Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat támogatásával megvalósuló Mosaburg/Zalavár Projekt keretében megjelent Szőke Béla Miklós: Zalavár-Rezes. Gräberfeld und Siedlungsreste aus dem frühen Mittelalter című könyve.

2023 05 23 szoke kep1

A mű a Zalavár-Várszigettől északra, az Alsó-Zalavölgyben elterülő homokszigetek egyikén, a Rezes erdészház mellett fekvő lelőhely leletmentő ásatásának az eredményeit mutatja be. Az erdőtelepítést megelőző ásatások során, amit 1961 és 1989 között Cs. Sós Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum) vezetett, 12 300 m2 területet tártak fel. Néhány őskori települési jelenség mellett egy Karoling-kori temető 205 sírja és egy Karoling- és kora Árpád-kori település 128 objektuma (tárolóvermek, tűzhely- és műhelygödrök, putriházak) került elő.

A 420 oldalas kötet nemcsak a feltárt sírok és települési jelenségek katalógusa, hanem az ásatás során megfigyelt temetkezési szokások, viseleti és használati eszközök, illetve a településmaradványok és kerámialeletek részletes elemzése is. Ezek mellett tömör összefoglaló feldolgozás olvasható az előkerült antropológiai (Évinger Sándor, Bernert Zsolt – Magyar Természettudományi Múzeum, Embertani Tár) és az archeozoológiai (Bárány Annamária – Magyar Nemzeti Múzeum) emlékanyagról.

2023 05 23 szoke kep2

A lelőhely kiemelkedő fontosságát jelzi, hogy az itt feltárt maradványok Mosaburg „külvárosához”, suburbiumához tartoznak, ahol a Karoling-kori településagglomeráció szolgálónépei laktak. Mosaburg/Zalavár-Vársziget volt a Karoling Birodalom legkeletibb tartományának, Pannóniának a világi és egyházi központja, itt állt Priwina és fia Chezil (Kocel) 838/840-től kiépült grófságának erődített udvarháza (munimen), rövid ideig pedig még a keleti frank uralkodó, Arnulf királynak is a székhelye (regia civitas Mosaburg). A kora-Árpád-kori települési maradványok jól érzékeltetik, hogy milyen jelentős népesség- és kultúraváltással járt a Karoling grófi központ helyén létesült első zalai megyeszékhely, Colon civitas létrejötte.

A könyv a Ritoók Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum) és Szőke Béla Miklós (BTK Régészeti Intézet) által szerkesztett Mosaburg/Zalavár könyvsorozat 2. köteteként, az NKFIH/OTKA és az Árpád-ház Program, valamint az ELKH támogatásának köszönhetően jelent meg.