2024-ben lesz 10 éve, hogy Miklós Zsuzsa, a BTK Régészeti Intézet kiváló kutatója eltávozott körünkből. Pest megye várainak kutatásait ő kezdeményezte, a BTK Régészeti Intézetének kiadásában, az Archaeolingua Kiadó gondozásában és Kovács Gyöngyi szerkesztésében megjelent, 482 oldalas kötettel őrá is emlékezünk. Az emlékezéssel egybekötött könyvbemutatóra 2024 elején kerül sor.

 

A mai Pest megye területére eső várak, erődítések a középkorban a Magyar Királyság központi fekvésű, Buda–Esztergom–Székesfehérvár által határolt, a források által medium regni névvel illetett vidékén, illetve az azzal szomszédos területeken, a fő királyi és egyházi központok vonzásában épültek. Az erődítmények nagyobb része az Árpád-korban keletkezett, közülük számos legkésőbb a korszak végén el is pusztult. A török korban a várak Budát és a fő közlekedési útvonalakat védték. A várhelyek, romok, műemlékek ma kedvelt úticélok a turisták körében. A kötet Miklós Zsuzsa régész (†2014) több évtizedes Pest megyei várkutatásának középkorra vonatkozó eredményeit foglalja össze, kiegészítve és szerkesztve. Több erődítményt kollégák, barátok kutattak, a gazdagon illusztrált kötet tartalmazza az ő összefoglalásaikat is. A várleírásokat a témához illeszkedő tanulmányok egészítik ki.

A könyv megvásárolható a Penna Bölcsész Könyvesboltban (1053 Budapest, Magyar u. 40) és az Archaeolingua Kiadóban (1067 Budapest, Teréz krt. 13).