+36 1 224 6700    ri.titkarsag@abtk.hu

Kutatási témaTámogatóFutamidőVezető kutatóRésztvevő intézeti kutató
Az anyagi kultúra változó horizontjai: a mindennapi és szimbolikus tevékenységek színtereinek vizsgálata a késő rézkori települések leletanyagának többszintű értelmezésével NKFI K 129332 2018–2022 Fábián Szilvia – MNM-RÖG Marton Tibor
Változó tradíciók. Kerámia stílus, előállítás és használat tér és időbeli mintázatai a Kr.e. 6. évezred második felében a Délkelet-Dunántúlon és a környező régiókban NKFI K 132663 2019–2023  Marton Tibor – BTK RI 

Oross Krisztián,
Jakucs János

Építészet és társadalom a Kr. e. 5. évezred első felében a Kárpát-medence nyugati felén  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj  2020–2023  Osztás Anett – BTK RI  
Újkőkori tellek és környezetük az Alsó-Tisza-vidéken Kr. e. 5000-4500 között  NKFI K 135073  2020–2024  Raczky Pál – ELTE  Bánffy Eszter 
A Kárpát-medence késő rézkori temetkezéseinek komplex elemzése  NKFI 128413  2018–2022  Bondár Mária – BTK RI 

Jakucs János,
Gál Erika,
Köhler Kitti,
Rácz Piroska
Szécsényi-Nagy Anna

Kutatások Ságvár késő római erődjében – Az 1971–1979. évi feltárások régészeti anyagának közzététele NKFI K 128237  2018–2023  Horváth Friderika – BTK RI   
Életmód-stratégiák a hun és gepida kori Kárpát-medencében NKFI NN 128035 2018–2022 Rácz Zsófia – ELTE Masek Zsófia
Hun kori sírkerámia a Kárpát-medencében Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2019–2022 Masek Zsófia – BTK RI  
Interregionális kapcsolatrendszerek a Kárpát-medence keleti részén a Gepida Királyság korában Bolyai János Kutatási Ösztöndíj,
Felsőoktatási fiatal oktatói,
kutatói ösztöndíj
(ÚNKP-20-5-ELTE-477)
2020–2021 Masek Zsófia – BTK RI  
Seuso Kutatási Projekt Miniszterelnökség 2014–   Bollók Ádám
A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása és kiadása NKFI K 120486 2016–2021 Vida Tivadar – ELTE, BTK RI  

Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD (HistoGenes)

HistoGenes – közép-európai korai középkori népességek archeogenetikai és izotópkémiai vizsgálata

ERC Synergy Grant
ID: 856453
2020–2026 Vida Tivadar – ELTE, BTK RI Bálint Csanád (tud. tanácsadó),
Benkő Elek (tud. tanácsadó),
Bódis Viktória,
Bollók Ádám,
Csáky Veronika,
Csiky Gergely,
Gábriel Sára,
Gerber Dániel,
Gyuris Balázs,
Heltai Botond,
Mende Balázs Gusztáv,
Pokker Daniella,
Szécsényi-Nagy Anna,
Szőke Béla Miklós
A Tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései NKFI K 128880  2018–2022  Nagy Balázs – ELTE   Csiky Gergely
Kína, Bizánc és a sztyeppei népek a 6-10. században: a kapcsolatok néhány kulturális aspektusa  NKFI K 135932  2020–2024 Bálint Csanád – BTK RI  
Egy határrégió élete a magyar államalapítás korában. A Mosoni síkság kora Árpád-kori települései, életmódja a környezeti adottságok tükrében NKFI K 132030 2019–2023 Takács Miklós – BTK RI Langó Péter
Árpád-ház Program V.1. részprojekt: Árpád-kori magyarság embertani-genetikai képe EMMI 39509/2018/KFSZ 2018–2023 Mende Balázs Gusztáv – BTK RI

Benkő Elek,
Csáky Veronika,
Gerber Dániel
Heltai Botond,
Szécsényi-Nagy Anna,
Szeifert Bea

Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása NKFI FK 127938 2018–2022 Szécsényi-Nagy Anna – BTK RI

Borbély Noémi,
Csáky Veronika,
Mende Balázs Gusztáv

A püspökfürdői Szent László-tó endemikus csigafaunájának filogenetikai, biogeokémiai és paleoökológiai vizsgálata NKFI 129265 2018–2022 Sümegi Pál – SzTE, BTK RI