+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Megjelent a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet és az Archaeolingua Alapítvány közös könyvsorozata, a Hereditas Archaeologica Hungariae 4. kötete. A könyv az Az arany évszázada: Az Avar Kaganátus felemelkedése és tündöklése a Kárpát-medencében címet viseli, szerzője a Régészeti Intézet munkatársa, Bollók Ádám.

A kötet az 550-es években a Kelet-Európai sztyeppén feltűnő, majd a következő évtizedtől a Kárpát-medencében berendezkedő avarok államának sikerekben gazdag első háromnegyed évszázadát tekinti át röviden, az írott és a régészeti források tanúságára támaszkodva. A nomád államalakulatok történetéből ismert párhuzamok felhasználásával megkísérli megvilágítani azokat a szempontokat, melyek az Ázsiából a türkök elől menekülő avarokat karizmatikus vezetőjük irányítása alatt mindössze néhány év leforgása alatt egy számos közösséget összefogó, sikeres politikai alakulat élére emelték. A könyv bemutatja, hogy hogyan járultak hozzá az avarok felemelkedéséhez az új, Kárpát-medencei hazájukban a szomszédaikká váló Keletrómai Birodalommal őket a kezdetektől összekötő kapcsolatok. Végigvezeti az olvasót a keletrómai területre látogató avar követek által megtett úton, bemutatva a hol együttműködő, hol egymással szembenálló felek céljait és a tárgyalások során alkalmazott stratégiáit. Az avar kor első, írott forrásokkal részletesebben dokumentált korszakának vizsgálatán keresztül megkísérel összefoglaló képet nyújtani az avar hatalmi szervezetet működtető belső mozgatórugókról, rámutatva a Kaganátus sikeres időszakát megalapozó tényezőkre.

2021 10 06 bollok kep