BTK Régészeti Intézet

Csikiné Kolláth Ágnes

Tudományos munkatárs, PhD

Történeti Korok Régészete Osztály

 

Intézeti szoba: B2.33.

Telefon: +3612246700/4260

Email:

 

MTMT hu

Research fellow, PhD

Department of Historical Archaeology

 

Room: B2.33.

Phone: +3612246700/4260

Email:

 

MTMT en


ÉvIntézményBeosztás
2017-től MTA Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet) tudományos segédmunkatárs
2013–2017 MTA Régészeti Intézet fiatal kutatói ösztöndíjas
2010–2013 ELTE BTK Régészettudományi Intézet állami ösztöndíjas PhD-hallgató
ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2020 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola, Régészet Doktori Program PhD
2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar régész MA, római provinciák régészete és középkor szakirány
Kutatási terület

1. Kora újkori kerámia kutatása
2. Magyarország Régészeti Topográfiája, Székesfehérvár és környéke középkori és kora újkori régészeti topográfiája
3. Középkori és kora újkori piacterek kutatása

 

Ásatási tevékenység
ÉvHelyszínJelenség
2011 Pápa, Fő tér Árpád-kori falu, 14-18. századi piactér és épületek, templom, temető

 

Pályázati tevékenység
Év Téma Támogató Megbízatás
2018–2020 Árpád-ház Program I.2. részprojekt: Székesfehérvár és környéke középkori és kora újkori régészeti topográfiája EMMI résztvevő kutató

 

Oktatási tevékenység
ÉvIntézményKurzusMegbízatás
2011 ELTE BTK Régészettudományi Intézet Bevezetés a hódoltság anyagi kultúrájába előadó 
2013 ELTE BTK Régészettudományi Intézet Kora újkori kerámia előadó 
2012 PTE BTK Régészeti Tanszék Két városközpont topográfiája és anyagi kultúrája a kora újkorban: Pápa és Székesfehérvár vendégelőadó
2017 ELTE BTK Régészettudományi Intézet A középkori és kora újkori kerámiaművesség kutatása Magyarországon vendégelőadó
2020 ELTE BTK Régészettudományi Intézet A hódoltság kerámiája vendégelőadó

 

Ösztöndíjak
ÉvIntézményTámogatásIdőtartam
2008 Universität Wien, Institut für Ur- und Frühgeschichte Erasmus Ösztöndíj 6 hónap
Tudományos testületek
ÉvTestületMegbízatás
2020– European Association of Archaeologists tag
ÉvDíj megnevezése
2017 Fiatal Kutatók Félidőben Konferencia, legjobb előadás díja
Válogatott bibliográfia
1 Kolláth, Ágnes: The Typology and Chronology of Early Modern Pottery in Buda. Dissertationes Archaeologicae Ser. 3. No. 7. (2019) [2020] 397‒405.
2 Kolláth, Ágnes ‒ Skorka, Renáta: Középkori fehérvári polgárok mezőgazdasági jellegű ingatlanai a város határán belül és kívül. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 20 : 78 pp. 26-42. , 17 p. (2019)
3 Kolláth, Ágnes: Sgraffito Decorated Ceramics from Ottoman Hungary (16th–17th Centuries). In: Kırcı, Arzu Beril (szerk.) XIth Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics Proceeding Book. Ankara, Törökország : VEKAM: Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Arastirmalari Uygulama ve Arastirma Merkezi, (2018) pp. 359-366. , 8 p.
4 Herbst, Anna ‒ Kolláth, Ágnes ‒ Tomka, Gábor: Beneath the Marketplaces. Árpádian Age (10th–13th century) settlement traces from the city centres of Pápa and Győr, Western Hungary. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO UNIVERSITATIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 5 pp. 287-341. , 54 p. (2017)
5 Kolláth, Ágnes: A kora újkori redukált égetésű korsók eredetéről és típusairól. In: Benkő, E; Kovács, Gy; Orosz, K (szerk.) Mesterségek és műhelyek a középkori és kora újkori Magyarországon : tanulmányok Holl Imre emlékére. Budapest, Magyarország : MTA BTK Régészeti Intézet, (2017) pp. 307-324. , 17 p.
6 Kolláth, Ágnes: Between two worlds - the pottery of Buda (Ofen) in the early Ottoman era. In: Hans-Georg, Stephan Keramik und Töpferei im 15-16. Jahrhundert. Beiträge des 47. Internationalen Symposiums für Keramikforschung vom 8. bis 12. September 2014 in der Lutherstadt Wittenberg : Hallesche Beiträge zur Mittelalterarchäologie 2. Langenweissbach, Németország : Beier und Beran, Archäologische Fachliteratur, (2016) pp. 105-117. , 12 p.
7 Kolláth, Ágnes: Koronázóvárosból szandzsákközpont. Székesfehérvár a kora újkorban = From Coronation Town to Sanjak Centre. Székesfehérvár in the Early Modern Age. In: Benkő, Elek; Orosz, Krisztina (szerk.) In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén" = Archaeological, art historical and historical researches 'in the Middle of the Kingdom'. Budapest, Magyarország : MTA BTK Régészeti Intézet, (2015) pp. 375-401. , 27 p.
8 Kolláth, Ágnes: Sixteenth Century Stove Tiles from the Main Square of Pápa, Western Hungary. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 66 : 1 pp. 233-248. , 16 p. (2015)
9 Kolláth, Ágnes: An Enamel Painted Glass Bottle from a "Turkish Pit" in Buda. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 63 : 1 pp. 173-182. , 10 p. (2013)
10 Kolláth, Ágnes: 16-19. századi kerámiatípusok Pápán. COMMUNICATIONES ARCHAEOLOGICAE HUNGARIAE 2010-2013 pp. 151-181. , 31 p. (2013)
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban  tekinthetők meg.