A HistoGenes ERC SyG projekt 2022. október 18. és 21. között tartja éves konferenciáját, amelynek keretében Patrick Geary professzor, az Institut for Advanced Study (Princeton, NJ) professor emeritusa tart nyilvános előadást.

A történeti kutatásokban korábban az ősi DNS-t leginkább a vándorló népek eredetének és identitásának meghatározására használták. Ezek a vizsgálatok sok értékes eredményt hoztak, mégis az ősi DNS elemzése ennél sokkal többet is elárulhat, ha az értelmezésbe a régészeti és a fizikai antropológiai kutatások eredményeit is bevonjuk.

Az előadásban Patrick Geary az etnikai identitások keresésének lehetőségeiről és veszélyeiről szóló rövid bevezetés után arról értekezik, hogy a HistoGenes csoport kutatói hogyan használják a multidiszciplináris módszereket olyan kérdések feltárására, mint a helyi közösségek időbeli változásai, a közösségeken belüli összeolvadás vagy tagolódás mértéke, valamint a biológiai rokonság és házassági stratégiák szerepe a társadalmi struktúrák felépítésében és fenntartásában a gyors politikai és kulturális változások időszakában. 

Patrick Geary: Beyond Identity: What use is genomic data for rewriting migration period history?

Időpont: 2022. október 19. 18:15 - 19:30

Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt 39.)

2022 10 17 erc kep2