BTK Régészeti Intézet

Pusztainé dr Fischl Klára

Tudományos főmunkatárs, PhD

Ősrégészeti Osztály

 

Intézeti szobaszám: B2.26.

Telefon: +3612246700/4143

Email:   

 

MTMT hu

Senior research fellow, PhD

Department of Prehistoric Archaeology

 

Room: B2.26.

Phone: +3612246700/4143

Email:

 

MTMT en


Év IntézményBeosztás
2022-től Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet tudományos főmunkatárs
2021-től Pázmány Péter Katolikus Egyetem óraadó
2007-től Miskolci Egyetem docens
2005–2006 Szegedi Tudományegyetem meghívott előadó
2004–2007  Herman Ottó Múzeum OTKA posztdoktori kutatóhely
1997–2000 Miskolci Egyetem óraadó oktató
1994 Herman Ottó Múzeum régész
Év IntézményVégzettség, minősítés
2013  Pécsi Tudományegyetem  habilitáció
2006–2008  Szegedi Tudományegyetem  geoarchaeológus
1995–1998  Eötvös Loránd Tudományegyetem  PhD
1999–2001  Budapest Műszaki Egyeten  térinformatikus
1989–1994  József Attila Tudományegyeten történelemtanár, régész
Kutatási terület

1. Kárpát-medence bronzkora
2. Neolit és bronzkori településkutatás
3. Otomai-Füzesabony kulturkomplexum

 

Pályázati tevékenység
FutamidőTémaTámogatóMegbízatás
2016–2017 Borosdivánka-Marhajárás-Nagyhalom bronzkori település kutatása NKA 207134/00309 vezető kutató
2018 Settlement layouts, system and structure of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex konferencia NKA 207108/00410 vezető kutató
2004–2007 Ároktő-Dongóhalom középső bronzkori települése és tájtörténet a Bükk és az Alföld találkozásánál OTKA PD48511 vezető kutató
2003–2004 Ároktő-Dongóhalom középső bronzkori települése és tájtörtént a Bükk és az Alföld találkozásánál OTKA F 046349 vezető kutató
1997–2000 A Perjámos-Szöreg kultúra vizsgálata a Koszideri korszakban OTKA F 22534 vezető kutató

 

Ásatási tevékenység
ÉvHelyszínJelenség
2015-től Borosdivánka-Marhajárás-Nagyhalom bronzkori tell település
1994 Csincse M3/17 lh. rézkori település, Csörsz árok

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézményKurzus
2021 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bevezetés az őskorba
2016–2017 Szegedi Tudományegyetem Őskori településkutatás
2010–2011 Ruprecht Karl Universität Heidelberg Kárpát-medence neolitikuma
2009 Ruprecht Karl Universität Heidelberg Bronzezeitliche Tellkulturen (RA1-B1) des Karpatenbeckens
2007-től Miskolci Egyetem Neolitikum-vaskor, GIS, terepi és múzeológiai gyakorlatok
2005–2006 Szegedi Tudományegyetem Bronzkor

 

Konferenciarendezés
ÉvHelyszínTéma
2022 Budapest Humboldt Kolleg, Krisen, Innovationen, Antworten
2022 Budapest EAA, Session 154 TOWARDS AN ARCHAEOLOGY OF HOUSEHOLD PRACTICES – CURRENT ARCHAEOLOGICAL AND SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS
2020 Budapest EAA, Session 279, Neolithic and Bronze Age tells and their networks in the Carpathian Basin and beyond; EAA, Session 293 ROUND AROUND THE CIRCLE – CIRCULAR PHENOMENA AND THEIR MEANINGS IN EUROPEAN PREHISTORY
2018 Miskolc Settlement layouts, system and structure of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex
2014 Miskolc Kutatás és innováció a bölcsészet- és társadalomtudományokban, NKP
2009 Riva del Garda EAA, Session D002, ENCLOSED SPACE – OPEN SOCIETY. CONTACT AND EXCHANGE IN THE CONTEXT OF BRONZE AGE DEFENSIVE SETTLEMENTS IN CENTRAL EUROPE

 

