BTK Régészeti Intézet

Mitcsenkov-Horváth Eszter

Tudományos munkatárs, PhD

Történeti Korok Régészete Osztály

 

Intézeti szobaszám: B2.32.

Telefon: +3612246700/4149

Email: 

 

MTMT hu

Research fellow, PhD

Department of Historical Archaeology

 

Room: B2.32.

Phone: +3612246700/4149

Email: 

 

MTMT en


Év IntézményBeosztás
2022–

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet

tudományos munkatárs
2014–2019

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet, Archeometriai és Régészetmódszertani Tanszék majd Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék

tudományos munkatárs
2013–2014

Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Neutronspektroszkópiai Osztály

projekt asszisztens
2010–2012

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Régészettudományi Intézet

tudományos segédmunkatárs
2006– 2012

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Régészet Doktori Program

doktorandusz
Év IntézményVégzettség, minősítés
2006-2012

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Régészet Doktori Program

történelemtudományok doktora (PhD, régészet szakterület)
2003-2004 Victoria Gem Oktatási és Piacszervezői Kft. (OKJ szám: 34 7899 01) Drágakő-meghatározó
2000-2006

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet (Szakirány: népvándorlás kor, középkor)

régészet szakos bölcsész
Kutatási terület

1. A népvándorlás kori Kárpát-medence régészeti kutatása
2. Kora középkori ötvösség és fémművesség
3. Polikróm ötvösmunkák archeometriai kutatása
4. Optikai mikroszkópia a fémes és ásványi nyersanyagok kutatásában

 

Pályázati és kutatási tevékenység
FutamidőTémaTámogatóMegbízatás
2022-től Hagyomány és innováció a Kr. u. 6. századi Kárpát-medencében – Polikróm ötvösmunkák anyagtechnológiai változásainak interdiszciplináris kutatása    
2014–2019

Ötvösművesség két korszak határán - Kézműves hagyományok és szervezeti változások a Kárpát-medencében, a germán törzsi királyságok korából származó ötvösmunkák archeometriai kutatása alapján

OTKA/NKFI PD 109234

vezető kutató

2014–2016 Weltweites Zellwerk – Umbrüche in der kulturellen Bedeutung frühmittelalterlichen Edelsteinschmucks vor dem Hintergrund von Wirtschaftsgeschichte sowie Ideen- und Technologietransfer BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) projekt (Projektvezető: Priv.-Doz. Dr. habil. Dieter Quast (RGZM))

résztvevő kutató

2013–2014

CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research Infrstructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration)

FP7 (az Európai Unió 7. Keretprogramja)

projekt asszisztens

2010–2012

Kulturális kapcsolatrendszerek a kora középkori Kárpát-medencében - Az ékkőberakásos ötvösség műhelykérdéseinek interdiszciplináris kutatása. Európai léptékkel a tudásért, ELTE – Kultúrák közötti párbeszéd

TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-003

résztvevő kutató

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézményKurzus
2011 ELTE BTK Régészettudományi Intézet Kora középkori ötvösmunkák archeometriai kutatása
2007 ELTE BTK Régészettudományi Intézet Hun kori és Meroving-kori ötvösség és díszítőművészet
2007 ELTE BTK Régészettudományi Intézet Skandinávia viking-kori régészete

 

Ösztöndíjak
ÉvIntézményTámogatóIdőtartam
2011

Römisch-Germanisches Zentralmuseum Forschungsinstitut für Archäologie, Mainz

 

rövid kutatási ösztöndíj (2 hét)

2009

Römisch-Germanisches Zentralmuseum Forschungsinstitut für Archäologie, Mainz

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

3 hónap
2007-2008

Stockholm University, Department of Archaeology and Classical Studies,

Archaeological Research Laboratory, Stockholm

Erasmus ösztöndíj

szemeszter

 

Tagságok
ÉvTestület Megbízatás
2012-től Magyar Régész Szövetség tag
2011-től

MTA X. Földtudományok Osztálya Geokémiai és Ásvány-Kőzettani Tudományos Bizottsága alatt működő Archeometriai Albizottság

tag
Válogatott bibliográfia
1 Horváth, Eszter: Cloisonné jewellery from the Langobardic Pannonia. Technological evidence of workshop practice. In: Ivanišević, V. – Kazanski, M. (dir.), The Pontic-Danubian Realm in the Period of the Great Migration. Paris – Beograd 2012, 207-242.
2 Horváth, Eszter: Gemstone and glass inlaid fine metalwork from the Carpathian Basin: the Hunnic and Early Merovingian Periods. Dissertationes Archaeologicae Ser.3. No.1. Budapest 2013, 275-301.
3 Siklósi, Zsuzsa – Horváth, Eszter –Villa, Igor Maria – Nisi, Stefano – Viktória, Mozgai – Bajnóczi, Bernadett – Csippán, Péter – Hornok, Péter – Kiss, Péter: The provenance of the raw material and the manufacturing technology of copper artefacts from the Copper Age hoard from Magyaregres, Hungary. PLoS ONE 17(11) (2022) e0278116. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0278116
4 Horváth, Eszter – Bendő, Zsolt: Provenance study on a collection of loose garnets from a Gepidic period grave in Northeast Hungary. Archeometriai Műhely 8/1 (2011) 17-32.
5 Horváth, Eszter – Bendő, Zsolt – May, Zoltán: One hundred years later... Characteristics of materials technology and workshop affinities of the polychrome metalwork from Gáva (North-East Hungary). In: Hardt, M. – Heinrich-Tamáska, O. (Hrsg.), Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschafts- und Jenseits­repräsentationen zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter Bd.2. Weinstadt 2013, 251-280.
6

Horváth, Eszter – Mozgai, Viktória – Bajnóczi, Bernadett: Pure gold with poor workmanship – Some unusual pieces of polychrome metalwork from the 5th-century Carpathian Basin. Archeometriai Műhely 16/1 (2019) 43-56.

7 Horváth, Eszter – May, Zoltán – S. Kovács, Judit – Tóth, Mária: An early medieval buckle with cloisonné decoration. The localization of workshop area by archaeo­metrical investigation. Archeometriai Műhely 6/4 (2009) 15-30.
8 Mozgai, Viktória – Horváth, Eszter – Bajnóczi, Bernadett: Possibilities and Limitations of Non-Invasive Analytical Methods in the Examination of Garnet- and Niello-Inlaid Precious Metal Objects – Case Study of Three Polychrome Animal-Style Silver Buckles from the 5th-Century Carpathian Basin. Interdisciplinaria Archaeologica - Natural Sciences in Archaeology 12 (2021) 45-67.
9 Horváth Eszter – Rácz Zsófia: Egy különleges nyakék a Keszthely–Fenékpuszta-horreumi temető 5. sírjából. In: T. Csécs - M. Takács (szerk.), Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. Győr 2016, 311-317.
10 Horváth, Eszter – May, Zoltán: The archaeometric investigation of the early Byzantine jug decorated with hunting scenes from Budakalász. In: Vida, T.: Die frühbyzantinische Messingkanne mit Jagdszenen von Budakalász (Ungarn). Institut für Archäologie, Forschungszentrum für Humanwissenschaften, Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest, 2017, 243–256.

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg.