2024. február 27-én, kedden 11 órától kerül sor a Kovács Gyöngyi által szerkesztett Középkori és török kori várak, erődítések Pest megyében című kötet bemutatójára az MTA Humán Tudományok Kutatóháza földszinti konferenciatermében (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.). A kötetet Nagy Szabolcs Balázs egyetemi adjunktus (ELTE BTK Régészettudományi Intézet) ismerteti. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2024 02 14 lendulet kep1

A mai Pest megye területére eső várak, erődítések a középkorban a Magyar Királyság központi fekvésű, Buda–Esztergom–Székesfehérvár által határolt, a források által medium regni névvel illetett vidékén, illetve az azzal szomszédos területeken, a fő királyi és egyházi központok vonzásában épültek. Az erődítmények nagyobb része az Árpád-korban keletkezett, közülük számos legkésőbb a korszak végén el is pusztult. A török korban a várak Budát és a fő közlekedési útvonalakat védték. A várhelyek, romok, műemlékek ma kedvelt úticélok a turisták körében. 

Jelen kötet Miklós Zsuzsa régész (†2014) több évtizedes Pest megyei várkutatásának középkorra vonatkozó eredményeit foglalja össze, kiegészítve és szerkesztve. Több erődítményt kollégák, barátok kutattak, a gazdagon illusztrált kötet tartalmazza az ő összefoglalásaikat is. A várleírásokat a témához illeszkedő tanulmányok egészítik ki.

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza,
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. földszinti konferenciaterem
Időpont: 2024. február 27, kedd, 11 óra
A részletes program a meghívóban található.