A Q1 besorolású International Journal of Osteoarchaeology folyóiratban megjelent Gál Erika Rácz PiroskaBondár Mária összefoglaló tanulmánya amellett, hogy részletesen bemutatja a hazai és külföldi régészeti lelőhelyeken napvilágra került, kis- és nagypatás állatok állkapocsból készült szíjnyújtókat, rámutat a kocsi és a szarvasmarha-fogatolás késő rézkori elterjedése és a csonteszköz késő rézkori–kora bronzkori gyakorisága közötti összefüggésre. A tanulmány elkészülést az NKFIH K-128413 sz. kutatási projektje (Témavezető: Bondár Mária), nyílt hozzáférését (Open Access) a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont támogatta.

Bondár Mária „Késő rézkori temetkezések a Kárpát-medencében” című, az NKFIH támogatásával 2018–2023 között megvalósult kutatási projektjében az emberi vázrészeket Rácz Piroska antropológus, az állatcsontleleteket Gál Erika archeozoológus vizsgálta. A dunántúli nem szokványos temetkezések közé tartozó Balatonlelle-Rádpuszta-Romtemplom mellett 367. és 415. sírhoz hasonlóan a szintén a Baden-kultúrához köthető 870. sír is különleges leletanyagot tartogatott intézetünk kutatói számára (1. kép). A 7–10 éves gyermek koponyája mellett számos állatcsont feküdt, amelyek közül a szarvasmarha-állkapocsból készült ún. szíjnyújtó egy különösen jó állapotban megőrződött, nem hétköznapi lelet (23. kép).

2024 03 12 gal kep1

1. kép: A Balatonlelle-Rádpuszta-Romtemplom mellett feltárt 870. sír

2024 03 12 gal kep2

2. kép: A sírból előkerült szarvasmarha-állkapocsból készült szíjnyújtó

Jóllehet ez az állatbőrökből kivágott bőrcsíkok tisztítására, egyenesítésére és nyújtására szolgáló csonteszköz-típus már több késő rézkori és kora bronzkori lelőhelyen is felbukkant hazánkban (4. kép), a balatonlellei példány ritka jó megtartása alkalmat nyújtott a kis- és nagykérődzők állkapcsából kialakított szíjnyújtók elkészítésének és használatának rekonstruálására, valamint a bőrfeldolgozás ezen változata egymás után következő lépéseinek azonosítására. A szíjnyújtókon készített bőrpántok és szíjak nem csak ruházkodáshoz voltak alkalmasak, de számos tevékenységet – pl. építkezés, fahordás, horgászat, állatok kikötése és vezetése – is elősegítettek.

2024 03 12 gal kep3

3. kép: A szíjnyújtó részletei

A magyar nyelven is megjelent antropológiai és archaeozoológiai tanulmányok mellett a késő rézkori kutatási projekthez kapcsolódó összes publikus eredmény és a katalógus is olvasható az Archaeolingua kiadó gondozásában 2023 végén megjelent „Késő rézkori temetkezések régészeti és bioarcheológiai elemzése (Archaeological and bioarchaeological studies on Late Copper Age burials)” című, nyílt hozzáférésű tanulmánykötetben.

2024 03 12 gal kep4

4. kép: Kora bronzkori szíjnyújtók Dombóvár-Tesco és Kaposújlak-Várdomb lelőhelyekről

2024 03 12 gal kep5

5. kép: Fent: Késő rézkori kocsimodellek Budakalász-Luppa csárda (177. sír), Kaposvár, 2. elkerülő út és Szigetszentmárton, Dózsa György út 13. lelőhelyekről. Alul: Késő rézkori szarvasmarha-fogatolás modellje Bondár Mária 2006-ban megjelent „Le chariot en Europe au Chalcolithique récent” című tanulmányából, Kruk – Milisauskas (1991) nyomán