+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Intézetünk főmunkatársát, Kovács Gyöngyit köszöntöttük születésnapja alkalmából.

2022 01 11 gyongyi kep1

Kovács Gyöngyi egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol 1981-ben régészet-török szakon diplomát, majd 1984-ben egyetemi doktor fokozatot szerzett. Ekkor megjelent, Török kerámia Szolnokon című dolgozata a mai napig alapműnek számít a kora újkori kerámia kutatásánál. Tanulmányaival párhuzamosan, már 1980-tól a Damjanich János Múzeum régész-muzeológusa volt, illetve 1985-ben az Ankarai Egyetemen is dolgozott. Az MTA Régészeti Intézetének munkájába a Magyarország Régészeti Topográfiája program révén kapcsolódott be a Tiszazug kutatásával. Az intézetben 1987-től tudományos munkatárs, 1997-től tudományos főmunkatárs, valamint 2012-től igazgatói megbízotti, 2019-től pedig igazgató-helyettesi feladatokat is ellátott. Fő kutatási területe az oszmán kori régészet. Több erre az időszakra keltezhető palánkvár ásatása fűződik nevéhez, így Törökszentmiklós, Törökkoppány, Barcs és Bajcsavár. Bekapcsolódott a csókakői vár feltárásába is. Számos sikeres pályázati projekten dolgozott vezető, illetve résztvevő kutatóként. Kora újkori leletegyüttes és kerámiaanyag feldolgozásai a korszak kutatásának alapművei. 1997-ben PhD fokozatot szerzett az ELTE – BTK Régészet Doktori Programja keretében. Az utóbbi években a csókakői vár és a Pest megye várai projekt révén középkori és török kori váraink kutatása felé fordult, illetve településrégészeti és környezettörténeti kutatásokban vesz részt. Tagja az I. Szulejmán szultán síremléke köré települt város, Szigetvár-Turbék tanulmányozásával foglalkozó kutatócsoportnak. Az újabb nemzedék oktatásából is kiveszi a részét: az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem munkáját vendégelőadásokkal, féléves szakmai gyakorlatok vezetőjeként, szakdolgozati témavezetőként, PhD opponensi véleményekkel és vizsgabizottságokban való részvétellel segíti. A Magyar Régész Szövetség alapító tagja, valamint 2017-től az MTA Régészeti Tudományos Bizottságának tagja. A régészeti örökség védelme érdekében végzett kimagasló, széleskörű régészeti szakmai tevékenységét 2016-ban Schönvisner István-díjjal ismerték el.

Munkájában további sikereket és jó egészséget kívánunk.

2022 01 11 gyongyi kep2

2022 01 11 gyongyi kep3

2022 01 11 gyongyi kep4