+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

A Hódmezővásárhely régészeti topográfiája kutatási program keretében munkatársaink a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban folytatták a korábbról ismert lelőhelyek adatainak és leletanyagának revízióját.

2021 08 02 hmvh kep 1

A régészeti topográfia műfajának és módszertanának megújítására törekvő kutatás keretében Hódmezővásárhely északi határrészének régészeti adatait, lelőhelyeit gyűjtik össze a Régészeti Intézet munkatársai számos Csongrád-Csanád megyei intézménnyel, szervezettel (Tornyai János Múzeum, Móra Ferenc Múzeum, Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke, megyei kormányhivatal) együttműködésben. A készülő új topográfiai kötetben a 2016-2018 között végzett új terepbejárások eredményein kívül a régebbi kutatások összefoglalása is helyet kap, így szükség volt az ezekhez köthető, jelenleg a múzeumban található leletanyagok vizsgálatára, amely két körben történt meg az elmúlt időszakban.

2021 08 02 hmvh kep 2

A második körben, 2021. július 26-29. között Masek Zsófia, Melis Eszter, Varga Zsóka, Marton Tibor és Kovács Bianka Csányi Viktor régész-muzeológussal együttműködve végezték el több korábbi ásatás és terepbejárás anyagának feldolgozását. A munkához július 26-án Benkő Elek, Bondár Mária és Csiky Gergely is csatlakozott. A négy nap alatt sikerült befejezni a leletek meghatározását, leírását, rajzolását és fényképezését, így minden készen áll a kötet korábbi kutatásokkal foglalkozó fejezeteinek megírásához.

2021 08 02 hmvh kep 3