Alapadatok
Az Antaeus évente megjelenő periodika, amely angol és német nyelven közli a magyar és nemzetközi régészettudomány és társtudományainak fontos, új eredményeit. A mondanivaló tömör és szabatos, mindennemű terjengősséget kerülő megfogalmazása kívánatos.
Etikai nyilatkozat
Az Antaeus kiadásához hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőknek, a folyóirat szerkesztőinek, a lektoroknak és a kiadónak) el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabványokat.
Kézirat
A beérkezett kéziratok megjelentetéséről az Antaeus szerkesztőbizottsága külső szaklektor bevonásával dönt. Az idegen nyelvi fordításokat a szaknyelvben jártas fordítók készítik és ellenőrzik. A kéziratokat elektronikus formában fogadjuk el. A kéziratokért a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének nem áll módjában honoráriumot fizetni.
Formátum, szerkezet
Az évkönyv A4 formátumban jelenik meg, a szöveg egy hasábos, a lap alján lábjegyzetekkel, szöveg közé vagy táblákba szerkesztett rajzos és fotós ábrákkal, táblázatokkal, grafikonokkal.
Korrektúra
A tanulmányok első beszerkesztett korrektúráját elektronikusan, pdf-formátumban eljuttatjuk a szerzőkhöz. A szerzői javítást elektronikus vagy kinyomtatott formában a megjelölt határidőn belül kérjük visszaküldeni. Kérjük, minden esetben adják meg email-címüket, ahova a korrektúrázandó változatot küldhetjük.
Különlenyomat
A szerzők a tanulmányukról pdf-formátumú példányt kapnak, ami szabadon terjeszthető.

A tanulmányok szerkesztésére vonatkozó formai követelmények, általános szerkesztési alapelvek letöltése (PDF)