+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Téma

Újkőkori közösségek a Balkán és Közép-Európa érintkezési övezetében a Kr. e. 6. évezred második felében

Összefoglalás

A program célkitűzése a Közép-Európa és a Balkán közötti érintkezési zónát képező Délkelet-Dunántúl neolitikus megtelepedésének kutatása.

A kiindulási alapot három újkőkori település jelenti: Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő, Tolna-Mözs és Szederkény-Kukorica-dűlő. Mindhárom településen megfigyelhetők voltak a közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájára jellemző épületek maradványai. A feltárt kerámia leletanyag ugyanakkor eltérő jellegzetességeket mutat, dél felé haladva a Vinča kultúra egyre erőteljesebb hatása mutatható ki.

A vizsgálatok három egymással összevethető településtörténeti modellt fognak eredményezni a vizsgált terület földrajzilag és kulturálisan is eltérő pontjairól. A települések környezetének mikroregionális kutatása intenzív terepbejárások során valósul meg.

A harmadik jelentős célkitűzés a korszak Délkelet-Dunántúlon ismertté vált összes településére vonatkozó adatbázis kialakítása, az adatok térinformatikai feldolgozása és környezeti szempontokat is integráló elemzése.

Kutatócsoport

Daróczi-Szabó Márta, Jakucs János, Kreiter Attila, Lyublyanovics Kyra, Marton Tibor, Nyerges Éva Ágnes, Oross Krisztián, Serlegi Gábor, Gortva Gergely (egyetemi hallgató), Vágvölgyi Bence 

Futamidő

2015–2018

Témavezető

Oross Krisztián