Kutatási témaTámogatóFutamidőVezető kutatóRésztvevő intézeti kutató
Alsónyék-Bátaszék neolitikus leletanyagának feldolgozása NKFI K 81230, ERC, DFG, DAI 2010–2016

Bánffy Eszter et al. – BTK RI

Jakucs János,
Köhler Kitti,
Marton Tibor,
Oross Krisztián,
Osztás Anett,
Mende Balázs Gusztáv,
Nyerges Éva Ágnes,
Szécsényi-Nagy Anna,
Zalai-Gaál István,
Vindus Melinda

A "The Early Neolithic of the Danube - Tisza interfluve, Southern Hungary" c. monográfia publikációra való előkészítése NKFI PUB 107576 2013 Bánffy Eszter – BTK RI  
Balatonőszöd-Temetői dűlő őskori településrészeinek komplex feldolgozása. A középső rézkori, késő rézkori és kora bronzkori településrészek NKFI PUB 106432 2013–2014 Horváth Tünde – BTK RI  
Újkőkori közösségek a Balkán és Közép-Európa érintkezési övezetében a Kr. e. 6. évezred második felében NKFI K 112366 2015–2019 Oross Krisztián – BTK RI Jakucs János,
Marton Tibor,
Nyerges Éva Ágnes,
Serlegi Gábor,
Gortva Gergely,
Vágvölgyi Bence
Késő rézkori temető Pilismarót-Basaharcon NKFI K 104276

NKFI PUB 114482

2012–2014,
2015
Bondár Mária – BTK RI  Gál Erika, Köhler Kitti
A késő rézkori fémművesség magyarországi emlékei NKA 2019 Bondár Mária – BTK RI  
A késő rézkori fémművesség magyarországi emlékei MTA Könyvkiadási Kollégium 2019 Bondár Mária – BTK RI  
Migráció és kulturális változások a bronzkori Kárpát-medencében NKFI K 108597 2014–2017 Kiss Viktória – BTK RI Köhler Kitti,
Kulcsár Gabriella
Csontoktól, bronzoktól és telepektől a társadalomig: Vándorlások és társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 2500–1500) MTA Lendület program 2015–2020 Kiss Viktória – BTK RI

Gál Erika,
Király Ágnes,
Köhler Kitti,
Kulcsár Gabriella,
Melis Eszter,
Mende Balázs Gusztáv,
Serlegi Gábor,
Szeverényi Vajk,
Szécsényi-Nagy Anna

Antik szobrászmesterek azonosítása - mesterkéz-attribúció 3D analízissel NKFI NF 101755 2012–2018 Patay-Horváth András – BTK RI  
Kerámia depot-leletek a San Potitoi (Itália, AQ) római villából NKFI K 104717 2012–2015 Gabler Dénes – BTK RI Redő Ferenc
Római kori szarmata halomsírok roncsolásmentes régészeti kutatása az Alföldön NTP-NFTÖ-18-B0401 2019 Masek Zsófia – BTK RI  
Christianization and Burial: Changing Culture in Changing Societies  MTA Posztdoktori ösztöndíj 2013–2015 Bollók Ádám – BTK RI  
Régészeti tanulmányok a késő ókori kelet-mediterrán temetkezési szokásokról Tehetség-ösztöndíj  2017 Bollók Ádám – BTK RI  
Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében NKFI PUB 111079 2014–2015 Bollók Ádám – BTK RI  
Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon NKFI K 108670 2013–2017 Gyáni Gábor – BTK TTI Bollók Ádám
A Fekete-tenger kereskedelme a kora középkorban - egy bizánci kikötőváros kutatása Sinópé/Sinop NKFI PD 100177 2012–2016 Csiky Gergely – BTK RI Bíró Ádám
Belső-Ázsia a pre-mongol korban. Táj és települési hálózat a kitaj Liao Birodalom északi határvidékén, a mai Mongólia területén MTA Kétoldalú nemzetközi egyezményen alapuló kutatói ösztöndíj 2016–2019 Csiky Gergely – BTK RI  
A háború régészete a késő antik Balkánon – Az avar-bizánci háború régészeti szemszögből  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2018–2020  Csiky Gergely – BTK RI   
Mosapurc-Salauar NKFI K 100688 2012–2016 Szőke Béla Miklós – BTK RI  
Hatalom és kultúra a Kárpát-medencében a korai középkorban NKFI K 111853 2015–2019 Szőke Béla Miklós – BTK RI Bollók Ádám,
Horváth Friderika,
Miháczi-Pálfi  Anett,
Masek Zsófia
A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása NKFI K 81891 2010–2015 Vida Tivadar – BTK RI, ELTE  
A budakalászi vadászjelenetes késő antik korsó NKFI PUB 111060 2014–2016 Vida Tivadar – BTK RI, ELTE  
Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: változó társadalmak és identitások NKFI NN 113157 2014–2019 Vida Tivadar – BTK RI, ELTE Csáky Veronika,
Mende Balázs Gusztáv,
Szécsényi-Nagy Anna 
A múlt változó arcai az eurázsiai sztyeppén és annak perifériáin NKFI ANN 113199 2015–2017 Bálint Csanád – BTK RI Bíró Ádám,
Blay Adrienn,
Csiky Gergely
Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei NKFI K 84159 2011–2015 Révész László – SzTE Kovács László 
Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei NKFI K 120575 2016–2020 Révész László – SzTE Kovács László 
Az átalakulás évszázadai - települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8-11. században NKFI NK 104533 2013–2017 Takács Miklós – BTK RI Bajkai Rozália,
Merva Szabina,
Vaday Andrea 
A Pilis-hegység középkori régészeti emlékei NKFI K 81834 2010–2015 Benkő Elek – BTK RI Miklós Zsuzsa,
Orosz Krisztina,
Sümegi Pál
A középkori Kárpát-medence környezettörténete NKFI K 112318 2014–2019 Benkő Elek – BTK RI Berta Adrián,
Gál Erika,
Kolláth Ágnes,
Kovács Gyöngyi,
Orosz Krisztina,
Serlegi Gábor,
Sümegi Pál,
Zatykó Csilla
Árpád-ház Program I.2. részprojekt: Székesfehérvár és környéke középkori és kora újkori régészeti topográfiája   2018–2020 Benkő Elek – BTK RI Kolláth Ágnes,
Kovács Bianka Gina 
Decs-Ete mezőváros régészeti kutatásának monografikus feldolgozása NKFI K 78316 2009–2014 Vizi Márta – BTK RI, WMMM  Miklós Zsuzsa
A középkor és az oszmán hódoltság kora a Dél-Dunántúlon - Környezettörténet és természettudományos kutatások NKFI PUB 117120 2015–2016 Kovács Gyöngyi – BTK RI  
Pest megye őskori és középkori várai NKFI K 108756 2014–2018 Kovács Gyöngyi – BTK RI Benkő Elek,
Kiss Viktória,
Kulcsár Gabriella,
Miklós Zsuzsa,
Serlegi Gábor,
Vágvölgyi Bence
Mobilitás és népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: változó társadalmak és identitások NKFI K 113157 2014–2017 Vida Tivadar – BTK RI, ELTE Mende Balázs Gusztáv,
Szécsényi-Nagy Anna 
A környezettől a hitvilágig: életmód- és kultúraváltás az állatcsontleletek tükrében a késő rézkortól a késő bronzkorig NKFI NF 104792 2013–2017 Gál Erika – BTK RI  
A magyar honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere a magyar őstörténet fényében. régészeti adatbázis és archaeometriai kutatások NKFI K 106369 2012–2017 Türk Attila – MFM Mende Balázs Gusztáv,
Merva Szabina
Jászdózsa külterület, Kápolna-domb régészeti lelőhely és környezete kutatása roncsolásmentes, térképező jellegű régészeti módszerekkel Jászdózsa Község Önkormányzat 2018–2019 Mende Balázs Gusztáv – BTK RI Kulcsár Gabriella,
Melis Eszter,
Serlegi Gábor
Nitra-Sindolkai temetőből származó egyedek mitokondriális DNS hipervariabilis régióján jelenlévő pontmutációk meghatározása UGA -> VII/3/2014 2014 Csáky Veronika