+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete több Csongrád–Csanád megyei szervezettel, így a Tornyai János Múzeummal együttműködésben 2016-ban kezdte meg Hódmezővásárhely északi határrésze (kiválasztott tesztterület) régészeti lelőhelyeinek teljes revízióját. Magyarország területéről eddig 11 kötetben jelent meg több járás régészeti adatainak, lelőhelyeinek összegyűjtése, azaz régészeti topográfiája. A kutatások folytatásához az évtizedekre visszanyúló terepmunkák és az országos jelentőségű lelőhelyek miatt esett Hódmezővásárhelyre a választás. A munka különböző szakaszaiban részt vettek a megyei kormányhivatal, a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársai, valamint a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének az oktatói és a hallgatói is.


A terepi munkák a szentesi és a rárósi út közötti területeket, valamint hozzácsatolva az aranyági határrészt célozták meg. Ezt a területet Vályi Katalin az 1970-es években térképezte fel és készített róla kiváló szakdolgozatot. Az intézet által koordinált, három éven át tartó terepi munkák során összesen több mint 25 000 db leletet gyűjtöttünk erről a kb. 80 km2-es területről, amelyeknek a feldolgozása, kiértékelése már a végső szakaszánál tart. A terepbejárás mellett olyan korszerű, ún. roncsolásmentes régészeti vizsgálati módszerek is alkalmazásra kerültek egyes lelőhelyeken, mint a magnetométeres felmérés és a drónfelvételek alapján készült fotogrammetria.


hmvh topi03A terepbejárások technikájában és az így nyert adatok feldolgozásában is módszertani újítások születtek. A műholdas helymeghatározó eszközök használata és a térinformatikai elemzések lehetővé tették, hogy a felszínen előkerült leletanyag szóródása, térbeli elterjedése és időbeli változásai is a topográfiai vizsgálatok tárgyát képezhessék. A hatalmas mennyiségű, az elmúlt 50 év mezőgazdasági művelésének következtében erőteljesen elaprózódó leletanyag keltezése, meghatározása valódi kihívást jelentett, amelynek során a 'lelőhely' fogalmának újraértelmezése is szükségessé vált.

hmvh topi01A terepi munkákkal párhuzamosan a múzeumi, adattári anyagok feldolgozása is megkezdődött, amelynek részeként intézetünk munkatársai a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban folytatták a korábbról ismert lelőhelyek adatainak és leletanyagának a revízióját. 2021. június 14. és 16. között Kolláth Ágnes, Masek Zsófia, Melis Eszter, Varga Zsóka, Marton Tibor és Berta Adrián Csányi Viktor régész-muzeológussal együttműködve újra feldolgozták az 1976–1977-ben végzett terepbejárások során gyűjtött leletanyagot.