma 1994, 277-296.
20. Redő, F.: Iuno Regina's Mint: Antiochia Actes du 11eme Congres International de Numismatique, Bruxelles Bruxelles 1993, 18-.
21. Redő, F.: Roman villa at Alsórajk-Kastélydomb 1987-1993 Anteus 22 (1995) 269-305, Pl.182-227.
22. Redő, F.: Az alsórajki római villa főépülete és mozaikjai CommArchHung Budapest 1996, 93-115.
23. Redő, F.: Documentation and simulation of a Roman imperial villa in Central Italy (szerzőtárs: Csáki, Gy.): Analecta Praehistorica Leidensia 28 Leiden 1996 433-438. 
24. Redő, F.: Animal representations on the mosaic pavements of a Roman villa at San Potito di Ovindoli (szerzőtárs: Gabler, D.) Man and the animal world. Studies in Archaeozoology, Archaeology and Paleolinguistics in memoriam Bökönyi Sándor Budapest 1998 247-264. 
25. Redő, F.: Zalalövő története az ókorban in: Zalalövő története az ókortól napjainkig (szerk. Molnár A.) Zalalövő 1998 5-50, 1-7 kép.
26. Redő, F.: Die Skulpturen des Stagtgebietes von Salla und Mogetiana sowie des Balaton-(Plattensee-) Oberlandes in den Komitaten Zala und Veszprém (szerzőtársak: Ertel, Ch.-Palágyi, S.): Corpus Signorum Imperii Romani, Ungarn, Band VIII. (szerk. Palágyi S.) Budapest 1999 164 p., 46 tábla.
27. Redő, F.: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn, Komitat Komárom-Esztergom (szerzőtársak: Lányi V.-Torbágyi, M.): FMRU 3. (Szerk.: Redő, F.) Budapest 1999 472 p. 4 tábla, 2 térkép. 
28. Redő, F.: Problems of dating with coins and the late Roman cemetery at Hegyeshalom. - Az éremmel való keltezés problémái és a hegyeshalmi késő-római temető Festschrift für Katalin Bíró-Sey und István Gedai zum 65. Geburtstag. (Szerk.: Bertók, K.-Torbágyi, M.) Budapest 1999, 165-190.
29. Redő, F.: The three Graces in a Central Italian mosaic pavement from the Imperial Period Pannonia and Beyond. Studies in Honour of László Barkóczi. Antaeus 24 (1997-1998) Budapest 1999 (2000) 443-451 és 767-776.
30. Redő, F.: Frammenti di affreschi dalla villa romana di San Potito di Ovindoli (Falfestménytöredékek a San Potito-i (Ovindoli) római villából (szerzőtárs: Gabler D.): A kiemeléstől a bemutatásig. Nemzetközi kollokvium a római kori falfestményekről. (Szerk.: Palágyi, S.) Veszprém 2000, 73-77.
31. Redő, F.: Salla, a római kori központ (Salla the Roman centre). In: L. Vándor (ed.) Központok a Zala mentén. A Göcseji Múzeum állandó kiállítása. Katalógus. Zalaegerszeg 2002. 25-39.
32. Redő, F.–Mende, B. G.–Bartosiewicz, L.: Roman period well in the periphery of Salla. Antaeus 26 (2003) 301-320.
33. Redő, F.: Municipium Aelium Salla. In: M. Šašel-Kos – P. Scherer (eds.) The autonomous towns of Noricum and Pannonia. Situla 41. Ljubljana 2003. 191-235.
34. Redő, F.: Katonák Sallában (Soldiers in Salla). Hereditas Sallensis 1. Zalalövő 2003. 32. p.
35. Redő, F. – Kőfalvi, Cs.: Fazekasok Sallában (Pentolai di Salla). Hereditas Sallensis 2. Zalalövő 2004. 32. p.
36. A számítástechnika szerepének múltja, jelene és perspektívái a numizmatikai kutatásban: Numizmatikai Közlöny CII-CIII. Budapest 2003-2004 5-9.
37. Strategical significance of Salla and its effect on the development of the Inner-Pannonian Municipium: In: Die norisch-pannonischen Städte und das römische Heer im Lichte der neuesten archäologischen Forschungen. Budapest 2005 133-144.
38. Italian Villa in the Abruzzi, Italianate Villa in Pannonia: In: Internazionale Tagung über römerzeitliche Villen. Veszprém-Baláca 2004. (ed. S. K. Palágyi) Balácai Közlemények IV. Veszprém 2005 315-331.
39. The Kerka Valley in the Roman Age: In: Archaeology and Settlement History in the Kerka Valley, South-West Hungary (ed. E. Bánffy) Antaeus 28. Budapest 2006 101-115.
40. The Investigation of the Roman Villa at Zalabaksa: In: Archaeology and Settlement History in the Kerka Valley, South-West Hungary (ed. E. Bánffy) Antaeus 28. Budapest 2006 285-306.
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.