+36 1 224 6700   

BTK Régészeti Intézet

Csiky Gergely

tudományos főmunkatárs, PhD

Ókori, népvándorlás kori és középkori régészeti osztály

 

Intézeti szoba: B2.26.

Telefon:+3612246700/4143

Email:

ÉvIntézményVégzettség, minősítés;
2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola, Régészet Doktori Program PhD 
2004-2007 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola régészeti doktori program ösztöndíjas
2003 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar  történelem szakos bölcsész
2003 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar  török szakos filológus
2002 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar  régész, népvándorlás kori szakirány
ÉvIntézményBeosztás
2019–2020 Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Ókori és népvándorlás kori régészeti témacsoport témacsoport-vezető
2018-tól MTA BTK Régészeti Intézet tudományos főmunkatárs
2012–2017 MTA BTK Régészeti Intézet tudományos munkatárs
2008-tól MTA Régészeti Intézet tudományos segédmunkatárs
Kutatási terület

1. avar kori közelharci fegyverek
2. avar kori leletanyag mediterrán kapcsolatai
3. Belső-Ázsia régészete
4. Fekete-tenger régészete, kereskedelmi kapcsolatok

 

Pályázati tevékenység
ÉvTémaTámogatóMegbízatás
2020–2026 Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD (HistoGenes) ERC Synergy Grant
ID: 856453
résztvevő kutató
2018–2022 A Tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései NKFI K 128880 résztvevő kutató
2018–2020 Háború régészete a késő antik Balkánon: az avar-bizánci háborúk MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj vezető kutató
2016–2018 Belső-Ázsia a pre-mongol korban. Táj és települési hálózat a kitaj Liao Birodalom északi határvidékén, a mai Mongólia területén MTA Kétoldalú nemzetközi egyezményen alapuló közös kutatási projekt  vezető kutató
2015–2017 A múlt változó arcai az eurázsiai sztyeppén és annak perifériáin NKFI ANN 113199 résztvevő kutató
2012–2016 A Fekete-tenger kereskedelme a kora középkorban – Egy bizánci kikötőváros kutatása – Sinópé/Sinop OTKA PD 100177 vezető kutató
2009-2010 Bizánci kisleletek és erődítmények kutatása Anatóliában, Koç Üniversitesi, Istanbul Balassi Intézet vezető kutató

 

Ásatási tevékenység

ÉvHelyszínJelenség
2018 Mongólia több helyszín terepbejárások Khar bukhyn balgas erődfalain kívül, részvétel e lelőhely késői szakaszának (17. századi buddhista kolostor) ásatásában (vezető: L. Erdenebold), Zürkhin Üzüür hsziungnu temető légifelvételek, Dundgov' (Közép-Góbi) megyében egy 17. századi buddhista kolostor (Övgön khiid) légifelvételek, Zaamar mellett Galtyn Am lelőhelyen kurgánok ásatása, vezető: L. Erdenebold
2017 Khar bukhyn balgas, Mongólia terepbejárások a Liao-kori erődítés falain kívül a lelőhely nagyságának felderítése céljából, kerámiaégető kemence lokalizálása
2016 Mongólia több helyszín kutatóút és légifelvételek készítése Zuun és Baruun Kherem, Khar bukhyn balgas, Chintolgoi balgas és Ulaan kherem Liao (kitaj) kori (10-12. sz.) erődített településeinél
2014 Sinop, Törökország a Balatlar nevű bizánci épületkomplexum feltárásán való részvétel, az innen előkerült muszlim éremleletek feldolgozása
2011–2012 Sinop, Törökország terepbejárások a Sinop Regional Archaeological Project keretében, vezető: Owen P. Doonan
2005-2007 Gol Mod, Mongólia hsziungnu elit teraszos sír feltárása, Mission Archéologique Française en Mongolie, vezető: Jean-Paul Desroches

 

Ösztöndíjak
ÉvIntézményIdőtartam
2018 Arheološki Institut, Belgrád 1 hét
2009-2010 Anamed, Koç Üniversitesi 9 hónap
2007 Slovenská Akadémia Vied, Nyitra, Kassa és Pozsony 2 hét
2006 Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien 2 hét
2005 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie / Archäologie des Mittelalters 2 hónap
Szerkesztőbizottsági tagságok
Év Kiadvány  Megbízatás
2018– Archaeológiai Értesítő szerkesztőbizottsági tag
2018– Magyar Régészet Online Magazin szerkesztőbizottsági tag

 

Tudományos testületek
Év Testület Megbízatás
2018– MTA Régészeti Tudományos Bizottság  tag
Válogatott bibliográfia
1 Avar-Age Polearms and Edged Weapons. Classification, Typology, Chronology and Technology. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450. 32.  Leiden: Brill 2015.
2 Veronika, Csáky, Gerber Dániel, Koncz István, Csiky Gergely, G. Mende Balázs, Szeifert Bea, EgyedBalázs, et al. 2020. “Genetic Insights into the Social Organisation of the Avar Period Elite in the 7thCentury AD Carpathian Basin.” Nature - Scientific Reports 10 (1) 2020. doi:10.1038/s41598-019-57378-8.
3 The Transformation of Pontic Trade from Late Antiquity to the Middle Ages: Transport Vessels from the Archaeological Museum of Sinop. Series Minor. Budapest: Archaeolingua 2017.
4 Csiky G. - Magyar-Hárshegyi Piroska. 2015. “Wine for the Avar Elite? Amphorae from AvarPeriod Burials in the Carpathian Basin.” In: The Danubian Lands between the Black, Aegean andAdriatic Seas (7th Century BC-10th Century AD). Oxford: Archaeopress 2015, 175–182.
5 Saxe im awarenzeitlichen Karpatenbecken. In: Thesaurus Avarorum: archaeological studies in honour of Éva Garam ed. T. Vida. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, ELTE Régészettudományi Intézet. 2012, 371-393.
6 A korai avar lándzsák tipológiája. Archaeológiai Értesítő 132 (2007) 305-323. 
7 Armament and society in the mirror of the Avar archaeology: the Transdanubia-Phenomenon revisited. Studia Universitatis Cibiensis Ser. Historia 8 (2011) 9-34. 
8 Az avar közelharci fegyverek története - Funkcionális megközelítés. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából 6-7 (2013) 71-91. 
9 The Tuzūkāt-i Tīmūrī as a source for military history. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 59 (2006) 439-491.  
10 Sinope in the Early Medieval Economy of the Black Sea Region (Questions and Problems). Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 33 (2015) 315-344. 

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.