Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Makkay János, az MTA Régészeti Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója, 2023. május 17-én, életének 90. esztendejében elhunyt.

Makkay János hosszú és kimagasló szakmai pályafutása során elsősorban az újkőkor és a rézkor régészetének nemzetközi hírű kutatójaként vált ismertté. Sajátos látásmódja, elemzései több ponton túlmutattak korának elfogadott módszerein, megközelítésein.

A Kárpát-medence korai történetének emblematikus lelőhelyein végzett feltárásai mellett a Magyarország Régészeti Topográfiája program egyik meghatározó munkatársa volt.

Munkássága felölelte a régészettudomány változatos területeit, beleértve a népvándorláskor és a korai magyarság történetének kutatását, az indoeurópai nyelvészet és őstörténet kérdéskörének áttekintését. Számos monográfia, tudományos és ismeretterjesztő mű születése kötődik nevéhez.

Nyugodjék békében!