Ösztöndíjak
ÉvTémaTámogató
2021 Bearbeitung eines spätbronzezeitlichen Gräberfeldmaterials mit objektbiographischen und ereignisarchäologischen Analysen Humboldt kutatói ösztöndíj
2017–2018 Bronze Age Settlement System of the Otomani-Füzesabony Ceramic Style across borders. A comparative study of Bronze Age societies in the Hernád Valley and beyond Szlovák állami kutatói ösztöndíj
2015 Siedlungen der Otomani-Füzesabony Kultur, Modellaufbau aufgrund der Siedlungsgeschictlichen Daten eines Keramikstilkreises Humboldt kutatói ösztöndíj
2013–2014 Településszerkezet, térhasználat és társadalom a bronzkorban (Észak-Alföldi régió) Szentágotai János kutatói ösztöndíj, Nemzeti Kiválóság Program, TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001
2008–2009 Die Beziehung der Siedlungsstruktur und der gesellschaftlichen Einordnung in der Früh- und Mittelbronzezeit des Karpatenbeckens (RBA0–A2) Humboldt kutatói ösztöndíj
2002–2006 Ároktő-Dongóhalom középső bronzkori települése és tájtörténet a Bükk és az Alföld találkozásánál Bolyai János kutatói ösztöndíj
1988–1989 Szőreg-Perjámos kultúra és a Dél-Alföld koszideri korszaka Soros ösztöndíj
Tagságok
ÉvTestület Megbízatás
2022-től Archaeologica Hungarica szerkesztőbizottsági tag
2011-től ARGUM kutatócsoport, tag
2007-től EAA tag
2000-től Ősrégészeti Társaság tag
ÉvDíj
2020 A Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője
2018 Miskolci Egyetem Kiváló Oktató, Dékáni dicséret
2014 Miskolci Egyetem Kiváló konzulensi oklevél
2011 MAB-DIPA Tudományos díj
Válogatott bibliográfia
1. Kienlin, L. Tobias; Pusztainé Fischl, Klára; Pusztai, Tamás: Borsod Region Bronze Age Settlement (BORBAS).: Catalogue of the Early to Middle Bronze Age Tell Sites Covered by Magnetometry and Surface Survey. Bonn: DR. RUDOLF HABELT Verlag (2018), 298 p.
2. Klára P. Fischl; Raiko, Krauß: Entstehung und Ende der Tellsiedlungen im Karpatenbecken und im Ostbalkanraum – ökologische und gesellschaftliche Dynamiken im Vergleich. In: Nikolov, V; Schier, W (ed.) Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000–600 v. Chr.) : Kulturelle Interferenzen in der zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten. Rahden, Németország : Verlag Marie Leidorf, (2016) 321–338.
3. Dani János, Fischl Klára, Kiss Viktória, Kulcsár Gabriella, Szeverényi Vajk: Dividing space, dividing society: fortified settlements in the Carpathian Basin (c. 2300–1500 BC) In: Meller Harald; Friedrich Susanne; Küßner Mario; Stäuble Harald; Risch Roberto (szerk.): Siedlungsarchäologie des Endneolithikums und der frühen Bronzezeit : 11. Mitteldeutscher Archäologentag vom 18. bis 20. Oktober 2018 in Halle (Saale) Halle (Saale): Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, pp 851-868 (2019) ( Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle ; 20)  
4. Kiss V; Fischl K. P ;Horváth E; Káli G ; Kasztovszky Zs ; Kis Z; Maróti B; Szabó G:Non-destructive analyses of bronze artefacts from Bronze Age Hungary using neutron-based methods. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY (0267-9477 ): 30 3 pp 685-693 (2015)  
5. P Fischl K; Kiss V; Kulcsár G; Szeverényi V: Old and new narratives for the Carpathian Basin around 2200 BC. In: Meller H ; Arz WH ; Jung R ; Risch R (szerk.) 2200 BC – A climatic breakdown as a cause for the collapse of the old world? 7th Archaeological Conference of Central Germany, Halle: Landesmuseum für Vorgeschichte, pp 503-524 (2015) ( Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle ; 12)  
6. P. Fischl Klára; Müller, Róbert: Bronzezeit. Das Zeitalter eines Europa verbindenden  Metalls. Bemerkungen zur bronzezeitlichen Besiedlung des Karpatenbeckens. Zwei Beispiele aus der Bronzezeit – die Südborsoder-Ebene in Ostungarn und Várvölgy-Nagyláz-hegy In: Heinrich-Tamáska, Orsolya; Winger, Daniel (szerk.) 7000 Jahre Geschichte: Einblicke in die Archäologie Ungarns, Remshalden, Németország : Verlag Bernhard Albert Greiner, (2018) 64–74, 75–88.  
7. Pusztainé Fischl Klára, Guba Szilvia: A felgyői bronzkori temető és település. The Bronze Age settlement and cemetery at Felgyő. In: Balogh Csilla; P Fischl Klára (szerk.): Felgyő, Ürmös-tanya : Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, pp 71-175 (2010) ( A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monumenta Archaeologica ; 1)  
8. P. Fischl Klára; Kiss, Viktória; Kulcsár Gabriella; Szeverényi, Vajk: Transformations in the Carpathian Basin around 1600 BC. In: Meller, H; et, al (ed.) 1600 BC - Cultural change in the shadow of the Thera-Eruption? 4th Archaeological Conference of Central Germany. Halle, Németország : Landesmuseum für Vorgeschichte, (2013) 355–372.  
9. Pusztainé, Fischl Klára: Ároktő-Dongóhalom. Bronzkori tell telep. Bronzezeitliche Tell-Siedlung in Ároktő-Dongóhalom. Miskolc: BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóság (2006), 209 p.  
10. Pusztainé Fischl Klára: Klárafalva-Hajdova II. bronzkori telltelepülése. Bronzezeitliche Tellsiedlung von Klárafalva-Hajdova II. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA (1219-0918 ): 4 pp 81-175 (1998)  
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg.