+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Megjelent intézetünk kutatója, Bollók Ádám B. Szabó Jánossal közösen írott kötete a 9–10. századi magyar történet legfontosabb bizánci forrása, a De administrando imperio (DAI) című 10. századi összeállítás magyar adatainak vizsgálatáról. Az A császár és Áprád népe című kötet a 9. század középső harmadától követi nyomon a Levedi, Álmos és Árpád vezette nép történetét a bizánci összeállítók által munkájukba felvett adatokra támaszkodva.

A szerzők emellett vizsgálataikat megalapozandó áttekintést nyújtanak a forrással kapcsolatos újabb szakirodalom néhány fontosabb megállapításáról, valamint röviden kitérnek a Dnyeper-Dnyeszter-vidék politikai viszonyaira az Árpád népének megérkezését megelőző évtizedekben. A korai magyarokkal kapcsolatban a DAI-ban feljegyzett adatok értelmezési kereteinek pontosabb körülhatárolása érdekében a kötet párhuzamul használja fel a 16–17. századi sztyeppei népvándorlások forrásokkal részletesen dokumentált történetét, amelyre támaszkodva a bizánci szöveg értesüléseinek megbízhatósága mellett érvel. A szerzők részletesen foglalkoznak emellett az Álmos és Árpád vezette törzsszövetség atelkuzui politikai átalakulásának körülményeivel, a magyarok Kárpát-medencei honfoglalásának hátterét jelentő háború tágabb összefüggéseivel, valamint a forrásban a 10. század első felének magyar-bizánci viszonyáról megőrzött ismeretek rendszerezésével.

A könyv a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Kutatócsoportjának Források és tanulmányok című sorozata 8. köteteként látott napvilágot.

2022 04 26 bollok kep

A kötet ára 4500 forint. Megvásárolható, illetve megrendelhető a BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., B. ép., 4/44. szoba; tel.: 06-1-224-6700/4624, 4626-os mellékek), valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétfő–szerda–péntek 13:00 és 17:00 óra között (Bp. 1053 Magyar u. 40. tel.: 06-30-203-1769), továbbá terjesztőinknél.